адвокатските разходи

Прехвърляне дружества задължения

Прехвърляне на търговски дружества със задължения С влизането на последните промените по ДОПК, конкретно чл.19, се предвижда имуществена отговорност за дължими и неплатени данъци и осигуровки. Тази  имуществена отговорност по чл. 19ДОПК, носят  всички мажоритарните собственици и съдружници,в частност и прехвърлители, които към момента на възникване на задълженията към държавата и НАП, недобросъвестно прехвърлят притежавани […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics