Регламенти на Европейския съюз

Какво представляват регламенти европейски съюз?

Като добър и опитен адвокат регламенти Европейски съюз, от доста години се занимаваме с правни услуги от тази материя. За съжаление мога да кажа, че съдилищата не познават добре всички тези норми. А ако ги познават, то не ги прилагат правилно в съответствие с изискванията на самите Регламенти Европейски съюз.

Примери в моята практика досега съм имал доста. За това как съдът е длъжен да приеме и приложи изискванията на съответните Регламенти. Те имат приоритет над националното законодателство и прилагайки се въпреки противоречивите им правни норми. Като опитен адвокат съм се учудвал как вместо т.нар. CMR-конвенция, съдът прилага спокойно Закон за автомобилните превози. В повечето случаи не се вижда приоритетната част на разпоредбите на отделните Регламенти и т.нар. CMR-конвенция, които остават някак встрани.

Още примери за адвокат регманети Европейски съюз

регламенти европейски съюз

Друг пример, който мога да дам от практиката ми е следният. Става дума за британски гражданин, който наследява имущество в България. Разбира се,  като добър адвокат по регламенти Европейски съюз, знам, че има приет Регламент 650/2012 г. за наследяването. Той влиза в сила на 17 август 2015 г. С него се установява какви са принципите на наследяване в зависимост от мястото и националността на наследодателя. Тук следва да уточня, че въпросният Регламент 650 / 2012 г. на ЕС не се отнася за граждани на Великобритания и Ирландия. Нещо повече, знам от практиката си, че  самият Регламент 650/2012, има предимство пред националното законодателство и с който се въведе нов принцип и критерий за наследяване – като приложимо право ще се счита обичайното местопребиваване на починалия наследодател към момента на смъртта му.

Съвсем естествено, при заведено съдебно производство пред Районен съд отхвърли искането за присъждане, посочвайки, че Регламент 650/ 2012г. НЕ СЕ ПРИЛАГА за британски граждани.  Човекът разочарован, реши да се противопостави и настоя да обжалваме решение, считайки, че това съдебно решение НЕ СЕ ОТНАСЯ за него.

На следващата инстанция, Окръжен съд, съвсем учудващо НЕ призна Регламент 650/ 2012г. и отхвърли Решението на първата инстанция, с което обезсмисли приложението и действието на тези Регламенти. Съдебната практика е доста противоречива, но като опитен адвокат по европейско право и прилагане на Европейски Регламенти винаги съм знаел, че тези Регламенти следва да имат приоритет над националното законодателство.

Свържете се с нас

Затова съдебната ми практика на опитен адвокат показва, че никога не може да си сигурен, дали съдът ще спази изискването и ще приложи Регламента или ще си го кара както знае, позовавайки се на нашия закон. Ако имате допълнителни въпроси, можеш да обърнете към нас, като опитен адвокат по европейско право и прилагане на Европейски Регламенти на ЕС на следния  тел. 02/858 -10-25  и на E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

Абонаментно правно обслужване на фирми, адвокат Дела Великобритания, Адвокат дела Испания, Адвокат дела Солун, адвокат дела турция, адвокат дела чужбина, адвокат договори, адвокат дружествено право, адвокат европейско право, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат Италия, адвокат по данъчни дела, адвокат по договори и Лицензи, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, адвокат права по дело в чужбина, Адвокат Разводи, адвокат съдебни дела чужбина, адвокати имотни правни спорове, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по имотни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско, адвокатска кантора имоти, адвокатски услуги по европейски право, адвокатски хонорар в чужбина, адвокатско възнаграждение административно право, бракоразводен адвокат, дела в Гърция, Дела по Регламенти на Европейския съюз, дела Регламенти ЕС, дело за издръжка, добър адвокат, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ?, евтин адвокат, заложна къща, запис на заповед, защита на длъжника, защитна стратегия, издръжка, изпълнителен лист, изпълнително дело, имоти в чужбина, италиански адвокат, качествен юрист, личен адвокат, лоши кредити, наказателно постановление, нотариални покани, обжалване на наказателни постановления, обжалване на наказателно постановление, Обществени поръчки, правна помощ, правни услуги, прилагане на чуждестранни решения, процесуално представителство, пълномощни, развод, регистрация на фирми, Регламент 650 от 2012 Наследяване, РЕГЛАМЕНТИ, юридически Адвокат Германия
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics