адвокат давностни дела

Погасителна давност.Срокове

Погасителна давност.Срокове Напоследък въпросът за погасителната давност и давностните срокове отново набира интерес. Дали поради пълна неяснота или поради неразбиране от страна на длъжниците имат неясна или неправилна представа за наличието на задължения и сроквете за тяхно погасяване. придобиват погрешна представа за тези правни институти и не реагират адекватно, тогава когато трябва да изпълнят свое […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics