Дело застраховател обезщетение

Срок за застрахователно обещетение

Срок за застрахователно обещетение Все повече зачестяват случайте, в които един или друг застраховател не дава отговор на искането за изплащане на застрахвоателното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност. Повечето хора не знаят какви са сроковете за изплащане на дължимото им застрахователно обезщетение и затова, сме длъжни да посочим, че съгласно чл. 18 от Наредба № 24 […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics