Определяне на средна телесна повреда

Адвокат наказателни дела, задържане от органите на досъдебното производство, Мерки за неоткложение, Съдействие принудителни мерки, Задържане под стража, домашен арест, Задържане под стража, адвокат освобождаване парична гаранция

Определяне на средна телесна повреда

Причиняването на телесна повреда е друго престъпление против личността. То представлява противоправно и виновно увреждане на здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост.

Телесна повреда са и физическата болка и страданието. Необходимо е да се прави разлика между убийството и причиняването на телесна повреда, чийто състави се отнасят като поглъщащ към погълнат.Определяне на средна телесна повреда, адвокат наказателни дела, определяне наказание, Наказателен кодекс, адвокат наказателни тела, Подписка, Задържане под стража, Степен на увреждане, Наказание средна телесна повреда, Адвокат средна телесна повреда, щета и обезщетение за средна телесна повреда

Ще е налице винаги и само опит за убийство, ако деецът има пряк умисъл за умъртвяване на пострадалия. Прекият умисъл се определя по следните критерии – място на удара, средства и сила на удара.

Когато мястото на удара е жизненоважно, средствата могат да причинят смърт и силата на удара го прави смъртоносен, приема се, че деецът е искал да умъртви пострадалия и следователно има пряк умисъл.

Ако обаче такъв умисъл няма, налице е само причиняване на телесна повреда. Съставите на отделните видове телесни повреди – тежка, средна и лека, също се намират помежду си в отношение на поглъщане.

Ако с едно деяние се причинят няколко различни вида телесни повреди, то съставлява само едно престъпление, което се квалифицира съобразно най-неблагоприятната за пострадалия телесна повреда.

Престъпленията, с които се причинява телесна повреда, са винаги резултатни, на реално увреждане и следователно, за да има довършено престъпление, трябва да се стигне до засягане на здравето.

Според степента на засягане телесните повреди биват – тежки, средни и леки.Според формата на вината биват умишлена или непредпазлива.

Когато вследствие на ПТП умишлено или по непредпазливост е  причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

При нанасяне на телесни повреди увреденото лице или неговите наследници са в правото си да заведат иск за парично обезщетение на вредите срещу причинителя им.

В тези случай съдът определя размера на обезщетението, което зависи от установената степен на телесна повреда – лека, средна или тежка.

Съдебната практиката показва, че за да се определи телесната повреда на пострадалото лице като средна, лицето трябва да е увредено трайно, което представлява сравнителна тежка форма на увреждане.

В такива случаи определеният размер на увреждането, присъждан от съда при причиняване на средна телесна повреда е доста суми от 5000 лв.

Във всички случай за причинителят на увреждането в случай на средна или тежка телесна повреда е престъпление от общ характер, което се наказва с лишаване от свобода или пробация.

Тези мерки се присъждат от съда и ние не можем да Ви кажем дали ще се приложи това наказание. Също така съществуват в НК смекчаващи вината обстоятелства.

В случай, че извършителят след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, това се взема предвид като смекчаващо обстоятелство при намаляване размера на самото наказанието за дееца.

Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското накзателно право . Като адвокат по наказателни дела, ще Ви кажем, че поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда е дадено в Наказателно Процесуалният Кодекс.

Определяне на средна телесна повреда, адвокат наказателни дела, определяне наказание, Наказателен кодекс, адвокат наказателни тела, Подписка, Задържане под стража, Степен на увреждане, Наказание средна телесна повреда, Адвокат средна телесна повреда, щета и обезщетение за средна телесна повреда

Съгласно чл. 129 Наказателният кодекс – средна телесна повреда се квалифицира представлява 

  • трайно отслабване на зрението или слуха;
  • трайно затрудняване на речта,
  • увреждане движението на крайниците, снагата или врата,
  • увреждане функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
  • счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
  • обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
  • постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота,
  • разстройство на здравето, временно опасно за живота;
  • телесни наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Обезщетението, при установена от лекарската комисия средна телесна повреда на увреденото лице се определя от степента на увреденост, причинените мъки и страдания на пострадалото лице и т.н.

Различен е размерът на обезщетенията по искове, който се предявяват към извършител, застраховател, гаранционен фонд и др.

Независимо от това дали виновното за инцидента лице е имало сключена или не застраховка, която да Ви възмезди, Вие имате право да заведете съдебен иск срещу него, тъй като ако умишлено или по непредпазливост е причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

Определяне на наказанието …….

Поради различната степен на засягане на здравето и телесната цялост на човека са предвидени, и различни наказания за двата вида лека телесна повреда.

По-тежката лека телесна повреда се наказва с лишаване от свобода /затвор/ до две години или с пробация.

По-леката лека телесна повреда се наказва с лишаване от свобода до шест месеца, пробация, или глоба от сто до триста лева.

Важно уточнение, е че в ред случаи подсъдимият в дело за лека телесна повреда може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание – глоба. Размерът на глобата в тези случаи е от 1 000 до 5 000 лева.

За повече информация или справки, можете да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43-91 или изпратите Вашите документи и запитване на office@lawyer-bulgaria.bg

tags  

адвокат мярка за неотклонение., адвокат наказателен процес, адвокат наказателни дела, адвокат наказателни тела, адвокат престъпление общ характер, Адвокат разследване, Адвокат средна телесна повреда, адвокат съдебно дело средна телесна повреда, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, гаранция, глоба, гръдната и коремната кухина, да не напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган, давност наказателни дела, дело смърт катастрофа, добър адвокат по наказателни дела, дознатели, домашен арест и задържане под стража, Досъдебно производство, досъдебно производство обвиняем, досъдебно производство срок, досъдебното и наказателното производство, жалба срещу взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”, Задържане за 72 часа, ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА, задържане под стража в досъдебното производство, задържане под стража за 72 часа, изменение на мярка задържане под стража, или разстройство на здравето, които проникват в черепната, лишаване от свобода, лишаване от свобода до шест месеца, максимален срок на задържане под стража, Мерки за процесуална принуда, молба за изменение на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство, Мярка за неотклонение, мярка за неотклонение „Задържане под стража”, мярка за неотклонение парична гаранция, мярка за неотклонение срок, Мярка за процесуална принуда, мярка за процесуална принуда – ПОДПИСКА, на движението на крайниците, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, Наказание за средна телесна повреда, Наказание средна телесна повреда, Наказателен адвокат, наказателен кодекс, наказателен съд, наказателни дела, Наказателно Процесуалният Кодекс, нанасяне на телеснa повредa, неопасно за живота, нпк – мерки неотклонение – адвокат, обжалване мярка за задържане под стража, обжалване мярка за неотклонение „задържане под стража“, обжалване на мярка задържане под стража, Определяне на средна телесна повреда, определяне на степен на увреждане, определяне наказание, освободен от наказателна отговорност, подписка, пробация, прокурор, разследващи органи, редна или тежка телесна повреда, смърт, снагата или врата, средна телесна повреда, Степен на увреждане, съдебна практика мярка за неотклонение, Съдебно дело за мярка за неотклонение, тежка телесна повреда, трайно затрудняване на речта, трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, щета и обезщетение за средна телесна повреда
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics