адвокат преглед на документи недвижим имот

Документи сделка с недвижим имот

Документи сделка с недвижим имот При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи: Задължителни документи сделка с недвижим имот са следните :  Актуален – заверен документ за собственост, документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача;  Актуална данъчна оценка на недвижимия имот. (площта на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics