Заповедно производство по чл. 410 от ГПК; Заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК.

Заповедно производство

Видове заповедно производство  В законодателството съществуват два вида заповедно производство Заповедно производство по чл. 410 от ГПК; Заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК. Тук ще разгледаме внимателно същността и особеностите на първият вид.  Обикновено заповедно производство,което се провежда само и единствено при доказано наличие на задължение въз основа на финансови […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics