Присъждане застрахователно обезщетение

Изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП. Обезщетение при смърт. Обезщетение при тежка телесна повреда. Средна телесна повреда

В повечето случай, застрахователите отказват да заплатят  изискваните обезщетения при ПТП със смърт или средна телесна повреда. Това са чести случаи, в който се налага нужда от намеса и ангажимент на опитен адвокат по застрахователни дела.

Разликата между това, което Ви предлага Вашият застраховател и това, което бихте могли да получите се оказва доста драстична. В повечето случай, тя варира от  няколко стотин, до няколко хиляди лева, ,между първоначално предложено и окончателно изплатено застрахователно обезщетение. Затова съветът на опитните и специализирани адвокати по ПТП катастрофи и застрахователни дела се базира на опита им, да се насочат към адвокат, който да успее да договори адекватно застрахователно обезщетение.Присъждане застрахователно обезщетение

Вариантите при изплащане на дължимо обезщетение при ПТП, което е завършило със смърт са различни и повечето хора не осъзнават, че същото това застрахователно обезщетение е дължимо на всички наследниците на загиналия,

Докато законът е категоричен, че при настъпването на ПТП със тежка или средна телесна повреда, същото това застрахователно обезщетение се изплаща лично на пострадалото лице.

Опитният адвокат по застрахователни дела, може сериозно да повлияе на преговорите със застрахователите, като встъпвайки в казуса, в защита на увреденото лице адвокат по застрахователни дела, може да представлява както интересите на пострадалото лице, така и на всички онези трети лица , примерно – деца на пострадалия, имащи право на застрахователно обезщетение.  В повечето случай самото пострадало лице има наследници, които следва да се конституират в преговорите със Застрахователя, веднага след настъпване на вредоносния резултат – тежка / средна телесна повреда или смърт при ПТП.

Съответното упълномощаване на адвоката по застрахователни дела става както лично, от страна на пострадалото лице, имащо право на застрахователно обезщетение, така и от страна на неговите близки в случай на смърт на лице и съответно от правно легитимираните да претендират изплащане на застрахователно обезщетение.

Същественото тук е,че  всеки  наследник има право да предявява самостоятелни искове както спрямо Застрахователя, така и срещу виновното  лице. Тук особеност, която следва да се отбележи е, че всички тези отделни искове биха могли да бъдат заведени в съответният съд по различно време и в съответствие с броя на наследниците или размера на увреждането на пострадалото лице, като практиката доказва, че най-голям принос имат делата заведени общо срещу Застраховател от всички наследници и заинтересовани страни.

Практиката показва, че при настъпване на ПТП, завършило със смърт, тежка / средна телесна повреда, законът посочва, че задължително се образува наказателно производство пред съда.

Всичко това се случва под дейността на прокурор, който образува досъдебно производство, а ако се съберат и нужните писмени доказателства и свидетелски показания, се изготвя и внася т.нар. обвинителен акт срещу извършителя, като виновно лице за настъпването на ПТП-то, а неговата отговорност се разглежда вече в съдебна фаза. Ангажиментът на всеки адвокат по транспортни и застрахователни дела е задължително с оглед спазването на всички процесуални следствени действия и оформяне на исковете срещу застрахователя от първият момент, в който това е възможно.Присъждане застрахователно обезщетение

В случай, че загиналият е допринесъл за настъпването на ПТП-то и крайният вредоносен  резултат, Кодексът на застраховането посочва, че дължимото от страна на застрахователя обезщетение следва да се намали до нивото на въздействие на вредата и настъпването на ПТП-то, описано в документите. Образуваното наказателно производство против извършителя е от съществено значение за развитието на гражданското дело срещу Застрахователя, тъй като ако в наказателното производство бъде доказана вината на извършителя, гражданският съд веднага ще постанови съдебно решение с което ще обоснове вината на извършителя и ще осъди застрахователя и/или виновното лице да заплати на пострадалия, или в случай на смърт при ПТП-то на неговите наследници, дължимото застрахователно обезщетение, без да се оспорва вината от страна на Застрахователя.

Наличието на правна възможност за предявяване на правни искове по време на наказателният процес се отразява в последствие при развитието на гражданското производство срещу Застрахователя. В самият наказателен процес, законът допуска да бъде предявени гражданско правни искове от частни ищци т.нар. тъжители. На въпроса дали следва да бъде предявен граждански иск в наказателният процес срещу обвиняемия е тема, за която всеки адвокат по транспортни и застрахователни дела има свое мнение.Често пъти с предявяването на искове се цели бързина и своевременност в наказателното производство,но от друга страна възможностите, който гражданския процес срещу застрахователя предоставя са много по-различни от това.

Същественото в случая е, че извършител, осъден да плати обезщетение в наказателното производство може да бъде само виновното лице, но законът не допуска това да бъде неговият застраховател.В този случай,  ако виновното лице да бъде осъден да заплати застрахователно обезщетение, за което той няма средства се налага вторично да се образува ново гражданско дело срещу неговият застраховател, което отнема време, тъй като често пъти извършителят, осъден да плати няма достатъчно възможности да изплати застрахователното обезщетение на пострадалото лице или неговите близки.

Именно тук е задачата и ангажимента на всеки опитен адвокат по застрахователни и транспортни дела, който да посочи реалната възможност, клиентът му да получи полагащото му се възнаграждение. Като адвокат по застрахователни и транспортни дела, познавайки практиката на съдилищата, можем да посочим, че реално някой наказателните състави присъждат по-големи обезщетения, но в конкретният случай, ангажимента на Застрахователя за изплащане на застрахователното обезщетение е доста по-сериозен отколкото на извършителя, който не разполага с нужните средства да обезщети пострадалото лице.

Отделно като развитие на самият процес гражданското производство се развива значително по –бързо и по активно отколкото наказателният процес,движен от прокуратурата, която събира доказателства срещу обвиняемия, докато гражданските дела вече са приключили.

Принципно честа практика е застрахователните компании да се активизират на втора инстанция, когато въпросите за решаване на отговорността на застрахователя са доста по малко и изчистени. В този смисъл, като адвокати по транспортни и застрахователни дела държим да подчертаем, че всяка инстанция от гражданското дело приключва с решение, по което се издава изпълнителен лист. След като вече бъдем снабдени с изпълнителният лист, адвокатът по граждански и застрахователни дела образува т.нар. изпълнително дело при съдебен изпълнител.

Съществен момент, който клиентите пропускат е, че към присъденото застрахователно обезщетение, задължително следва да се прибавят и направените от имащата право на обезщетение страна законни и разноски  по делото.

Разбира се, до този етап се стига след като приключи самото съдебно производство.  В началният етап, като адвокати по застрахователни дела и транспортни казуси,винаги съветваме клиента, с наша помощ да започне да адекватни преговори за изплащане на обезщетение от Застрахователя, което разбира се в последствие не го лишава от възможността, ако не получи очаквано предложение да заведе съответното дело за това.

tags  

Avukat Bulgaristan, Bulgaristan Avukat. адвокат в Банкя, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, bulgaristan türk avukatlari, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Varna şehri, Абонаментно правно обслужване на фирми, АВТОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ, адвокат, адвокат английски език, адвокат в Айтос, адвокат в Асеновград, адвокат в Балчик, адвокат в Банско, адвокат в Берковица, адвокат в Благоевград, адвокат в Ботевград, адвокат в Бургас, адвокат в Габрово, адвокат в Горна Оряховица, адвокат в Гоце Делчев, адвокат в Добрич адвокат в Дупница, адвокат в Елена, адвокат в Исперих, адвокат в Каварна, адвокат в Казанлък, адвокат в Калофер, адвокат в Карлово, адвокат в Карнобат, адвокат в Кърджали, адвокат в Кюстендил, адвокат в Ловеч, адвокат в Лозенград, адвокат в Лом, адвокат в Мадан, адвокат в Монтана, адвокат в Несебър, адвокат в Никопол, адвокат в Нова Загора, адвокат в Оряхово, адвокат в Перник, адвокат в Петрич, адвокат в Пещера, адвокат в Пирдоп, адвокат в Плевен, адвокат в Пловдив, адвокат в Поморие, адвокат в Попово, адвокат в Приморско, адвокат в Провадия, адвокат в Първомай, адвокат в Радомир, адвокат в Разград, адвокат в Разлог, адвокат в Русе, адвокат в Самоков, адвокат в Сандански, адвокат в Свиленград, адвокат в Свищов, адвокат в Своге, адвокат в Севлиево, адвокат в Силистра, адвокат в Симеоновград, адвокат в Сливен, адвокат в Смолян, адвокат в Созопол, адвокат в Солун, адвокат в Сопот, адвокат в София, адвокат в Стара Загора, адвокат в Стражица, адвокат в Троян, адвокат в Тутракан, адвокат в Търговище, адвокат в Харманли, адвокат в Хасково, адвокат в Хисар, адвокат в Царево, адвокат в Червен бряг, адвокат в Чирпан, адвокат в Шумен, адвокат в Ямбол., адвокат във Варна, адвокат във Велико Търново, адвокат във Велинград, адвокат във Видин, адвокат във Враца, адвокат във Вършец, АДВОКАТ ГРАЖДАНСКО ПРАВО ШУМЕН, адвокат договори, адвокат европейско право, Адвокат за дела в чужбина, Адвокат Застрахователно право, адвокат защити правата си, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат имотни дела, адвокат катастрофа ПТП, Адвокат международни дела, АДВОКАТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО, адвокат недвижими имоти, адвокат немски език, АДВОКАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПТП ШУМЕН, АДВОКАТ ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО ШУМЕН, адвокат по данъчни дела, адвокат по договори и Лицензи, адвокат по международни дела, адвокат по международно търговско право, адвокат по международно частно право, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, Адвокат при катастрофа, адвокат ПРОДАЖБА, адвокат ПТП, Адвокат Разводи, Адвокат Шумен, Адвокат Ямбол, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по вещно правни дела, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско и дружествено право, бракоразводен, бракоразводен адвокат, БУРГАС, Бургас адвокат, вземане, ВИСОКО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ КАТАСТРОФА, вписване в строителния регистър, възбрана, Глоби ЧМР, гражданска отговорност средна телесна повреда размер на обезщетение при птп, гражданско дело, гражданско дело при птп, дарение, Дела в Европа, Дела в чжубина, Дела Германия, дела за защита на права, Дела по Регламенти на Европейския съюз, делба на фирма, дело, Дело за Издръжка международен елемент, Дело международни Регламенти на Европейския съюз, Дело Регламент осиновяване, ДОГОВОР, досъдебно производство при птп обезщетение при птп лека телесна повреда, Европейска заповед за арест, Европейска заповед за плащане, Европейски съд, ЕЗП, жалба до Страсбург, за да не плащат, запис на заповед, заповедно производство, запор, Застрахователи прилагат трикове, Застрахователно обезщетение при ПТП, издръжка, иск, Иск за обезщетение при ПТП, КАТАСТРОФА, КАТАСТРОФА ПОСТРАДАЛ ШУМЕН, КАТАСТРОФА ПТП ШУМЕН, КАТАСТРОФА ШУМЕН, Кога се образува досъдебно производство след катастрофа, консултации, международно и европейско право, Международно частно право, наказание при птп със смъртен случай, наказателно дело за птп, наследство, недвижими имоти, нотариални покани, обезщетение, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТАСТРОФА ЗАСТРАХОВАТЕЛ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПТП, Обезщетение при ПТП средна телесна повреда, Обжалване глоби ЧМР, обжалване решение на Общото събрание пред СЪД, Обществени поръчки, опис, оценка, Помощ на пострадали в катастрофа Адвокат, ПОСТРАДАЛ КАТАСТРОФА АДВОКАТ, ПОСТРАДАЛ КАТАСТРОФА АДВОКАТ ШУМЕН, Пострадал при ПТП, ПОСТРАДАЛ ПТП, ПОСТРАДАЛ ПТП АДВОКАТ, ПОСТРАДАЛ ПТП АДВОКАТ ШУМЕН, ПОСТРАДАХ ПРИ КАТАСТРОФА - КАКВО ДА ПРАВЯ, ПОСТРАДАХ ПРИ КАТАСТРОФА В ШУМЕН, права на човека, ПРАВАТА МИ ПРИ КАТАСТРОФА, правни услуги, право на Европейския съюз, ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТАСТРОФА, ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПТП, ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, право на ползване, право на строеж, пререгистрация ООД, принудително изпълнение, Присъждане застрахователно обезщетение, причиняване на средна телесна повреда при птп, ПТП, пълномощни, пълномощно, пътен инцидент, ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ШУМЕН, ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ, развод, размер на обезщетение при лека телесна повреда, размер на обезщетение при птп, регистрация на ЕТ, регистрация на фирма, регистрация на фирми, Регламент 650 от 2012 Наследяване, Регламенти на Европейския съюз, родителски права, сделка адвокат, СЕМЕЕН КОДЕКС, семейно жилище, средна телесна повреда при побой обезщетение обезщетение от застраховател при птп, средна телесна повреда присъда, Страсбург, СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, съдебни дела Италия, Съдебни дела Чехия, създаване на ЕООД, ТЕЖЕСТИ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА КАТАСТРОФА, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПТП, учредяване на ФИРМА, цени, Юридическа защита на пострадали при катастрофи
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics