договор за издръжка и гледане

Изготвяне брачен договор

Изготвяне на брачни договори Като адвокати по семейни и наследствени дела отчитаме, че през последните няколко години законодателството въведе редица правни възможности за уреждане отношенията между съпрузите. Повечето бракоразводни адвокати отчитат настъпилите промени и различия между тях наложиха необходимостта от регулиране и изчистване на отношенията възникващи вследствие на брак и съпружеско съжителство. Съгласно българският закон, […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics