Съдебна реабилитация

Определяне на средна телесна повреда, адвокат наказателни дела, определяне наказание, Наказателен кодекс, адвокат наказателни тела, Подписка, Задържане под стража, Степен на увреждане, Наказание средна телесна повреда, Адвокат средна телесна повреда, щета и обезщетение за средна телесна повреда

Съдебна реабилитация

Съдебната реабилитация по смисъла на закона е процесуално действие, пред Районен съд, с което се заличава факта на осъждането на едно физическо лице, когато спрямо него е наложено такова наказание.

Съдебната реабилитация  отменя за в бъдеще негативни му последици, освен ако законът (НК) изрично не предвижда друго.досъдебното производство, Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция”

Като адвокати по наказателни дела, участващи активно в съдебни процеси по реабилитация на осъдени лица, отчитаме, че най-важната последица която следва да разясним,  е че  за в бъдеще, лицето, спрямо което е детайлно проведена – надлежна процедура по реабилитация следва да се третира по-нататък като неосъждано, а неговото досие и съдебно минало се „изчиства“ от наложеното предходно наказание.

ВИДОВЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Реабилитацията на наказанията от своя страна заличава факта на наложеното наказание и неговите последици съгл. чл.85 от НК, като нейното най-ярко отражение е в съдебното минало на осъденото лице, което след настъпването й се счита за неосъждано.

Реабилитацията бива 2 основни вида: 1) по право и 2) по съдебен ред.

Реабилитация по право е възможна в случаи, свързани с условно осъждане, по-леки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни.

Реабилитацията по право не настъпва по отношение на пълнолетно лице, което веднъж вече е било реабилитирано.

Съществуват класификации, който въвеждат други определения за т.нар. реабилитация по право и съдебна. Това са следните класификации, който представляват – различен обем от заличаване на правото – но имат един и същ ефект с предходните обозначения, като те се наименуват по следният начин :

  • пълна – заличава осъждането и последиците му без ограничения. Винаги настъпва по право, автоматично с изтичането на съответния срок, предвиден в закона;
  • непълна – заличава осъждането и последиците му, но доколкото в закон не е предвидено друго. Настъпва по право или с акт на съда.

Когато първият вид реабилитация не може да настъпи по право, но наказанието е изтърпяно и в случаите когато има такива, причинените вреди са обезщетени, а наложените глоби – платени, съдът може да постанови реабилитация.

В тези случаи, съдът прави конкретна преценка относно цялостното поведение на дееца и трябва да се убеди, че той действително се е поправил и заслужава да бъде третиран като „неосъждан”.

Процедура по съдебна реабилитация

Съдебна реабилитация може да постанови съдът, който е гледал делото и е постановил присъдата като първа инстанция.

Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, следва да се обърнете към съда, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки – към съда, който е постановил последната присъда.Съдебна реабилитация, адвокат наказателни дела, Съдебно дело ЕЗА, Оспорване на заповед за задържане, жалба районна прокуратура, Реабилитация на осъден

Срокове за настъпване на реабилитацията

За настъпване на пълната ми реабилитация законът предвижда сравнително дълги срокове. Те текат от изтърпяване на наложеното ми наказание и размерът им се определя от него. За да настъпи пълната реабилитация, е нужно да са изтекли съответните, описани по-долу срокове, а именно :

  • За наказание от 20г. при наказание доживотен затвор без замяна или доживотен затвор;
  • За наказание от 15г. при наказание лишаване от свобода повече от 10г.;
  • За наказание от 10г. при наказание лишаване от свобода от 3 до 10г.;
  • За наказание от 5г. при наказание лишаване от свобода по-малко от 3г.
  • За наказание от 2г. за всички останали случаи

Задължително условие е и в тези срокове деецът да не е извършил новоумишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.

tags  

абсолютна реабилитация, Адвокат изчистване на съдебно досие, адвокат мярка за неотклонение., адвокат наказателни дела, Адвокат разследване, Адвокат реабилитация, ал.1, ал.1 от НК вр.чл.82, гаранция, да бъде третиран като „неосъждан”, да е изминал период от време, да не напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган, да постанови реабилитация по съдебен ред, дело за реабилитация, добър адвокат по наказателни дела, дознатели, домашен арест и задържане под стража, Досъдебно производство, досъдебно производство обвиняем, досъдебно производство срок, досъдебното и наказателното производство, жалба районна прокуратура, жалба срещу взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, Задържане за 72 часа, задържане под стража в досъдебното производство, задържане под стража за 72 часа, заличава осъждането, изменение на мярка задържане под стража, Изчистване свидетелство за съдимост, Как да изчистя съдебното си минало, които законите свързват със самото осъждане, лишаването от правото да се заема определена държавна или обществена длъжност, максимален срок на задържане под стража, Мерки за процесуална принуда, молба за изменение на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство, молба за реабилитация по право, Мярка за неотклонение, мярка за неотклонение „Задържане под стража”, мярка за неотклонение парична гаранция, мярка за неотклонение срок, Мярка за процесуална принуда, мярка за процесуална принуда – ПОДПИСКА, наказателен съд, нпк – мерки неотклонение – адвокат, обжалване мярка за задържане под стража, обжалване мярка за неотклонение „задържане под стража“, обжалване на мярка задържане под стража, освободен от наказателна отговорност, Оспорване на заповед за задържане, подписка, последиците, прокурор, Пълна реабилитация, пълна реабилитация по давност, пълна реабилитация по право, разследващи органи, Реабилитация на осъден, реабилитация по право, реабилитация по съдебен ред, реабилитация по чл. 88а, реабилитация след ефективна присъда, Реабилитация след присъда, реабилитация след пробация, реабилитацията за наказанието глоба, Реабилитацията на наказания, Срокове за реабилитация, съдебна практика мярка за неотклонение, Съдебна реабилитация, Съдебно дело ЕЗА, Съдебно дело за мярка за неотклонение, съдебното минало на осъденото лице, т.5 от НК, Чисто свидетелство за съдимост
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics