Гражданска отговорност

Отговорност застраховател на влекач

Съгласно разпоредбата на чл. 479 ал.1 Кодекс на застраховането, когато материалните вреди, причинени от ремарке, свързано с МПС (най-често влекач), функционално зависимо от водещото МПС по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, тези вреди се покриват от застрахователя по Гражданска отговорност на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на водещото МПС / ВЛЕКАЧА.
read more

Срокове регресни претенции

СРОКОВЕ И ДАВНОСТ ЗА РЕГРЕСНАТА ПРЕТЕНЦИЯ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛ Повечето случай на регресна отговорност се касае за регресна претенция по чл. 435 КЗ. Това веднага поражда въпроса за момента, от който започва да тече погасителната давност при регресните искове и дали той е различен от момента, в който започва да тече погасителната давност за застрахования и […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics