застрахователни искове

Обезщетение при ПТП

ИЗПЛАЩАНЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПТП В последните няколко години броят на пътнотранспортните произшествия по пътя драстично нарастна въпреки промените в размера на глобите и поставянето на технически средства за контрол на скоростта на пътя. Настъпването на ПТП има цял спектър от правни последици и разбира се, не остава без последствия за увредения, за съжаление понякога […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics