Грешки и непълноти нанасяне на имот в кадастралната картa

Непълноти, грешки в кадастрална карта

Непълноти, грешки в кадастрална карта В практиката се случва, при издаване на скица или др. документи от техническа служба в Общината да се установи известно разминаване на текущият план на имота с документите от Нотариалният акт. Това е ситуация, в която е налице непълнота или грешка в кадастралната карта. Съгласно чл. 53, ал. 1, т. […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics