държавни и общински такси

Давност задължения и вземания

Давност задължения и вземания Погасителната давност представлява период от време, с изтичането на който се погасява възможността за събиране на едно вземане по принудителен ред. Самото задължение не се погасява с изтичане на давността, тъй като длъжникът може да плати и след изтичане на давността, но само доброволно. Доброволно платените суми след изтичане на давността […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics