изпълнение на парично задължение

Събиране задължения неплатени фактури

Събиране задължение неплатени фактури При възлагане на определена работа, в случай на случване на Договори за изработка и Договор за поръчка, длъжникът и кредиторът реално не сключват писмени договори за регулиране на техните отношения. Липсата на писмен Договор между страните е въпрос които засяга интересите на страните не е съществен пропуск, но ако липсва такъв, […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics