Покупка имот данъчна оценка

Съвети при закупуване на имот, изповядване на сделка пазарна цена или данъчна оценка, прехвърляне на недвижим имот на данъчна оценка, Адвокат изготвяне Предварителен договор, Изготвяне на Нотариален акт, Прехвърляне имоти пред Нотариус

Рискове при покупка / продажба на недвижим имот по данъчна оценка

В съвременното ежедневие, голяма част от продажбите заплащането на продажната цена се случва непосредствено преди самото изповядването на сделката пред Нотариуса. При подготовката и подписването на Предварителният договор – страните НЕ уговорят реалната цена за която са се разбрали, а прехвърлят имота на данъчна оценка, като с това целят да спестят разноските по прехвърлянето на имота. Тази ситуацията крие известни рискове, ако не бъде контролирана от опитен адвокат по сделки с недвижими имотиНаказателни постановления www.lawyer-bulgaria.bg

Винаги съветваме клиентите, ако имат възможност да прехвърлят своите имоти респ. закупуват такива на реална цена. В противен случай за тях съществуват известни рискове, в случай, че купувачът по сделката откаже да плати цената, за която са се договорили.

РИСКОВЕ ЗА ПРОДАВАЧА

В този момент, той би заплатил само тази цена която е посочена в проекта за нотариалния акт.

Съветваме клиентите си, че ако имат валидно сключен Предварителен договор, те ще имат съответното право да заведат гражданско дело,с, което биха могли да осъдят техният купувач да плати реалната цената по сделката .

Съществен момент тук, който следва да отбележим е, че понякога е доста трудно или невъзможно да се докаже реалната уговорка за крайната цената, както и да се получи тази сума, която действително се дължи.Това е въпрос на доказване в един евентуален исков процес при оспорване на условия по предварителен договор.

С описване на конкретната ситуация рискове има и за двете страни.Риск има и във връзка с това, че получените от Продавача суми след продажбата на имота са реализиран доход, върху който се дължат съответни данъци, а укриването на част от платената сума е основание за налагане на глоби в големи размери и за заплащане на разликата между дължимия и внесения данък.

 

Производство по несъстоятелност

Затова винаги изискваме за по-голяма сигурност, предварителните договори да бъдат сключвани пред Нотариус. За съжаление липсата на единен регистър за предварителните договори създава реалната правна възможност за всеки продавач между сключеният предварителен договор и Нотариален акт да сключи още договори, с който да „обещае“ имота на други лица, нарушавайки първият предварителен договор.

От друга страна, дори и да е заплатил действително уговорената цена, купувачът може впоследствие да поиска пред съда връщането на сумата, платена над посочената в нотариалния акт.

В този случай липсва основание за плащане на по-високата цена и е възможно да бъдете осъден да възстановите получената сума.

РИСК ЗА КУПУВАЧА

Съществува и съществен риск за Купувача по една сделка. Ако тази сделка бъде атакувана и съответно успешно развалена по надлежният и предвиден в закона ред, загубите ще са значително.

Тогава Продавачът по сделката ще може да върне на Купувача само това, което е записано в Нотариалният акт, тъй като за разликата реално не съществува изрична писмена или официална договорка между страните.

tags  

accounting services, Annual financial statements, Anwalt Wohnungseigentumsrecht Sofia, Attorneys at law Bulgaria, Avukat Bulgaristan, Bulgaria, Bulgaria Best Lawyers and Law Firms, Bulgaria law company, Bulgaria real estate legal advice. Legal issues, Bulgarian Attorney, Bulgarian law: property, Bulgarian lawyer, Bulgarian Lawyers, Bulgarian Lawyers & Solicitors, Bulgarian solicitor, Bulgarien, Bulgarien und Maklerrecht in Sofia, Bulgaristan Avukat, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, bulgaristan türk avukatlari, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Business Lawyers, company registration, criminal law und tax law, Divorce & Family Lawyer in Sofia, English speaking lawyers in Sofia, Law firm in Bulgaria; lawyers in Sofia, Law Firm in Sofia, Lawyer corporate law in Bulgaria, Lawyer in Bulgaria, Lawyer in Germany and Bulgaria, Lawyer Sofia, Lawyers Bulgaria | Attorneys Bulgaria | Global Property Guide, Legal Services English, Legal Services in Bulgaria, Plovdiv & Bansko, Real Estate Issues in Bulgaria, Rechtsanwalt Baurecht und Architektenrecht in Sofia, Rechtsanwalt Handelsrecht und Gesellschaftsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Immobilienrecht, Rechtsanwalt Insolvenzrecht und Sanierungsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Mietrecht, Rechtsanwalt Transportrecht und Speditionsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Versicherungsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Wirtschaftsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Zivilrecht in Sofia, Rechtsanwalt Zwangsvollstreckungsrecht und Inkasso in Sofia, Sofia, Solicitor Bulgaria, Solicitors and Lawyers in Bulgaria, Varna şehri, адвокат данъчна оценка или пазарна цена, данъчна оценка или пазарна цена адвокат, данъчна оценка или продажна цена, изповядване на сделка по данъчна оценка, изповядване на сделка под данъчна оценка, може ли да се продаде апартамент под данъчната оценка, покупко продажба под данъчна оценка, продажба на имот по данъчна оценка, продажба на имот под данъчна оценка ддс, продажба на имот под себестойност, продажба на недвижим имот под данъчна оценка, продажна цена по ниска от данъчна оценка, разлика между данъчна оценка и пазарна цена, Рискове при покупка недвижим имот по данъчна оценка
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics