Условия за прехвърляне на търговско предприятие

Условия прехвърляне на търговско предприятие

Някой наши клиенти, често пъти ни питат за условия за прехвърляне на търговско предприятие. Повечето хора не правят пряката връзка между своята фирма като правен субект и възможността за прехвърляне при продажба или залог на цялото търговско предприятие. Често пъти опитен адвокат, ще Ви помогне да разберете кое е най-доброто за Вас и да си решите проблемите с това начинание. Ще избегнете и редица грешки, затова се допитайте до правни услуги.

Като за начало всеки адвокат ще Ви споменем, че самото търговско предприятие представлява всички права, задължения, възникнали в резултат на осъществявана от търговеца дейност.  Често пъти адвокатите посочват, че предприятието включва правото на собственост и всички ограничени вещни права върху всички движими и недвижими вещи. Включително вземанията на търговеца, дялови права и др. вещни и облигационни права върху имоти, изобретения, както търговски марки, лицензи и др.условия за прехвърляне на търговско предприятие

От друга страна задълженията включват всички договорни и извъндоговорни задължения, като пасив на предприятието. Съгласно Търговският закон предприятието подлежи на прехвърляне при сключването на договори  за продажба или замяна, дарение и др.

Следва да отбележим, че продажбата на търговското предприятие се извършва с писмен договор с нотариална заверка. Законът задължава прехвърлителя да уведоми кредитори и длъжници за прехвърлянето.

Какво съдържат условия за прехвърляне на търговско предприятие

Като част от условия за прехвърляне на търговско предприятие, прехвърлянето подлежи на вписване в Търговския регистър. Приема се, че вписването има информативно или т.нар. оповестително действие спрямо трети лица и търговски партньори

Повечето ни практически занимания като се основават на основните принципи на Търговският закон. Той предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя (и на правоприемника) на търговското предприятие.

Законът в чл.15, ал.3 ТЗ посочва, че при прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията. И то солидарно с правоприемника до размера на получените права. Затова ние отделяме специално внимание на условия за прехвърляне на търговско предприятие. Винаги изясняваме, че за тях действат специални законови разпоредби. За повече информация, можете да се обърнете към нас на телефон + 359 2 858 10 25 или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg 

 

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

Абонаментно правно обслужване, адвокат, адвокат административни дела, адвокат банковои дела, адвокат бракоразводен, адвокат бракоразводни дела варна, адвокат бракоразводни дела пловдив, адвокат бракоразводни дела софия, адвокат Бургас, адвокат Варна, адвокат Велико Търново, адвокат вещно право, адвокат граждански дела, адвокат данъчни дела, адвокат дарение, адвокат договор, адвокат договорно право, адвокат домашно насилие, адвокат етажна собственост, Адвокат за ПТП, Адвокат Застрахователно право, Адвокат застрахователно право пловдив, адвокат казуси, адвокат митнически спорове, адвокат наематели, адвокат наказателни дела, адвокат наследствено право, адвокат Плевен, Адвокат по дела за обезщетение, Адвокат по Застрахователно право, адвокат по търговски дела, адвокат правна защита, Адвокат при катастрофа, Адвокат промяна на обстоятелствата на фирми, адвокат Сандански, адвокат семейни отношения, Адвокат Смолян, адвокат София, адвокат съсобственици, адвокат трудово правни спорове, адвокат търговски дела, адвокат търговски договори, адвокат търговско право, адвокат услуги физически лица, адвокат финансови дела, адвокат юридически лица, адвокати, Адвокати банкови дела, адвокати Бургас, Адвокати застрахователно право, адвокатска кантора, адвокатски, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административно, акции, бракоразводни дела, бракоразводни дела цени, вещно право, вещното право, възбрана, възбрана върху ипотекиран имот, възбрана върху недвижим имот, възбрана върху право на строеж, възбрана недвижим имот, Въпрос за ПТП, граждански дела, гражданско дело, гражданско изпълнително производство, гражданско право, давност на изпълнителен лист, данъци, данъчно право, данъчното право, дело, Депозиране на годишен ГФО, добри бракоразводни адвокати софия, Добър адвокат застрахователно право, добър адвокат по бракоразводни дела, добър бракоразводен адвокат в софия., договор за правни услуги, договори, Документи обезщетение при ПТП, домашно насилие, дружествени дела, дялове, етажна собственост защита казуси лица митническо наематели аказателно насилие наследствено облигационно право, Жалба прокуратура, жалба срещу ЧСИ, жалба ЧСИ, законопроект, заличаване на ипотека, запис на заповед изпълнителен лист, запис на заповед предявяване, запор, Запор на автомобил, запор на акции, запор на дружествен дял, запор на заплата, запор на пенсия, запор на сметка, запор на трудово възнаграждение, Застрахователен Адвокат, Застрахователен Адвокат Пловдив, Застрахователно обезщетение, Застрахователно обезщетение при ПТП, Застрахователно право, Застрахователно право България, Застрахователно право за консултация, защита, Защита на длъжника по изпълнителни дела, изготвяне на нотариални актове по давност, издаване на изпълнителен лист, издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, Изплащане на обезщетение при ПТП, изпълнителен лист, изпълнителен лист за издръжка, изпълнителен лист по запис на заповед, изпълнителен лист се издава от, изпълнителен лист срещу община, изпълнителен лист срок, изпълнителен лист такса, изпълнителен лист топлофикация, Изпълнителни дела, изпълнително дело давност, изпълнително дело за издръжка, изпълнително дело справка, изпълнително производство, изпълнително производство по ГПК, изпълнително производство по новия ГПК, изпълнително производство съдебна практика, имотен казус, Иск за обезщетение при ПТП, Иск обезщетение при ПТП, Искове ответници, казус, кантора, кодекс, Кой има право на иск за обезщетение при ПТП, комисионни, консултации по гражданско-правни въпроси, Лихва за присъдено обезщетение при ПТП, международно-правна кантора, молба за издаване на изпълнителен лист, молба за пристъпване към изпълнително производство, наем, наказателно право, наказателното право, наследствено право, нотариална покана запис на заповед, Обезщетение за неимуществени вреди ПТП, Обезщетение по застраховка гражданска отговорност, Обезщетение при гражданска отговорност, Обезщетение при злополука, Обезщетение при ПТП, Обезщетение при ПТП 2013, Обезщетение при ПТП здравето, Обезщетение при ПТП обезщетението, Обезщетение при ПТП смърт, Обезщетение при ПТП средна телесна повреда, Обезщетение при смърт, Обезщетение при смърт от ПТП, обезщетение при смърт при птп, Обезщетение ПТП, Обезщетение след ПТП, Обезщетенията при средна телесна повреда, Обжалване действие на ЧСИ, обжалване на запис на заповед, Обжалване на Запорно съобщение от ЧСИ, Обслужване на публични дружества, Опис на активите, опис на имущество, опис на наличните активи, опис на недвижим имот, ответна страна, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, Права на пострадали при ПТП, правна защита дела, правна консултация, Правна консултация онлайн, правна помощ, правни консултации, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, правно обслужване, правно становище, право, предварителен договор, Прекратяване и ликвидация на фирма, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, Претърпяно ПТП, прехвърляне на търговско предприятие, прехвърляне предприятие, Промяна на капитал, Промяна на обстоятелства във фирмата, процес, процесуален, процесуално, процесуално представителство, ПТП Обезщетение, пълномощни, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, Регистрация на клонове, Регистрацията на Европейско дружество, Регистрацията на ЕООД, Регистрацията на ЕТ, Регистрацията на консорциум/холдинг, Регистрацията на ООД, Регистрацията на сдружение, Регистрацията на фондация, Регистриране на финансови институции, Сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, Сключване на търговски сделки, Срок за изплащане на обезщетение при ПТП, събиране на вземания, събиране на дългове, събиране на задължения, събиране на кредити, събиране на просрочени вземания, съд, съдебна делба на недвижим имот, съдебни, такса за издаване на изпълнителен лист, трудово право, трудовото право, търговско право, Търговско предприятие, търговското право, Търся адвокат по застрахователно право за консултация Няма коментари, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, Учредяване, хонорар, Частен съдебен изпълнител, ЧСИ, ЧСИ Пловдив, юридически, юридически консултации, юридически лица, юрист
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics