задължително приподписване на касационната жалба от адвокат или юрисконсулт

Изготвяне касационна жалба ВКС

Изготвяне касационна жалба ВКС При разпределение на съдебните дела, движението на всяко отделно производство започва от началната първа инстанция и логично при продължително оспорване приключва с подаването на т.нар. Касационна жалба пред ВКС. Основна задача на всеки адвокат, с опит в обжалването на съдебни решения на второинстанционните (Апелативни или Окръжни)  съдилища е да изготви,  подготви […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics