задължение за издръжка и гледане

Етапи съдебна делба

В производството по делба следва да учавстават всички съсобственици в противен случай, същата е нищожна по отношение на недвижимите имоти, предмет на делбата.
read more

Договор издръжка гледане

Договор за издръжка и гледане С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане едно лице (прехвърлител) прехвърля правото на собственост върху недвижим имот на друго лице, което поема задължението да му дава издръжка и да полага грижи за него до края на дните му. Съглашението попада в категорията на ненаименуваните […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics