Закона за наследството

Наследяване по закон

Наследяване по закон Чести са ситуациите, в който хората не знаят и не могат да прегледат съответните наследствени квоти в случай на смърт на някой от членовете на тяхното семейство. Настоящата статия има за цел да изясно и уточни конкретно размера на отделните наследствени квоти, както и поредността на наследяване, съобразно отношенията в едно семейство […]
read more

Обявяване, вписване на завещание

Обявяване, вписване на завещание Правни процедури по Обявяване, вписване на завещание Завещанието е приет и дългогодишен, традиционен способ за разпореждане с имуществото на наследодателя при смърт в българското право. Както е налице наследяване по закон след смъртта на едно лице, при определено законно- установените квоти, които получават наследниците, така и със завещание човек може да разпредели […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics