застрахователна полица

Отговорност застраховател на влекач

Съгласно разпоредбата на чл. 479 ал.1 Кодекс на застраховането, когато материалните вреди, причинени от ремарке, свързано с МПС (най-често влекач), функционално зависимо от водещото МПС по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, тези вреди се покриват от застрахователя по Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на водещото МПС / ВЛЕКАЧА.
read more

Лиценз за международен превоз

Лиценз за международен превоз Наши клиенти са транспортни дружества и превозвачи, спедитори и товародатели на различните транспортни фирми. Те често пъти решават самостоятелно да си отворят транспортна фирма. Във връзка с това е нужно да притежава съответния лиценз за международен превоз на стоки и товари. Всеки превозвач, който желае да извършва превоз на товари на територията […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics