вписване на сделки с недвижими имоти

Вписване на договор

ВПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятие в имотния регистър представлява сложна процедура, състояща се от няколко компонента. За да бъде разбрана правилно и в дълбочина, следва да изясним обектите, субектите, различните взаимоотношения и техния характер. При вписване на договор, свързан със законното […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics