данните от платежната карта

Отговорност източена банкова карта

Съдебни дела срещу търговски банки при нерегламентирани преводи.  В последните няколко години зачестиха опитите и нерегламентираното изтегляне на крупни суми от банкови карти. Кантората натрупа сериозен опит в съдебни дела по оспорване на зачестили банкови неразрешени по смисъла на закона парични транзакции от банкови карти. Съгласно ЗПУПС ако притежателят на банкова карта, успее да докаже […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics