Нотариална заверка договор

Документи сделка с недвижим имот, изповядване на сделка пред Нотариус, прехвърляне недвижим имот пред Нотариус, подготовка на Нотариален акт, проверка на собственост пред Нотариус, адвокат преглед на документи недвижим имот

Трябва ли нотариална заверка на предварителния договор?

В последните няколко години се установиха различни практики при сключване на различни видове Предварителни договори. Най-често това е Предварителен договор за прехвърляне на право на собственост, но може да се отнася и до учредяването на вещни права и др. Законът по начало не изисква такава нотариална заверка, но възможността на практика да бъде заверен един предварителен договор съществува.нотариална заверка на предварителния договор

Голяма част от купувачите на недвижими имоти не си дават сметка, че заверката на добре погтовени написан Предварителен договор, ще им даде значителни предимства при евентуални въпроси или неразбирателство между страните, отколкото да изминат пътя на целият съдебен процес по смисъла на чл. 362-чл.364 ГПК, при обявяване на Предварителен договор за окончателен или съдебно производство по разваляне на Предваритен договор пред съд.

Кантората работи активно с множество нотариуси в цялата страна и препоръчваме да бъде извършена такава заверка, независимо, че би осъпила леко крайната цена на придобиването на имота или учредяването на съответното вещно право. (примерно – на строеж).

Като адвокати по имотни дела и сделки с недвижими имоти, сме длъжни да Ви обърнем внимание, че Нотариусът няма задължение да провери съответният текст на вече изготвеният и написан Предварителен договор, съответно – този текст НЕ подлежи на някава последваща правна проверка, тъй като това е договор между две лица, с права и задължения за двете страни.

Единствено и само проверката и предварителното изготвяне на такъв договор от адвокат по имотни дела и сделки с недвижими имоти, би гарантирало, че Вашият интерес е реално защитен, а предложеният Ви имот ще обвърже валидно и дългосрочно Продавача, да Ви прехвърли собствеността при условията и сроковете на Вашият Предварителен договор.

Същевременно, бихме желали да отбележим, че заверката пред Нотариус удостоверява само и единствено следните факти от такъв вид Договор, а именно : 

  • датата на подписване на договора;
  • самоличността на лицата подписващи се под договора, че са дееспособни и имат представителна власт;

Самата заверка на такъв вид Предварителен договор пред Нотариус автоматично прави невъзможни евентуалните недобросъвестни бъдещи поравки в текстовете от договора, както и позоваването на текстове от този Предварителен договор, несъгласувани писмено с двете страни по него.

Неудобството в този случай, при заверка на такъв договор е цената за неговата заверка, която варира в различен диапазон, тъй като се определя от стойността на материалният интерес на Предварителният договор, изчислен по Тарифа на Нотариусите, към Закона за Нотариусите и Нотариалната дейност, която се определя като процент от посоченият в този Предварителен договор материален интерес за прехвърляне на собствеността върху имотите, или учредяване на съответните вещни права.

нотариална заверка на предварителния договорнотариална заверка на предварителния договор

Сериозен аргумент за извършване на  нотариална заверка на Предварителен договор, въпреки съответните разходи за такса пред Нотариус е разбира се и фактът, че в случай на оспорване на права и образуване на съдебно дело срещу неизправна страна, ще имате възможност бързо и лесно да си извадите изпълнителен лист по смисъла на чл. 417 ал.2 ГПК, като  сключеният Предварителен договор ще Ви послужи за извънсъдебно основание за изваждане на изпълнителен лист.

При покупко-продажбата на недвижими имоти, по законово изискване окончателния договор е в нотариална форма. От това следва, че предварителния договор при този род сделки, задължително трябва да бъде в писмена форма.

Правната норма не изисква нотариална заверка на предварителния договор, но в действителност страните по сделката почти винаги прибягват до такава. Мнението на юристите е, че това е добра практика, даваща надеждна гаранция за датата на предварителния договор и подписите на страните по него.

Смисълът е, че вписаният предварителен договор има предимство за обявяването му за окончателен по чл.19, ал.3 от ЗЗД пред невписания. Но ако сте купувач, няма как да сте сигурен, че собственикът на имота, който искате да закупите, не е сключил още няколко предварителни договори преди вашия.

Причината е, че няма задължително законово изискване за вписване на предварителния договор.

За допълнителна информация или подготовката на договор за Нотариална заверка, гарантиращ Вашите права интереси, можете да се обърнете към нас за съдействие на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

АПК, валиден ли е договор за наем без нотариална заверка, ВКС, вписване на особен залог, Вписването на предварителен договор, върховен съд, грижа на добър търговец, да се заверява нотариално договор за наем, деликт, детектор на лъжата, договор за капаро за имот, допълнителен трудов договор, европейска конвенция за правата на човека, заверката пред Нотариус, закон за задълженията договорите, закон за особените залози, закон за частната охранителна дейност, Защо предварителният договор е нужна заверка, изготвяне на предварителен договор за покупко продажба, Калкулатор за нотариални такси, колко струва вписването на предварителен договор, кредитор, лични данни, материалният интерес на Предварителният договор, наказателен кодекс, Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор, непредпазливост, Нотариална заверка датата на подписване на договора, Нотариална заверка на самоличността на лицата, Нотариална заверка предварителен договор, нотариална такса за предварителен договор, Нотариални такси и предварителен договор, Нотариални такси Предварителен договор, облигационно право, образуване на съдебно дело, окончателен договор, осигурителен стаж, особен залог, особености на особения залог, охранители, права длъжник, права на частните охранители, правосъдие, пред договорни отношения, предварителен договор, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ, Предварителен договор имот заверка, прерогативи на частните охранители, работник или служител работодател, регистър на особените залози, семеен кодекс тест, Силата на предварителния договор, срок на предварителен договор, трудов договор, трудов стаж, търговски закон, търговско право, цена за изготвяне на предварителен договор, централен регистър на особените залози, ЦРОЗ, частна охранителна дейност, частни охранители
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics