Регистрация на фирма

Регистрация фирма

Като адвокати по фирмени дела и регистрация фирма, много хора ни питат за различни правни услуги. Например, какъв е срокът за регистрация на търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията.

Всеки добър адвокат ще Ви обърне внимание на последните промени в Закона за търговския регистър. В него срокът за регистрация фирма се съкращава драстично. регистрация фирма

Целта на това въведение е, че с тази промяна се ускорява откриването на нов бизнес. Ние като адвокати по фирмени дела, регистрираме в рамките на очакванията на нашите клиенти, търговски дружества. Също и дружества и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Това е една от реализираните от Министерство на икономиката мерки в подкрепа на бизнеса през 2015 г., съобщиха от Министерството на Икономиката.

Очаква се промяната да има положителен ефект върху предприемачеството и цялостното подобряване на бизнес средата. Тази промяна облагодетелства изключително много клиентите. Дава възможности при сделките с недвижими имоти. Също и при регистрация фирма, за да се ускорят нещата по откриването на нов бизнес или започването на нова стопанска дейност от всеки чужденец, решил да работи в тази сфера.

Повечето адвокати приветстваха тази промяна относно съкращаването на сроковете за регистрация фирма. Тази промяна доведе до улеснение в работата на адвокатите по фирмени дела и регистрация на търговски дружества и фирми до 2 дни. Промяната бе отразена и в Закона за търговския регистър (ЗТР).

Нашите адвокати съветват, че новите корекции предвиждат заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието се извършва след разглеждане на подаденото писмено заявление.  За търговска регистрация и информация или справки можете спокойно да се обърнете към нас на тел. +359 2 858 10 2/+ 359 897 90 43 91 и E-mail:  info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

Avukat Bulgaristan, Bulgaristan Avukat, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, bulgaristan türk avukatlari, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Varna şehri, Абонаментно правно обслужване на фирми, адвокат, адвокат Балчик, адвокат договори, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат по данъчни дела, адвокат по договори и Лицензи, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, адвокат ПРОДАЖБА, Адвокат Разводи, адвокат регистрация на фирми, адвокат софия консултация корпоративен, адвокат Страсбург, адвокат фирмени дела, Адвокат Ямбол, адвокати, адвокати адвокатски кантори, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по вещно правни дела, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско и дружествено право, адвокатска кантора, адвокатски степени, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, адвокатско сдружение, административното право, банки, банковото право, бракоразводен адвокат, бракоразводни дела, БУРГАС, Бургас адвокат, вещно право, вещното право, вземане, вписване в строителния регистър, възбрана, граждански дела, гражданско, гражданско дело, гражданско право, данъчно право, данъчното право, дарение, дела в Страсбург, делба на фирма, дело, Дискусии Икономически, ДОГОВОР, договори, дружественото право, европейска конвенция за защита правата на човека, европейска конвенция за правата на човека, Европейски съд в Страсбург, европейския съд по правата на човека, европейско, енергийно право, жалба до Страсбург, запис на заповед, заповедно производство, запор, защита на интелектуалната собственост, изготвяне на нотариални актове по давност, издръжка, изпълнително, иск, както и конкурентно право, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации, консултации по гражданско-правни въпроси, корпоративни адвокати, корпоративно право, корпорации, лизинг, материали счетоводни услуги счетоводство транзакции, международно и европейско право, наем, наказателно право, наказателното право, наследствено право, наследство, недвижими имоти, нотариални покани, обжалване решение на Общото събрание пред СЪД, Обществени поръчки, опис, оценка, Пловдив, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, правен проблем, правна консултация, правна помощ, правна система правни консултации, правни консултации, правни новини, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, право, право и финанси на фирмата, право на ползване, право на собственост, право на справедлив процес, право на строеж, право развод, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, пререгистрация ООД, придобивания, принудително изпълнение, приходи разходи, производство, пълномощни, пълномощно, развод, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация, регистрация и пререгистрация на фирми, регистрация на ЕТ, регистрация на фирма, регистрация на фирми, родителски права, сделка адвокат, сделки, сделки с недвижими имоти, СЕМЕЕН КОДЕКС, семейно жилище, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, сливания и разделяния на търговски дружества, специалист застрахователни дела, спор за фирма в съда, Страсбург дела, съд, СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, съдебни, създаване на ЕООД, ТЕЖЕСТИ, трудово право, трудовото право, търговско право, търговското право, търся адвокат, учредяване на ФИРМА, финансовото право, фирми, цени, юридически консултации, юрист
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics