Договор за наем на недвижим имот

Договорът за наем

Договорът за наем Характерна особеност на договорът за наем е правната възможност едно лице да обитава или получи вещ, без да заплаща за това нейната пазарна цена или да покрие цялата стойност. Вместо това страните и търговските партньори сключват Договор за наем на тази вещ, по силата на който -едната страна като наемодател се задължава […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics