завещание давност

Откриване на завещание

Откриване на завещание Видове завещателни разпореждания Законът и основните разпоредби на наследството право очертават най-общо  две форми на завещание Първата форма е т.нар. „нотариално завещание“, съставя се пред нотариус, в присъствието на двама свидетели; Втората форма е т.нар. „саморъчно завещание. Нотариалното завещание се представя в 3-дневен срок от извършването от нотариуса в Службата по вписванията и по […]
read more

Обявяване, вписване на завещание

Обявяване, вписване на завещание Правни процедури по Обявяване, вписване на завещание Завещанието е приет и дългогодишен, традиционен способ за разпореждане с имуществото на наследодателя при смърт в българското право. Както е налице наследяване по закон след смъртта на едно лице, при определено законно- установените квоти, които получават наследниците, така и със завещание човек може да разпредели […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics