Предварителен договор имот

адвокат сделки с недвижими имоти

Какво представлява Предварителният договор при покупко-продажба на недвижим имот

В много сделки за прехвърляне и продажба на недвижими имоти, предварителният договор е средство за подготовка на двете страни за предстоящата сделка.

Съгласно законовите изисквания при сделки с предмет покупко-продажба на недвижими имоти е необходимо предварителният договор задължително трябва да се изготви в писмена форма, тъй като и последващият Нотариален акт ще бъде в такава (писмена) форма.

Правна същност на предварителният договор

По своята същност, предварителният договор е официално обещание за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт за прехвърляне на собствеността,поради което следва да внимавате много, ако искате да сте сигурни, че ще защитава вашите права и интереси при бъдещата покупка на имота.

Необходимо е да си изясните фактите, както и това, че този договор създава права и задължения за всеки , в качеството му на Купувач или Продавач.

В случай, че се колебаете и не сте абсолютно убедени, че това, което сте избрали е „вашият” имот – било жилище, апартамент, къща или цяла сграда, то нашият съвет, като адвокат по сделки с недвижими имоти е просто да не подписвате предложеният Ви предварителен договор.

При отказ или неизпълнение на задълженията по този сключен, последствията могат да бъдат доста сериозни.  Вашият партньор може да поиска дори от съда обявяване на сключеният Ви Предварителен договор за окончателен, а тогава ще сте длъжни да изпълните своята част от него, като платите в срок, уговорената и посочената в този писмен Договор продажна цена на имота.

По правило и съгласно закона Предварителният договор, е нужно да обхваща всички съществени елементи и уговорки на окончателния договор.

Нашият съвет като специалист по сделки с недвижими имоти е това да не се прави набързо при брокера, а да се огледа внимателно и да се посочат всички касаещи Ви клаузи, които ще след това ще бъдат поставени и включени именно в окончателния договор.

В нашата практика като адвокат по сделки с недвижими имоти, често се случва в предварителния договор да бъде посочена единствено цената на имота, без уточняване на начина на плащане.

Съществени елементи на предварителният договор

Работейки с множество клиенти, като адвокат по сделки с недвижими имоти бихме искали да изясним, че не само, че това съвсем не е достатъчно, но ако се окаже, че отсрещната страна е неизправна и се наложи да се поиска съдействие от съответният компетентен съд, е спорно дали той ще приеме и признае договора, с всичките права и задължения между страните, така както е описано в него.

  1. Основната ни задача, като адвокат по недвижими имоти и сделки с недвижими имоти е да посочим и опишем детайлно всички онези важни подробности и факти, касаещи Ви в пълна степен при закупуването респ./ продажбата на Вашият имот пред Нотариуса. Нашият основен съвет към всички, които пристъпват към сделка с недвижим имот е изискването, съответният имот да бъде описан прецизно и точно. Това изискване е с цел конкретизиране и индивидуализация на имота. Така посочен и описан, индивидуализиран с номер, площ, съседи и граници, имотът вече е обособен и точен, в противен случай, може да възникнат спорове относно самата индивидуализация на имота.
  2. Съществен елемент от самата сделка между страните е разбира се и цената на имота, която следва да се опише конкретно, като се посочи и съответният начин на плащане на тази цена. За целта е нужно да се посочи, не само цялата сума но и всеки един отделен момент, етап от плащането на цялата продажна цена. Тук е мястото да Ви обърнем внимание, при което изискването на закона е че плащания и суми над 10 хил.лв. няма как да бъдат записано и посочени в брой, затова основно изискване е тези плащания плащания, независимо от техният вид, валута и размер да са с банков превод с точно описване на основанието за плащане.                                                                                                                                                                                                                         Въпреки, че като адвокат по недвижими имоти и сделки с недвижими имоти знаем, че съществуват различните практики по прехвърлянето на парични суми, ние НЕ съветваме нашите клиенти да плащат никакви сума „на ръка” , дори и да получат разписка за това. С течение на годините и натрупалата се вече съдебна практика, се стига до заключението, че дори и при плащане на авансовата сума т.нар. задатък или капаро, съветваме клиента при сключване на предварителен договор, да заплати всичко по банков път, пък дори и това е са суми до около 10% от крайната продажната цена Така ще спестим грижи и ще решим няколко проблема с доказването на плащанията по договор, което ще направи клиента бил той купувач или продавач – изряден платец, респ. получател на цената.адвокати по граждански дела. Адвокат Дело ЧСИ, адвокат изпълнителен лист
  3. Понякога в различните сделки с недвижими имоти, посъветвани от някой и друг брокер, продавачът на недвижимият имот изисква сериозни суми, или цялата продажна цена още на предварителен договор. Съгласно утвърдената практика и чисто стратегически, НЕ бихме приели и предложили на клиент – като купувач на недвижим имот, да възприеме този подход. Това автоматично го лишава от най-силните му „лостове“ да въздейства на условията по сделката, а ако не се стигне до подписване на окончателен договор, усложненията са наистина сериозни, защото е нужно дадената предплата *(задатък или капаро) или цялата продажна цена в един момент да бъдат върнати. Това може да създаде усложнения,тъй като междувременно продавачът има теоретичната, а и практическата възможност да обремени имота, както и същият да бъде обременен с евентуални тежести за задължения на продавача, което сериозно би попречило на бъдещото сключването на окончателен договор.   Затова като адвокати по сделки с недвижими имоти, ние изготвяне доста обширен и изчерпателен Предварителен договор, стремейки се да обхванем с него почти всички евентуални рискове и ситуации, който биха могли да възникнат за нашият клиент – бил той Купувач или Продавач по сделката.
  4. Съществен момент,не по маловажен от определянето на продажната цена е разбира се разпределението на съответните разноски при изповядване на сделката, които включват:                                                                                    дължим местен данък, по ЗМДТ към съответната общинска служба;                  нотариални такси,както и съответните                                                                          такси за вписване към Агенцията по Вписвания +други такси и разноски.
  5. При много от сделките, негласна практика съществуа всички разноски при една сделка да се поемат от купувача, но това отново подлежи на договорка, особено с оглед разпоредбата на чл. 180 ЗЗД, където изрично е посочено, че страните при сделка с недвижим имот, следва да разделят разноските по прехвърлянето на същия.адвокат недвижими имоти
  6. Важен момент е да се посочи и срокът на действие на Предварителният договор и периодът до който следва да бъде сключен окончателния договор. Принципно този срок е определя според конкретната ситуация, но би могъл да се определи или от продавача, или от купувача, ако е нужно време за разглеждане на документите и проверка на имота от страна на банката по евентуален бъдещ ипотечен кредит.                                                              Важното е в случая страните да се уговорят и да се посочи разумен срок за изготвяне на нужните документи, за да може при евентуално неизпълнение или просрочие изправната страна да си търси права, чрез писмени покани или най-вече правно съдействие в съда.
  7. Често пъти клиентите ни питат кога ще си получат имота, поради това винаги включваме изрична клауза за предаване на владението на имота, т.е. купувачът да си вземе ключовете и да влезе в имота си.

Нашият съвет като юридически съветник и консултант

Разбира се, съществуват различни модалитети, условия и разновидности, в зависимост от конкретната ситуация при прехвърлянето наимота, при завършен на „груб строеж” или с разрешение за ползване, или обзаведен. Нашият съвет като адвокат по недвижими имоти и сделки с недвижими имоти е в приемно-предавателния протокол да се опише всичко, което има в имота, отново с цел да сте максимално защитени при възникнал проблем впоследствие.

Share

tags  

accounting services, Annual financial statements, Anwalt Wohnungseigentumsrecht Sofia, Attorneys at law Bulgaria, Avukat Bulgaristan, Bulgaria, Bulgaria Best Lawyers and Law Firms, Bulgaria law company, Bulgaria real estate legal advice. Legal issues, Bulgarian Attorney, Bulgarian law: property, Bulgarian lawyer, Bulgarian Lawyers, Bulgarian Lawyers & Solicitors, Bulgarian solicitor, Bulgarien, Bulgarien und Maklerrecht in Sofia, Bulgaristan Avukat, bulgaristan avukatları, Bulgaristan Avukatlık, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz, Bulgaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası, Bulgaristan Bulgar hukuk firması. Gayrimenkul, bulgaristan hukuk bürosu, bulgaristan türk avukatlari, Bulgaristan'da Avukat Bürosu, Bulgaristan'da Hukuk, Business Lawyers, company registration, criminal law und tax law, Divorce & Family Lawyer in Sofia, English speaking lawyers in Sofia, Law firm in Bulgaria; lawyers in Sofia, Law Firm in Sofia, Lawyer corporate law in Bulgaria, Lawyer in Bulgaria, Lawyer in Germany and Bulgaria, Lawyer Sofia, Lawyers Bulgaria | Attorneys Bulgaria | Global Property Guide, Legal Services English, Legal Services in Bulgaria, Plovdiv & Bansko, Real Estate Issues in Bulgaria, Rechtsanwalt Baurecht und Architektenrecht in Sofia, Rechtsanwalt Handelsrecht und Gesellschaftsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Immobilienrecht, Rechtsanwalt Insolvenzrecht und Sanierungsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Mietrecht, Rechtsanwalt Transportrecht und Speditionsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Versicherungsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Wirtschaftsrecht in Sofia, Rechtsanwalt Zivilrecht in Sofia, Rechtsanwalt Zwangsvollstreckungsrecht und Inkasso in Sofia, Sofia, Solicitor Bulgaria, Solicitors and Lawyers in Bulgaria, Varna şehri, адвокат вещно право софия, адвокат имоти продажба, адвокат имотни дела софия, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти Сандански, адвокат недвижими имоти софия, адвокат Нотариус, адвокат по имотно вещно право, Адвокати за недвижими имоти в София, адвокатски хонорар 2017, адвокатски хонорар дело имотен казус, адвокатски хонорар имоти, адвокатски хонорар калкулатор, адвокатски хонорари за наказателни дела, адвокатски хонорари по граждански дела, безвъзмездно право на ползване, Вещно право и недвижими имоти в адвокат, вписване на отказ от право на ползване, декларация за отказ от имот, декларация за отказ от право на ползване, декларация за отказ от право на собственост върху недвижим имот, дело издръжка адвокат, добър адвокат варна недвижими имоти, добър адвокат недвижими имоти софия, договаряне на условия по сделката, документи за отказ от право на ползване, заверка пред Нотариус предварителен договор, изготвяне на нотариален акт цени нотариален акт за собственост върху недвижим имот, издаване на нов нотариален акт, имоти адвокатска кантора, имотни казуси Бургас, имотни казуси Плевен, калкулатор недвижим имот адвокатски хонорар, колко струва прехвърляне на имот чрез покупко-продажба, кредит от банка, може ли да се продаде имот с право на ползване, най добрите адвокати в софия, недвижим имот, необходими документи за предварителен договор, нотариален акт адвокат, нотариален акт за учредяване право на ползване образец, Нотариус недвижим имот, обявяване на предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот в строеж за окончателен, отказ от право на ползване на недвижим имот, отказ от право на ползване нотариална такса, отказ от право на ползване чрез пълномощник, пожизнено и безвъзмездно право на ползване, пожизнено право на ползване, покупко продажба на имот между роднини, покупко продажба на имот с право на ползване, покупко продажба на имот такси, покупко-продажба на недвижим имот, правни съвети недвижим имот, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ, предварителен договор нотариална заверка пред Нотариус, прехвърляне апартамент, прехвърляне на имот документи, прехвърляне на имот на дете, прехвърляне на имот чрез дарение, прехвърляне на имот чрез дарение цена, прехвърляне на имот чрез покупко-продажба, РАЗВАЛЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР, сделка имот адвокати, сделки с имоти, собственик и ползвател на имот, такса за вписване на декларация за отказ от право на ползване, тарифа за адвокатските хонорари, Учредено право на ползване на имот, учредяване право на ползване върху идеална част, хонорар на адвокат за покупка на имот, хонорар наказателно дело, юридически консултации адвокат цени
Share
Share
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics