договор за застраховка по чл. 42

Откриване туристическа фирма

Регистрация и издаване на удостоверение за туроператорска или туристическа агентска дейност Наименованието на туристическите фирми се използва най-често като туроператоска дейност, съгласно Закона за туризма и Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics