Присъждане застрахователно обезщетение

Изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП. Обезщетение при смърт. Обезщетение при тежка телесна повреда. Средна телесна повреда

Много са случайте в който застрахователи, по валидно сключена застраховка „АВТО КАСКО“ или „Гражданска отговорност“, както и застраховка „АВТО КАСКО“ без причина отказват да заплатят  изискваните обезщетения при ПТП със смърт или средна телесна повреда. Това са чести случаи, в който се налага нужда от намеса и ангажимент на опитен адвокат по застрахователни дела.

Разликата между това, което Ви предлага Вашият застраховател и това, което бихте могли да получите се оказва доста драстична. В повечето случай, тя варира от  няколко стотин, до няколко хиляди лева, ,между първоначално предложено и окончателно изплатено застрахователно обезщетение. Затова съветът на опитните и специализирани адвокати по ПТП катастрофи и застрахователни дела се базира на опита им, да се насочат към адвокат, който да успее да договори адекватно застрахователно обезщетение.Присъждане застрахователно обезщетение

В различните случай на изплащане на дължимо обезщетение при ПТП, което е завършило със смърт са различни и повечето хора не осъзнават, че същото това застрахователно обезщетение е дължимо на всички наследниците на загиналия,повечето от тях не знаят за това, което всеки адвокат по застрахователни и транспортни дела е длъжен да разясни на своя клиент.

В случай, че в резултат на ПТП има пострадало лице, органите на реда следва съставят „Констативен протокол за пътно транспортно произшествие с пострадали лица”. Както и при Протокола за ПТП, констативният протокол следва да съдържа същите елементи и да се издава при същите условия.

Важно е всички участниците  в инцидента да се запознаят внимателно с протокола преди да го подпишат. Протоколите се издават минимум в 3 екземпляра – по един за виновния водач, за пострадалото лице и за органите на МВР. В случай, че имате възражения разполагате с 3 *(три) дневен срок за писмени възражения срещу акта.

Докато законът е категоричен, че при настъпването на ПТП със тежка или средна телесна повреда, същото това застрахователно обезщетение се изплаща лично на пострадалото лице.

Опитният адвокат по застрахователни дела, може сериозно да повлияе на преговорите със застрахователите, като встъпвайки в казуса, в защита на увреденото лице адвокат по застрахователни дела, може да представлява както интересите на пострадалото лице, така и на всички онези трети лица , примерно – деца на пострадалия, имащи право на застрахователно обезщетение.  В повечето случай самото пострадало лице има наследници, които следва да се конституират в преговорите със Застрахователя, веднага след настъпване на вредоносния резултат – тежка / средна телесна повреда или смърт при ПТП.

Съответното упълномощаване на адвоката по застрахователни и транспортни дела става както лично, от страна на пострадалото лице, имащо право на застрахователно обезщетение, така и от страна на неговите близки в случай на смърт на лице и съответно от правно легитимираните да претендират изплащане на застрахователно обезщетение.

Същественото тук е,че  всеки  наследник има право да предявява самостоятелни искове както спрямо Застрахователя, така и срещу виновното  лице. Тук особеност, която следва да се отбележи е, че всички тези отделни искове биха могли да бъдат заведени в съответният съд по различно време и в съответствие с броя на наследниците или размера на увреждането на пострадалото лице, като практиката доказва, че най-голям принос имат делата заведени общо срещу Застраховател от всички наследници и заинтересовани страни.

Практиката показва, че при настъпване на ПТП, завършило със смърт, тежка / средна телесна повреда, законът посочва, че задължително се образува наказателно производство пред съда.

Всичко това се случва под дейността на прокурор, който образува досъдебно производство, а ако се съберат и нужните писмени доказателства и свидетелски показания, се изготвя и внася т.нар. обвинителен акт срещу извършителя, като виновно лице за настъпването на ПТП-то, а неговата отговорност се разглежда вече в съдебна фаза. Ангажиментът на всеки адвокат по транспортни и застрахователни дела е задължително с оглед спазването на всички процесуални следствени действия и оформяне на исковете срещу застрахователя от първият момент, в който това е възможно.Присъждане застрахователно обезщетение

В случай, че загиналият е допринесъл за настъпването на ПТП-то и крайният вредоносен  резултат, Кодексът на застраховането посочва, че дължимото от страна на застрахователя обезщетение следва да се намали до нивото на въздействие на вредата и настъпването на ПТП-то, описано в документите.

Образуваното наказателно производство против извършителя на ПТП-то е от съществено значение за развитието на гражданското дело срещу Застрахователя, тъй като ако в наказателното производство бъде доказана вината на извършителя, гражданският съд веднага ще постанови съдебно решение с което ще обоснове вината на извършителя и ще осъди застрахователя и/или виновното лице да заплати на пострадалия, или в случай на смърт при ПТП-то на неговите наследници, дължимото застрахователно обезщетение, без да се оспорва вината от страна на Застрахователя.

Наличието на правна възможност за предявяване на правни искове по време на наказателният процес се отразява в последствие при развитието на гражданското производство срещу Застрахователя. В самият наказателен процес, законът допуска да бъде предявени гражданско правни искове от частни ищци т.нар. тъжители. На въпроса дали следва да бъде предявен граждански иск в наказателният процес срещу обвиняемия е тема, за която всеки адвокат по транспортни и застрахователни дела има свое мнение.Често пъти с предявяването на искове се цели бързина и своевременност в наказателното производство,но от друга страна възможностите, който гражданския процес срещу застрахователя предоставя са много по-различни от това.

Същественото в случая е, че извършител, осъден да плати обезщетение в наказателното производство може да бъде само виновното лице, но законът не допуска това да бъде неговият застраховател.

В случай,че виновното лице да бъде осъден да заплати застрахователно обезщетение, за което той няма средства се налага вторично да се образува ново гражданско дело срещу неговият застраховател, което отнема време, тъй като често пъти извършителят, осъден да плати няма достатъчно финансови и др. възможности да изплати изцяло дължимото застрахователното обезщетение на пострадалото лице или неговите близки.

Именно тук е задачата и ангажимента на всеки опитен адвокат по застрахователни и транспортни дела, който да посочи реалната възможност, клиентът му да получи полагащото му се възнаграждение. Като адвокат по застрахователни и транспортни дела, познавайки практиката на съдилищата, можем да посочим, че реално някой наказателните състави присъждат по-големи обезщетения, но в конкретният случай, ангажимента на Застрахователя за изплащане на застрахователното обезщетение е доста по-сериозен отколкото на извършителя, който не разполага с нужните средства да обезщети пострадалото лице.

Отделно като развитие на самият процес гражданското производство се развива значително по –бързо и по активно отколкото наказателният процес,движен от прокуратурата, която събира доказателства срещу обвиняемия, докато гражданските дела вече са приключили.Договор издръжка гледане

Принципно честа практика е застрахователните компании да се активизират на втора инстанция, когато въпросите за решаване на отговорността на застрахователя са доста по малко и вече детайлно изчистени. В този смисъл, като адвокати по транспортни и застрахователни дела държим да подчертаем, че всяка инстанция от гражданското дело приключва с решение, по което се издава изпълнителен лист. След като вече бъдем снабдени с изпълнителният лист, адвокатът по граждански и застрахователни дела образува т.нар. изпълнително дело при съдебен изпълнител.

Съществен момент, който клиентите пропускат е, че към присъденото застрахователно обезщетение, задължително следва да се прибавят и направените от имащата право на обезщетение страна законни и разноски  по делото.

Разбира се, до този етап се стига след като приключи самото съдебно производство.

В началният етап, като адвокати по застрахователни дела и транспортни казуси,винаги съветваме клиента, с наша помощ да започне да адекватни преговори за изплащане на обезщетение от Застрахователя, което разбира се в последствие не го лишава от възможността, ако не получи очаквано предложение да заведе съответното дело за това.

В случай, че се нуждаете от помощ и съвет, моля не се притеснявайте да се обърнете към нас за съвет и помощ при съответните случай на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

Адвокат Адвокат Ямбол, адвокат в Айтос, адвокат в Берковица, адвокат договори, адвокат европейско право, Адвокат за дела в чужбина, Адвокат Застрахователно право, адвокат застраховка „Гражданска отговорност”, адвокат защити правата си, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат имотни дела, адвокат катастрофа ПТП, Адвокат международни дела, адвокат наематели, адвокат наказателно постановление, АДВОКАТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО, адвокат наказателно производство, адвокат наследствено право, адвокат наследство, адвокат недвижими имоти, Адвокат Неделино, адвокат неизплатени възнаграждения, адвокат немски език, адвокат Несебър, адвокат несъстоятелност, Адвокат Николаево, Адвокат Никопол, адвокат Ниш, Адвокат Нова Загора, Адвокат Нови Искър, Адвокат Нови пазар, адвокат нотариални актове и сделки с недвижими имоти, АДВОКАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПТП ШУМЕН, адвокат обезщетения за трудови злополуки, Адвокат Обзор, АДВОКАТ ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО ШУМЕН, Адвокат Омуртаг, Адвокат Оряхово, адвокат оспорване на уволнения и трудови отношения, Адвокат Павел баня, Адвокат Павликени, Адвокат Пазарджик, Адвокат Панагюрище, Адвокат Перник, Адвокат Перущица, Адвокат Петрич, Адвокат Пещера, Адвокат Пирдоп, адвокат Плевен, Адвокат Плиска, Адвокат Пловдив, адвокат по данъчни дела, адвокат по дела за издръжка, Адвокат по дела за обезщетение, адвокат по договори и Лицензи, адвокат по застрахователни дела, Адвокат по Застрахователно право, адвокат по застрахователно право за консултация, адвокат по имотни дела, адвокат по международни дела, адвокат по международно търговско право, адвокат по международно частно право, адвокат по наследствени дела, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, Адвокат Полски Тръмбеш, Адвокат Поморие, Адвокат Попово, Адвокат Правец, адвокат правна защита, адвокат правни консултации и обслужване по търговски сделки и спорове, адвокат правни спорове наследство, адвокат предаване на владение, адвокат преобразуване, Адвокат при катастрофа, адвокат приемане и отказ от наследство, Адвокат Приморско, Адвокат Провадия, адвокат проверка и защита при брачни договорим адвокат бракоразводни дела, адвокат ПРОДАЖБА, Адвокат промяна на обстоятелствата на фирми, адвокат ПТП, адвокат пълномощно, Адвокат Първомай, адвокат пътно транспортно произшествие, Адвокат Раднево, Адвокат Радомир, Адвокат Разводи, Адвокат Разград, Адвокат Разлог, Адвокат Ракитово, Адвокат Раковски, Адвокат Рила, адвокат родителски права, Адвокат Рудозем, Адвокат Русе, адвокат с голям опит в застрахователните дела, Адвокат Садово, Адвокат Самоков, адвокат Сандански, Адвокат Сапарева баня, Адвокат Свети Влас, Адвокат Свиленград, Адвокат Силистра, Адвокат Симеоновград, Адвокат Симитли, Адвокат Славяново, адвокат Сливен, Адвокат Сливница, Адвокат Смолян, Адвокат Смядово, Адвокат Созопол, адвокат Солун, Адвокат Сопот, адвокат София, Адвокат Средец, Адвокат Стамболийски, Адвокат Стара Загора, Адвокат Стражица, Адвокат Стралджа, Адвокат Стрелча, Адвокат Суворово, Адвокат Сунгурларе, Адвокат Сухиндол, адвокат съдебен иск срещу застраховател, адвокат съдебна делба, Адвокат Съединение, адвокат съсобственици, адвокат съставяне и оспорване на завещание, Адвокат Твърдица, Адвокат Тервел, Адвокат Тетевен, адвокат Тополовград, Адвокат Троян, адвокат трудови спорове, адвокат трудово правни спорове, Адвокат Трън, Адвокат Тръстеник, Адвокат Трявна, адвокат Турски език, адвокат Турция, Адвокат Тутракан, Адвокат Търговище, адвокат търговски договори, Адвокат Угърчин, адвокат услуги физически лица, Адвокат Хаджидимово, Адвокат Харманли, Адвокат Хасково, Адвокат Хисаря, Адвокат Царево, Адвокат Чепеларе, Адвокат Червен бряг, Адвокат Черноморец, Адвокат Чирпан, Адвокат Шабла, Адвокат Шипка, Адвокат Шумен, адвокат юридически лица, Адвокат Ябланица, Адвокат Якоруда, Адвокат Ямбол, адвоката по застрахователни и транспортни дела, Адвокати застрахователно право, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по вещно правни дела, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по застрахователни и транспортни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско и дружествено право, адвокатска кантора, бракоразводен, бракоразводен адвокат, БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп, БУРГАС, Бургас адвокат, Бяла Слатина, вземане, виновното лице да заплати на пострадалия, ВИСОКО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ КАТАСТРОФА, вписване в строителния регистър, възбрана, Въпрос за ПТП, Глоби ЧМР, гражданска отговорност изплащане на щети, гражданска отговорност покрива ли счупено стъкло, гражданска отговорност средна телесна повреда размер на обезщетение при птп, гражданско дело, гражданско дело при птп, гражданско право, данъци, дарение, двустранно-констативен протокол, Дела в Европа, Дела в чжубина, Дела Германия, дела за защита на права, Дела по Регламенти на Европейския съюз, дела при защита правото на собственост, дела срещу застрахователи, делба на фирма, дело, Дело за Издръжка международен елемент, Дело международни Регламенти на Европейския съюз, Дело ПТП адвокат, Дело Регламент осиновяване, дело срещу застрахователна компания, Добър адвокат застрахователно право, добър адвокат имотни дела, добър адвокат при птп, добър адвокат транспортни дела, ДОГОВОР, договори, доказателствена сила на констативния протокол, Документи обезщетение при ПТП, домашно насилие, домашно насилие адвокат, досъдебно производство при птп обезщетение при птп лека телесна повреда, Европейска заповед за арест, Европейска заповед за плащане, Европейски съд, ЕЗП, жалба до Страсбург, за да не плащат, завещание, Закон за движението по пътищата, законопроект, запис на заповед, заповедно производство, запор, Застрахователен Адвокат, Застрахователен Адвокат Пловдив, Застрахователи прилагат трикове, застрахователната компания, застрахователни дела, застрахователни дела адвокат, Застрахователният риск, Застрахователно обезщетение, Застрахователно обезщетение при ПТП, Застрахователно право, Застрахователно право България, Застрахователно право за консултация, застраховка "АВТО КАСКО", застраховка гражданска отговорност, защита, защита при договорни отношения, извършител ПТП, издаването на протокол, издръжка, изплащане застрахователни обезщетения, изплащане на застрахователни обезщетения, Изплащане на обезщетение при ПТП, изплащане на щети по гражданска отговорност застраховател, имотен казус, имотни спорове пред съд, иск, Иск за обезщетение при ПТП, Иск обезщетение при ПТП, Искове и дела срещу застрахователи от адвокат застрахователни дела, Как да осъдим застраховател, какви щети покрива гражданска отговорност, КАТАСТРОФА, КАТАСТРОФА ПОСТРАДАЛ ШУМЕН, КАТАСТРОФА ПТП ШУМЕН, КАТАСТРОФА ШУМЕН, катастрофи, Кога се образува досъдебно производство след катастрофа, кодекс, Кой има право на иск за обезщетение при ПТП, комисионни, Констативен протокол за пътно транспортно произшествие с пострадали лица, консултации, кражба на МПС, лев инс, лев инс изплащане на щети срок, лев инс каско щети, лев инс плащат, лев инс проверка на щета по гражданска отговорност, лев инс проверка претенция, липса на гражданска отговорност при птп, Лихва за присъдено обезщетение при ПТП, международно и европейско право, Международно частно право, международно-правна кантора, механизма на извършване на ПТП, Митническо обслужване адвокат, МПС с чуждестранна регистрация, наказание при птп със смъртен случай, наказателно дело за птп, наследствено право адвокат, наследство, настъпване на застрахователно събитие, настъпването на ПТП, недвижими имоти, нотариални покани, нужен добър адвокат по застрахователни дела, обезщетение, Обезщетение за неимуществени вреди ПТП, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТАСТРОФА ЗАСТРАХОВАТЕЛ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПТП, обезщетение по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Обезщетение по застраховка гражданска отговорност, Обезщетение при гражданска отговорност, Обезщетение при ПТП, Обезщетение при ПТП здравето, Обезщетение при ПТП обезщетението, Обезщетение при ПТП смърт, Обезщетение при ПТП средна телесна повреда, Обезщетение при смърт, Обезщетение при смърт от ПТП, обезщетение при смърт при птп, Обезщетение ПТП, Обезщетение след ПТП, Обезщетенията при средна телесна повреда, Обжалване глоби ЧМР, обжалване и разваляне на Договори за наем, обжалване решение на Общото събрание пред СЪД, облигационно право, Обществени поръчки, опис, Отговорност на превозвач, Отговорност на спедитори, отказ от наследство, отказ от наследство адвокат, оценка, оценка на щета по гражданска отговорност, Поведение при пътнотранспортно произшествие, подписване на застрахователно обезщетение, Подписване споразумение Застраховател, полици по застраховка "Гражданска отговорност", Помощ на пострадали в катастрофа Адвокат, ПОСТРАДАЛ КАТАСТРОФА АДВОКАТ, ПОСТРАДАЛ КАТАСТРОФА АДВОКАТ ШУМЕН, Пострадал при ПТП, ПОСТРАДАЛ ПТП, ПОСТРАДАЛ ПТП АДВОКАТ, ПОСТРАДАЛ ПТП АДВОКАТ ШУМЕН, пострадали при ПТП, пострадало лице, пострадалото лице, ПОСТРАДАХ ПРИ КАТАСТРОФА - КАКВО ДА ПРАВЯ, ПОСТРАДАХ ПРИ КАТАСТРОФА В ШУМЕН, Права на пострадали при ПТП, права на човека, ПРАВАТА МИ ПРИ КАТАСТРОФА, Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, правна помощ отказ от наследство, правни съвети, правни услуги, правно обслужване, правно становище, право, право на Европейския съюз, ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТАСТРОФА, ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПТП, ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, право на ползване, право на строеж, пререгистрация ООД, Претърпяно ПТП, прехвърляне на дялове и ликвидация на фирми, принудително изпълнение, Присъждане застрахователно обезщетение, причиняване на средна телесна повреда при птп, протокол за оглед на местопроизшествие, Протокол за ПТП, процедура по отказ от наследство, процес, процесуален, процесуално, ПТП, ПТП Обезщетение, ПТП участват само две превозни средства, пълномощни, пълномощно, пътен инцидент, пътен инцидент в България, ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ШУМЕН, пътно транспортно произшествие, ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ, развод, размер на обезщетение при лека телесна повреда, размер на обезщетение при птп, Районен съд, регистрация на ЕТ, регистрация на фирма, регистрация на фирми, Регламент 650 от 2012 Наследяване, Регламенти на Европейския съюз, родителски права, свидетелството си за правоуправление, сделка адвокат, СЕМЕЕН КОДЕКС, семейно жилище, средна телесна повреда при побой обезщетение обезщетение от застраховател при птп, средна телесна повреда присъда, срок за завеждане на щета по гражданска отговорност, срок за завеждане на щета по каско, Срок за изплащане на обезщетение при ПТП, срок за изплащане на щети по гражданска отговорност, срок за изплащане на щети по каско, срок уведомяване за ПТП, Срок уведомяване на застраховател, Страсбург, съд, СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, съдебна делба недвижими имоти, съдебни дела за неоснователно обогатяване, съдебни дела за обезщетения при пътнотранспортни произшествия, съдебни дела и защита при непозволено увреждане, съдебни дела и обезщетения при злополука, съдебни дела Италия, съдебни дела недвижими имоти, Съдебни дела срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, Съдебни дела Чехия, създаване на ЕООД, съставяне и разваляне на договори, ТЕЖЕСТИ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА КАТАСТРОФА, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПТП, тотална щета лев инс, тотална щета по гражданска отговорност, Уведомете Застрахователя, уведомяване на застрахователя ПТП, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, Удостоверение за наследницищ, УНИКА, употребили алкохол или силно упойващи вещества., учредяване на ФИРМА, хонорар, цени, Частен съдебен изпълнител, ЧСИ, ЧСИ Пловдив, Щета ПТП адвокат, Юридическа защита на пострадали при катастрофи, юридически, юридически лица, юрист
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics