Пълномощно кола в чужбина

Договор за депозит, Закупуване на имот, Изповядване на сделка пазарна цена или данъчна оценка, прехвърляне на недвижим имот на данъчна оценка, Адвокат изготвяне Предварителен договор, Изготвяне на Нотариален акт, Прехвърляне имоти пред Нотариус

Пълномощно кола в чужбина 

Често пъти клиентите ни питат как да изготвят двуезично писмено пълномощно кола в чужбина. Някои клиенти имат доста служебни коли, които понякога се налага да пътуват в чужбина. Затова са им необходим правни услуги и двуезично пълномощно кола в чужбина. Основното което трябва да знаете и имате в предвид е следното:пълномощно кола в чужбина

  • Самото писмено пълномощно не е нужно да се заверява нотариално. Това е в случай че служебният автомобил ще се движи само на територията на страната.
  • Абсолютно задължителна е нотариална заверка пред Нотариус, ако служебният или личният  автомобил ще пътува в чужда държава. Най-вече Турция и Република Сърбия.
  • Ако имате издадено пълномощно с право на преупълномощаване на трети човек, например автомобила е лизингов или е собственост на трети лица.

Как да получите пълномощно кола в чужбина

Попитайте Вашето лизинговото дружество да Ви издаде писмено  пълномощно за МПС за движение в чужбина. Трябва да е от името на управителя с права да преупълномощава. Издаденото Ви от страна на лизинговото дружество писмено пълномощно кола в чужбина следва задължително да е нотариално заверено.

Можем да съдействаме, в случай че се наложи служител от фирмата, където работите да бъде спешно командирован по работа в чужбина. Ако е със служебен автомобил, следва да спазите отново всички горепосочени условия.

Ако желаете да направим всичко това вместо Вас, се обърнете към нас. Ние като адвокат по граждански и международни дела ще поемем  цялата дейност. В този случай управителят на фирмата, където работите трябва да преупълномощи с нотариална заверка Вас като служителя, който командирова .

В самото писмено пълномощно за автомобил в чужбина Ви молим да цитирате изходящ номер, дата и се описват всички данни от пълномощното, което е издадено от лизингодателя.

За повече информация и справки, моля да се обърнете към нас като адвокат по търговски и граждански дела на следните телефони + 359 2 858 10 25 или mail info@lawyer-bulgaria.bg

 

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

Lawyer, Абонаментно правно обслужване, адвокат, адвокат адвокатски, Адвокат банкови дела, адвокат бракоразводен, адвокат бракоразводни дела варна, адвокат бракоразводни дела пловдив, адвокат бракоразводни дела софия, адвокат Бургас, адвокат Варна, адвокат Велико Търново, адвокат вещно право, адвокат възбрана на жилище, адвокат възбрана недвижими имоти, адвокат давностни срокове, адвокат данъчни дела, адвокат декларация за търпимост, адвокат договор, адвокат договор за лизинг, адвокат договорно право, адвокат домашно насилие, адвокат дружествени дялове фирма, адвокат етажна собственост, адвокат заличаване ипотека, адвокат казуси, адвокат митнически спорове, адвокат на кредитор по сделка, адвокат наем на апартамент, адвокат наематели, АДВОКАТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО, адвокат наследствено право, адвокат обжалване наказателните постановления, адвокат Плевен, адвокат по банкови дела пловдив, Адвокат по изпълнителни дела, адвокат правна защита, адвокат предварителен договор, адвокат прехвърляне на фирма, Адвокат промяна на обстоятелствата на фирми, адвокат разсрочване на кредити, адвокат Сандански, адвокат сделки недвижими имоти чужденци, адвокат сделки с недвижими имоти, адвокат семейни отношения, Адвокат Смолян, адвокат София, адвокат справка регистър недвижими имоти, адвокат съсобственици, адвокат трудово правни спорове, адвокат търговски дела индустриални имоти, адвокат търговски договори, адвокат услуги физически лица, адвокат юридически лица, адвокати, Адвокати банкови дела, адвокати Бургас, адвокатска кантора, административно право, акции, бракоразводни дела, бракоразводни дела цени, България, вещно право, възбрана, възбрана върху ипотекиран имот, възбрана върху недвижим имот, възбрана върху право на строеж, възбрана недвижим имот, гражданско изпълнително производство, гражданско право, давност на изпълнителен лист, данъци, данъчно право, Дела фирма за бързи кредити, дело, Депозиране на годишен ГФО, добри бракоразводни адвокати софия, добър адвокат по бракоразводни дела, добър бракоразводен адвокат в софия., договор за правна помощ, Договор наематели, договор облигационно право, договори, домашно насилие, домашно насилие адвокат, дялове, Жалба прокуратура, жалба срещу ЧСИ, жалба ЧСИ, Закон за етажна собственост, законопроект, заличаване на ипотека, залог, запис на заповед изпълнителен лист, запис на заповед предявяване, запор, Запор на автомобил, запор на акции, запор на дружествен дял, запор на заплата, запор на пенсия, запор на сметка, запор на трудово възнаграждение, застрояване индустриални имоти, защита, Защита на длъжника по изпълнителни дела, издаване на изпълнителен лист, издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, изпълнителен лист, изпълнителен лист за издръжка, изпълнителен лист по запис на заповед, изпълнителен лист се издава от, изпълнителен лист срещу община, изпълнителен лист срок, изпълнителен лист такса, изпълнителен лист топлофикация, Изпълнителни дела, Изпълнителни Дела адвокат, изпълнително дело давност, изпълнително дело за издръжка, изпълнително дело справка, изпълнително производство, изпълнително производство по ГПК, изпълнително производство по новия ГПК, изпълнително производство съдебна практика, имотен казус, ипотека недвижим имот, Искове ответници, кодекс, комисионни, митническо облагане, молба за издаване на изпълнителен лист, молба за пристъпване към изпълнително производство, нотариална покана запис на заповед, Обжалване действие на ЧСИ, обжалване на запис на заповед, Обжалване на Запорно съобщение от ЧСИ, Обслужване на публични дружества, Опис на активите, опис на имущество, опис на наличните активи, опис на недвижим имот, ответна страна, относителна недействителност 216 ДОПК, правна защита дела международен елемент, Правна консултация онлайн, правни казуси чужденци, правни съвети, правни услуги, правно обслужване, правно становище, право, предварителен договор, Прекратяване и ликвидация на фирма, Промяна на капитал, Промяна на обстоятелства във фирмата, процес, процесуален, процесуално, процесуално представителство, пълномощни, Пълномощно за управление на автомобил в чужбина, реабилитация по право НК, Регистрация на клонове, регистрация на фирма, регистрация на фирми, Регистрацията на Европейско дружество, Регистрацията на ЕООД, Регистрацията на ЕТ, Регистрацията на консорциум/холдинг, Регистрацията на ООД, Регистрацията на сдружение, Регистрацията на фондация, Регистриране на финансови институции, Сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти, Сключване на търговски сделки, събиране на вземания, събиране на дългове, събиране на задължения, събиране на кредити, събиране на просрочени вземания, съд, съдебна делба на недвижим имот, съдебни разходи за адвокат, такса за издаване на изпълнителен лист, Търговско предприятие, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, Учредяване, фирма, фирми, хонорар, Частен съдебен изпълнител, ЧСИ, ЧСИ Пловдив, юридически, юридически лица, юридически лица ликвидация, юрист
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics