Събиране на вземания ГПК

Събиране на вземания ГПК, Заповедно производство. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Адвокат ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ,чл.417 ГПК, Адвокат 410 ГПК

Събиране на вземания ГПК

ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съществуват множества правни възможности за събирането на задължения. Кантората предлага най-изгодните и бързи решения, които могат да подпомогнат клиента да получи свое забавено вземане.

Дали чрез доброволно уреждане и преговори или чрез съдебни дела, в крайна сметка резултатът винаги е един и същ. По-важното в този случай – разбира се е пътят по който се стига до това и времето, за което ще бъде събрано вземането.

Във всеки един от тези начин е добре да се знае, че съществува и известен риск, но в крайна сметка рискът за кредитора е започнал още със забавата за събиране на това просрочено задължение.

Един от тези правни начини е т.нар. Заповедно производство по чл. 410 ГПК бе  въведено с новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) от 01.03.2008г., който приведе в националното законодателство изискванията на новият Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на бърза процедура за събиране на вземания и издаване на Европейска заповед за плащане.Събиране на вземания ГПК, Заповедно производство. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Адвокат ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ,чл.417 ГПК, Адвокат 410 ГПК

Само по себе си  т.нар. Заповедно производство представлява опростена съдебна процедура за събиране на спорни и безспорни задължения от длъжници и контрагенти, с която процедура пред Районен съд се цели бързина и улеснение на събирането на парични задължения и предаване на вещи.

Законодателят е предвидил тези изменения и въвеждането на тази опростена процедура в правният ред, защото често пъти съществуват ситуации,  когато длъжникът реално не оспорва, че има посочените от заявителя задължения.

Самото Заповедно производство по чл.410 ГПК дава сравнително  бърза възможност за скоростно принудително събиране на тези задължения, с което именно  отпада необходимостта да се води един дългосрочен исков процес.

Рискът тук за длъжниците е, че в този процес често пъти се случват грешки и страдат хора, които реално не дължат нито тези задължения, а още по-малко са разписвали някакви документи.

Разпоредбите на закона (ГПК) посочват, че цялото т.нар. Заповедно производство по чл.410 ГПК се развива пред съответният Районния съд по постоянния адрес (ако е физическо лице) и седалището на дружеството (ако длъжникът е юридическо лице).

За повече информация и правна помощ моля обадете се на тел. + 359 2 858 10 25 или e-mail info@lawyer-bulgaria.bg 

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед на неговата конкретика и особености. Не се колебайте – потърсете ни за съвет и консултация. Ние сме на Ваше разположение !

tags  

Avukat Bulgaristan, Bulgaristan Avukat, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Varna şehri, Адвокат 410 ГПК, адвокат издаване на изпълнителен лист, адвокат събиране задължения, възражение срещу заповед за изпълнение чл.417 гпк, Европейска заповед за плащане, заповед за изпълнение въз основа на документ адвокат, заповед за изпълнение на парично задължение чл. 410 гпк, заповед за изпълнение Районен съд, заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, заповедно производство, Заповедно производство 410 ГПК, Заповедно производство адвокат, Заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК., Заповедно производство по чл. 410 ГПК, заповедно производство тълкувателно решение, Заповедно производство. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Адвокат ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, Защита срещу заповед за незабавно изпълнение, изготвяне заявление по 410 ГПК, исково производство, процедура пред Районен съд, седалището на дружеството, скоростно принудително събиране, събиране на вземания, Събиране на вземания ГПК, събиране на задължения, събирането на парични задължения и предаване на вещи, чл 417 от гпк, чл.417 ГПК
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics