Имотен адвокат

Имотен адвокат. Прехвърляне идеални части и дялове от недвижим имот

Вие сте съсобственик на наследствен имот и искате да продадете своята идеална част от него? Но не желаете да я предлагате на другия съсобственик/съсобственици, както е по закон? Тогава се консултирайте с добър и опитен имотен адвокат.Ние сме с дългогодишен опит в тази област. Ще намерим решение на Вашия проблем, без да заобикаляме закона.

Всеки опитен имотен адвокат ще Ви обясни, че съгласно чл. 33 от Закона за собствеността, ако Вие сте съсобственик на недвижим имот, и искате да продадете своя дял от него, първо трябва да предложите своя дял от имота на другия съсобственик. Едва когато всеки един от тях откаже да изкупи Вашия дял, имате право да сключите договор за покупко-продажба на дялове от съсобствен недвижим имот на трето лице.имотен адвокат

За съжаление, в редица случаи съсобствениците на един наследствен имот не се намират в добри отношения помежду си. Нещо повече – много често те дори не си говорят. Наличието на несъгласие и конфликти между съсобствениците е основната причина съсобственикът, който е решил да продаде своя дял, да търси начин да избегне прекия контакт с другия съсобственик.

Понякога собствениците са прекалено много и даже не се познават помежду си. Този проблем е належащ при наследяване на имот – земеделска земя. Тази ситуация се среща прекалено често, но голяма част от нашите клиенти не знаят, че тя може да бъде преодоляна. Затова при наличието на какъвто и да е било проблем, свързан с продажба на дял от общ недвижим имот или с подготовка за документи за покупко-продажба на имота, свържете се с опитен имотен адвокат. Сега имате изключителната възможност да получите и онлайн консулатация през нашия уебсайт. Можете да свържете с добър и опитен адвокат, ако използвате формата за контакт в нашия уебсайт, посочения имейл или телефонен номер.

Имате нужда от добър имотен адвокат

Кантората има дългогодишен опит в сферата на продажба на дялове от съсобствени недвижими имоти и земеделски земи. Нашият екип от опитни адвокати недвижими имоти, изцяло посветени на работата си, знаят тънкостите. Те ще Ви измъкнат от тази деликатна ситуация. Тук ще Ви запознаем с един ефективен и законосъобразен метод, с който ще постигнете Вашата цел без да заобикаляте закона.

Въпреки, че разпоредбата на чл. 33 от ЗС е категорична, съществува легален начин да избегнете предложението на дял от недвижимия имот на съсобствениците. Ето го и него. Вие, в качеството Ви на съсобственик, ако желаете да осъществите продажба на дял от съсобствен недвижим имот на трето лице, трябва първо да прехвърлите  чрез дарение част от Вашия дял на третото лице. В случай, че притежавате ½ идеална част от недвижимия имот, може да прехвърлите чрез дарение ¼ от Вашата ½ идеална част на третото лице.

Впоследствие, Вие ще продадете остатъка от Вашата идеална част, съставляващи Вашия дял, на същото трето лице. Това трето лице, притежаващо надарената идеална част от недвижимия имот, се оказва също в положението на съсобственик. Чрез тази възможности, Вие ще спазите и разпоредбата на чл.33 от ЗС и ще  успеете да продадете Вашия недвижим имот на лицето, което Вие желаете. Такова действие е несъмнено законосъобразно и не представлява заобикаляне на закона. То е широко използвано средство за разрешаване на проблеми, свързани със съсобствеността върху недвижим имот. Там където съсобствениците нямат възможност или желание  да разрешат доброволно възникнали спорове от посочения характер.

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имоти, свържете се с нас на посочения телефон 02/858 10 25 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

Агенция по вписванията, адвокат, адвокат застрахователни дела Велико Търново отказ от наследство в полза на друг наследник, адвокат идеални части недвижим имот варна, адвокат имотни дела варна, адвокат имотни дела пловдив, адвокат имотни дела софия, Адвокат имотни казуси, адвокат наказателни дела Велико Търново, адвокат наследствено право варна, адвокат наследствено право София, адвокат недвижими имоти бургас, адвокат недвижими имоти варна, адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат недвижими имоти софия, адвокат недвижимо имущество, адвокат прехвърляне имот, адвокат ПТП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, АДВОКАТ ПТП ВИДИН, адвокат пълномощно за развод по взаимно съгласие, адвокат сделка пред Нотариус, адвокат сделка с имот, адвокат търговски дела Велико Търново, адвокати във велико търново, адвокати ПТП ГАБРОВО, адвокатска кантора велико търново, адвокатска кантора недвижими имоти, адвокатска колегия велико търново, адвокатска колегия видин, адвокатска колегия габрово, адвокатска помощ имоти Велико Търново, адвокатски кантори велико търново, адвокатско пълномощно, адвокатско пълномощно за развод, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, гражданско дело Велико Търново, делба на имот между наследници, делба на имот след смърт, Делба на имущество, делба на наследен имот, дело за делба на наследствен имот, добри адвокати в търново, добри адвокати Велико Търново, доброволна делба на имот, добър адвокат велико търново, добър адвокат наследствено право София, добър адвокат недвижими имоти бургас, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат семейно право София, добър адвокат софия имоти, добър имотен адвокат, договор за доброволна делба адвокат, заявление за вписване отбелязване или заличаване, изрично пълномощно образец, имотен адвокат Велико търново, най добрите адвокати в софия, наредба за вписванията в търговския регистър, наследствен имот при смърт, подялба на имот между брат и сестра, правилник за вписванията лекс, придобито по наследство, присъждане на разноски по дело за делба, развод по исков ред адвокат, развод по исков ред неявяване на ответника, развод по исков ред процедура, споразумение за развод по взаимно съгласие, съдебна делба на имот, съдебна делба на имот адвокат, съдебна делба на наследство, съдебна делба на неделим имот, съдебна делба на съсобствен имот, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics