адвокат саморъчно завещание

Откриване завещание

ОТКРИВАНЕ НА САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ : Саморъчното завещание може да бъде съхранявано както при самия завещател – до момента на  смъртта му, така и от избрано  лице, а може и при нотариус, но изготвянето му трябва да стане от завещателя – лично. В практиката когато едно изготвено и подписано саморъчно завещание се приема и входира за […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics