Учредяване на банкова гаранция

Учредяване на банкова гаранция

В последните няколко години, доста активно се разви нуждата от учредяване на банкова гаранция. Това е така с оглед желанието за участие в различни търгове за различни дейности в множество сфери на икономиката. В качеството ни на добри и опитни адвокати по финансови и данъчни дела, оказваме правно съдействие на множество фирми участващи в тях. Към тях, като изискване се поставя учредяването на парична банкова гаранция. Целта на учредяването на тази парична банкова гаранция е да даде ясни и точни гаранции за отговорността на Изпълнителя, че поръчката ще бъде изпълнена, съгласно правилата в заданието, като и че Изпълнителят ще успее да изпълни поръчката и спази изискванията на Възложителя през целия процес.

Като добри адвокати по банкови дела и процедури ще Ви кажем, че целта на парична банкова гаранция е да обезпечи и застави фирмата спечелила Обществена поръчка или тържна процедура да изпълни заданието в неговата цялост и посочените параметри на Възложителя. Тя също така предпазва Възложителя от евентуален отказ на Изпълнителя и други отклонения при изпълнението на спечелената вече поръчка. От друга страна, нашият опит като адвокати по финансови и банкови дела, сочи, че внасянето на парична банкова гаранция има дисциплиниращо действие към участниците в процеса по избор на Изпълнител за всяка една обществена поръчка, в случай, че някой от тях откаже да сключи Договор, след като вече е спечелил правото да получи самата поръчка.

Какво представлява банковата гаранция?

банкова гаранция, парична банкова гаранцияСамата банкова гаранция, съгласно настоящата адвокатска практика, представлява ангажимента на всяка една банка, в която Изпълнителят е учредил парична банкова гаранция да изплати конкретна, посочена предварително парична сума на Възложителя, при настъпването на определени правни последици и предпоставки, посочени в сключения Договор между страните.

В случая, търговската банка издава съответната банкова гаранция за участие в конкурс или тържна процедура, при настъпването на определени условия. Така се гарантира обезпеченост на  Възложителя. Най-вече при неизпълнение или съответно отказ от страна на Изпълнителя да сключи договор, след спечелването на правото да подпише договор с Възложителя за изпълнение на Обществената поръчка или тържна процедура.

В този момент, Възложителят по откритата обществена поръчка, може да поиска от съответната банка, където има учредена парична банкова гаранция, същата да бъде усвоена като обезпечение на неизпълнилия Договора между страните Изпълнител и да се елиминират неудобните за Възложителя последици от липсата на изпълнение, съответно сключен Договор за възлагане на Обществената поръчка или тържна процедура. Дали заради липсата на свободен финансов или друг ресурс, или поради чисто тактически подбуди често пъти самите фирми, печелейки конкурсите, отказват да сключат Договори, осигурявайки по-изгодни условия на свои партньори или свързани с тях други фирми.

Относно паричната банкова гранция

Според нас, за да бъде издадена самата банкова гаранция в полза на Възложителя е необходимо да бъде сключен договор с търговска банка, съгласно който същата се задължава, че при настъпването на определени обстоятелства между страните по Обществената поръчка, предвидената търговска банка ще изплати на Възложителя пълния размер на сумата по учредената банкова гаранция, за да бъде обезпечено неговото право да получи това обезпечение, вследствие неизпълнение на условията по Обществената поръчка или тържна процедура от Изпълнителя.

В нашата практика се срещат и случаи, при които размерът на самата учредена парична банкова гаранция е висок. В този случай се налага Изпълнителят, участник в Обществената поръчка или тържна процедура да предостави по-висока сума или дори да учреди Ипотека в полза на Банката за размера на Банковата гаранция. В този случай процедурата е доста по-сложна. Необходимо е да се подходи внимателно. Особено при съблюдаването на всички правила и завършена оценка на актива, даден като обезпечение за учредената банкова гаранция.

С подписването на писмен Договор с банката, в която е учредена паричната банкова гаранция в полза на Възложителя от участниците в Обществената поръчка или тържна процедура, тя се счита за учредена и Договорът следва да му се предаде, за да бъде изпълнено поставеното условие за участие в самата Обществена поръчка или тържна процедура.

Параметри на паричната банкова гаранция

Ние винаги съветваме, нашите клиенти, че в този договор следва да се очертаят всички условия за учредяването, усвояването и съответно освобождаването на учредената парична банкова гаранция. Основни параметри, които следва да се изяснят са следните :

1. Срок на Договора, за който е учредена паричната банкова гаранция. След този срок, Възложителят, в чиято полза е учредена паричната банкова гаранция не може да се възползва от нея;

2. Размер на самата парична банкова гаранция;

3. Специални условия за учредяване на паричната банкова гаранция;

4. Условия за усвояване на паричната банкова гаранция от Възложителя;

5. Условия за прекратяване на Договора за банкова гаранция;

6. Условия на банката за изплащане, съответно връщане на учредената парична банкова гаранция ( в случай, че имотът даден за обезпечение се обезцени, погине или самото обезпечение намалее, като абсолютна стойност за дадената парична банкова гаранция).

Реализиране на учредена банкова гаранция

При усвояването или т.нар. реализиране на учредената парична банкова гаранция изискването e Възложителят да докаже, че Изпълнителят не е спазил условията на Обществената поръчка или тържна процедура. Или пък е отказал да сключи договор, след като вече е спечелил Обществената поръчка или тържната процедура. Важно условие и предпоставка е Възложителят да поиска усвояване на учредената парична банкова гаранция. Това става само при спазване на условията на Обществената поръчка или тържната процедура.

Учредената в полза на Възложителя парична банковата гаранция следва да се предяви на банката за плащане заедно с всички необходими писмени документи. Те доказват настъпването на условията за нейното усвояване. Задължение на търговската банка е да провери представените ѝ писмени документите. В случай на настъпване на условията за усвояване на банковата гаранция, се уведомява лицето, с което е сключила договора, че Възложителят, който следва да получи банковата гаранция е поискал същата да му бъде изплатена. Това е наложително с цел да се предотврати неправомерно усвояване. Особено, ако не са настъпили всички условия за нейното усвояване.

Разбира се, ако участникът не спечели обявената Обществена поръчка или тържна процедура, учредената в полза на Възложителя парична банкова гаранция следва да се освободи. Тогава  Договорът за банкова гаранция се прекратява.

Видове парични банкови гаранции

банкова гаранция, учредяване на банкова гаранцияЗа участие в различни Обществени поръчки или тържни  процедури банките учредяват няколко вида парична банкова гаранция, като обезпечение на Възложителя. Това са:

  • парична банкова гаранция за участие в Обществена поръчка или тръжна процедура. На един по-късен етап, Възложителят може да поиска и гаранция за изпълнение на Обществената поръчка или тържната  процедура;
  • парична банкова гаранция, която обезпечава самото изпълнение на Изпълнителя в Обществената поръчка или тържната процедура, в качествено или количествено отношение.

Същевременно, търговските банки издават и парична банкова гаранция за участие в търгове на общини и ведомства. Целта е предимно дисциплинираща за участниците в самите търгове. Те целят да се предотвратят варианти за спекулации и уговорки при спечелването на един или друг търг. В случая, Възложителят винаги е „застрахован“, че при неизпълнение на условията и настъпването на съответните обстоятелства за усвояване на паричната банкова гаранция, той ще може да пристъпи към това. Самата парична банкова гаранция се учредява от търговските банки в полза на Възложител. Стойността на самото учредяване зависи от тарифата на съответната търговска банка. В повечето случаи е съответно процент от размера на паричната банкова гаранция.

В случай, че имате допълнителни въпроси, към конкретния казус по учредяване, усвояване на паричната банкова гаранция, видове и начини на прекратяване на Договора за учредена вече банкова гаранция или защита от злоупотреба на Възложителя в една Обществената поръчка или тържната  процедура, моля да се обърнете към нас. За повече информация и справка – тел. 02 / 858 10 25; E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

Avukat Bulgaristan, Bulgaristan Avukat, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, bulgaristan türk avukatlari, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Varna şehri, Абонаментно правно обслужване, Абонаментно правно обслужване на фирми, автобуси, автомобили, адвокат, Адвокат Банско, адвокат в Айтос, адвокат в Асеновград, адвокат в Балчик, адвокат в Банкя, адвокат в Банско, адвокат в Берковица, адвокат в Благоевград, адвокат в Ботевград, адвокат в Бургас, адвокат в Габрово, адвокат в Горна Оряховица, адвокат в Гоце Делчев, адвокат в Добрич адвокат в Дупница, адвокат в Елена, адвокат в Исперих, адвокат в Каварна, адвокат в Казанлък, адвокат в Калофер, адвокат в Карлово, адвокат в Карнобат, адвокат в Кърджали, адвокат в Кюстендил, адвокат в Лозенград, адвокат в Лом, адвокат в Мадан, адвокат в Монтана, адвокат в Несебър, адвокат в Никопол, адвокат в Нова Загора, адвокат в Оряхово, адвокат в Перник, адвокат в Петрич, адвокат в Пещера, адвокат в Пирдоп, адвокат в Плевен, адвокат в Пловдив, адвокат в Поморие, адвокат в Попово, адвокат в Приморско, адвокат в Провадия, адвокат в Първомай, адвокат в Радомир, адвокат в Разград, адвокат в Разлог, адвокат в Русе, адвокат в Самоков, адвокат в Сандански, адвокат в Свиленград, адвокат в Свищов, адвокат в Своге, адвокат в Севлиево, адвокат в Силистра, адвокат в Симеоновград, адвокат в Сливен, адвокат в Смолян, адвокат в Созопол, адвокат в Солун, адвокат в Сопот, адвокат в София, адвокат в Стара Загора, адвокат в Стражица, адвокат в Троян, адвокат в Тутракан, адвокат в Търговище, адвокат в Харманли, адвокат в Хасково, адвокат в Хисар, адвокат в Царево, адвокат в Червен бряг, адвокат в Чирпан, адвокат в Шумен, адвокат в Ямбол., адвокат във Варна, адвокат във Велико Търново, адвокат във Велинград, адвокат във Видин, адвокат във Враца, адвокат във Вършец, адвокат гражданско право, адвокат да, адвокат данъчни консултации, Адвокат Добринище, адвокат договори, адвокат дружествено право, Адвокат Златни Пясъци, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, адвокат недвижими имоти бургас, адвокат недвижими имоти варна, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат недвижими имоти софия, адвокат недвижимо имущество пловдив, Адвокат Несебър недвижими имоти, адвокат обжалване Обществена поръчка, адвокат обществена поръчка, Адвокат Павел баня, адвокат Пампорово, Адвокат Паничище, адвокат по банкови дела, адвокат по данъчни дела, адвокат по договори и Лицензи, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, Адвокат Разводи, Адвокат Русе, адвокат сделки с недвижими имоти, адвокат Слънчев Бряг Недвижими имоти;, Адвокат тръжни документи, адвокат тръжнипроцедури, адвокати, адвокати бургас имоти, адвокати варна, адвокати варна имоти, адвокати варна семейно право, адвокати имотни правни спорове, адвокати недвижими имоти варна, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по имотни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско, адвокати русе трудово право, адвокатска кантора, адвокатска кантора имоти, адвокатски услуги, адвокатски услуги адвокатски хонорар, адвокатски хонорар, адвокатско възнаграждение административно право, административното право, акцизни стоки и стоки без бандерол, акции, банков кредит, банкова гаранция, банковото право, блудство и изнасилване, боеприпаси и пиротехнически изделия, бракоразводен адвокат, бракоразводни дела, велосипедисти, вещно право, вещното право, грабеж, граждански дела, гражданско дело, гражданско право, данъчно право, данъчното право, дарение, дело за издръжка, Депозиране на годишен ГФО, джетове, доброволна делба на недвижим имот, добър адвокат, добър адвокат в бургас, добър адвокат варна недвижими имоти, добър адвокат недвижими имоти бургас, добър адвокат недвижими имоти софия, договори, документна измама, документни и компютърни престъпления, дружественото право, държане, дялове, евтин адвокат, жестокост към животни, заем, заличаване на ипотека, заложна къща, запис на заповед, защита на длъжника, защита на интелектуалната собственост, защитна стратегия, злепоставяне, извършени при превишаване пределите на неизбежна отбрана или „граждански арест”, изготвяне на нотариални актове по давност, издръжка, измама, изнудване, изпълнителен лист, изпълнително дело, както и конкурентно право, както и престъпления, каруци, катастрофи /ПТП с пътни превозни средства – автомобили, качествен юрист, квалифицирана контрабанда – стоки в големи размери, конкурс, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации по гражданско-правни въпроси, кражба, лизинг, личен адвокат, лоши кредити, лъжесвидетелство, международно и европейско право, набедяване в престъпление, наем, най добри адвокати в русе, най добрите адвокати в бургас, наказателно постановление, наказателно право, наказателното право, наркотици и прекурсори за тях, наследствено право, наследство на недвижим имот, недвижим имот дефиниция, недвижим имот като апортна вноска, недвижим имот определение, недвижим имот придобит по давност, незаконни лов, незаконно притежаване на оръжие, нелегално преминаване на граница и трафик на хора през граница, необходими документи за делба на недвижим имот, неплащане на издръжка; футболно хулиганство, нотариални покани, Обезпечение, Обжалване актове, обжалване на административен акт, обжалване на акт, обжалване на акт за административно нарушение, обжалване на акт за прихващане и възстановяване, обжалване на акт НАП, обжалване на акт от инспекция по труда, обжалване на акт от нап, обжалване на наказателни постановления, обжалване на наказателно постановление, обсебване, Обслужване на публични дружества, Обществени поръчки, организиране на престъпна група, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, пострадали пешеходци, правна консултация, Правна консултация онлайн, правна помощ, правни консултации, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, право, Прекратяване и ликвидация на фирма, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, престъпления, придобивания, принуда и вземане на заложник, Промяна на капитал, Промяна на обстоятелства във фирмата, процесуално представителство, пълномощни, пътнотранспортни произшествия, развод, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, Регистрация на клонове, регистрация на фирми, Регистрацията на Европейско дружество, Регистрацията на ЕООД, Регистрацията на ЕТ, Регистрацията на консорциум/холдинг, Регистрацията на ООД, Регистрацията на сдружение, Регистрацията на фондация, Регистриране на финансови институции, риболов и сеч на дърва, сблъскване между плавателни съдове /лодки, свързани с производство, Сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти по банков път, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, Сключване на търговски сделки, събиране на вземания, съд, съдебна делба на недвижим имот, съдебни, телесна повреда, техни аналози или прекурсори за тях; военни престъпления, трамваи и тролейбуси, транспортни престъпления, трудово право, трудовото право, тръжна процедура, търгове, търговско право, Търговско предприятие, търговското право, убийство, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, Удостоверение за наследницищ, употреба и пласиране на наркотици, управление на МПС след употреба на алкохол и/или без шофьорска книжка от неправоспособен, Учредяване, финансови и банк, финансовото право, хонорар, хулиганство, Частен съдебен изпълнител, ЧСИ, ЧСИ Пловдив, юридически, юридически консултации, юридически лица, яхти/
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics