Защита пострадал престъпление

Защита пострадал престъпление

Защита пострадал престъпление Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), на пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси. Израз на правото на защита на пострадалия е и възможността при упражняване на процесуалните си права в производството да се представлява от упълномощен процесуален представител. В […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics