изповядване на сделка пред нотариус

Документи сделка с недвижим имот

Документи сделка с недвижим имот При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи: Задължителни документи сделка с недвижим имот са следните :  Актуален – заверен документ за собственост, документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача;  Актуална данъчна оценка на недвижимия имот. (площта на […]
read more

Деклариране недвижим имот

Деклариране недвижим имот Всеки имотен адвокат, занимаващ се с деклариране недвижим имот ще Ви посочи, че съгласно Закона за местните данъци и такси собственикът, придобил нов недвижим имот, без значение, ново или старо строителство, или замяна, е длъжен в 2 (двумесечен) срок от сключването на сделката пред Нотариус и прехвърлянето на собствеността, което е изповядването и вписването […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics