границите на отделните административно-териториални единици

Промяна в кадастралнa картa

Изменение на кадастралните карти  Създаването на т.нар. Кадастрална карта и изготвянето на кадастралните регистри целят да улеснят достъпа и обслужването на отделните недвижими имоти , като по този начин се създават отделните обекти на територията,  отразявайки съответните границите на населените места с ясно индивидуализирани в тях  имоти, местности, улици, сгради. Понятието „кадастрална карта“ обхваща всички […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics