декември 2016

Просрочия кредитни карти

Адвокат банкови и финансови дела. Просрочия по кредитни и дебитни карти. Използването на кредитни карти и кредитни продукти е високо рисково начинание, което влече след себе си доста опасности за личния, а понякога и за семейният бюджет. В повечето случай, клиентите попадат в  капан, който някои банки и други издатели на кредитни карти залагат пред […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics