Какво представлява доверителна Escrow сметка ?

Какво представлява доверителна Escrow сметка ?

доверителна Escrow сметка, ескроу сметкаЧесто пъти купувачите на недвижими имоти имат притеснения относно самата сделка. Когато такава им предстои, е добре да знаят начини да могат да защитят максимално парите и интересите си. Всеки опитен и добър адвокат по вещно право и имотни дела ще Ви предложи различни варианти. Те ще гарантират Вашите пари и интереси при сделка с недвижими имоти. Международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ участва активно в преговори между страните при уговаряне на условията за прехвърляне на имота и намиране на най-правилното и сигурно решение за своя клиент.

Важна роля в този процес е внимателната подготовка на документите и спазването на отделните процедури. Те са гарантиращи за правната сигурност на сделката. Най-честата форма на разплащане е то да бъде осъществено по банков път.

Винаги уведомяваме нашите клиенти, че в кантората на Нотариуса в деня на сделката, предварително двете страни продавач и купувач подписват окончателния Договор за прехвърлянето на собствеността на имота, под формата на Нотариален акт за собственост, след което се отива в банката и се превеждат парите. До този момент, подписаният предварителен договор остава при Нотариуса. След потвърждение от страните, че плащането е извършено, сделката може да бъде вписана в Имотния регистър към Агенцията по Вписванията. В такива ситуации, всички нотариални такси по прехвърляне на имота (местен данък, такса вписване и др.) също се оставят при Нотариуса. Той ги внася чак след потвърждаване на плащането.

Кога се използва доверителна Escrow сметка ?

В нашата практика като адвокати по търговски дела и правни спорове с имоти, осъзнаваме, че съществуват някои ситуации, когато по отношение на имота съществуват определен вид отношения. Те следва да бъдат изчистени. В същото време купувачът не желае да пропусне сделката и да изтърве имота. Според нас, подписаният между страните предварителен договор е и основание за плащане в банката. Това дава право на купувача да го обяви за окончателен.

доверителна Escrow сметка Полученото от банката платежно нареждане, че сумата е преведена по сметка на продавача е доказателството, нужно на Нотариуса, за да допусне сделката за вписване. Така се гарантира, че цената по същата тази имотна сделка е напълно и изцяло изплатена. Освен, разбира се, ако няма някакво отлагателно условие. Вписването на  Нотариален акт отнема още няколко дни. Самото вписване в Агенцията по вписванията не става толкова бързо. От друга страна, Нотариусът по сделката е длъжен до следобедните часове на същия работен ден да внесе подписания от двете страни Нотариален акт за прехвърляне на собствеността върху имота.

Като адвокати по имотни дела и вещно правни спорове, препоръчваме на нашите клиенти да работят  с още един инструмент – това е т.нар. Доверителна Escrow сметка. Тя се предлага в случаите, когато се сключва тристранен договор между купувач, продавач и банката, в която ще бъдат извършени плащанията. При този вид сметки продавачът може да освободи парите си само след представяне на вписан нотариален акт или ако има някакви други предварително поставени условия.

Правна информация

Банката става гарант срещу определена комисионна. Тя гарантира, че условията по договора ще се изпълнят, за да се извършат плащанията между страните до предаването на описаните в Договора за откриване на доверителна Escrow сметка писмени документи. Ако желаете да Ви бъде оказано съдействие и да си спестите излишни усилия и средства, можете да се обърнете за съвет към нас :

Tel./. Fax  : +359 2 858 10 25

E-mail  :  info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат дела присъединяване, адвокат договори, адвокат европейско право, адвокат електроразпределително, адвокат жалба, адвокат задължения фирма, адвокат защита дела, адвокат защита потребител, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, адвокат иск качество компенсация корекция кредитор, адвокат компенсация, адвокат наемател, адвокат наемодател, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат немски език, адвокат обезщетение, адвокат по имотно вещно право, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат развод сделка от разстояние, адвокат решаване на сметка, адвокат София, адвокат съдебна практика, адвокат съдебни дела, адвокат съдебно дело, адвокати, адвокати гражданска отговорност, адвокати онлайн търговия, адвокати пострадал ПТП, адвокати собственик недвижим имот, адвокатска кантора, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административното право, бракоразводен адвокат Пловдив, бракоразводни дела, брокери, български адвокат Германия, ВАРНА, вещно право, вещното право, възложител, възобновяеми, гражданин, граждански дела, гражданско дело, гражданско право, данъци, данъчно право, данъчното право, дарение, дела в Европейски съд, дела в ЕС, Дела ВКС, дела застраховател, дело, детектив, детективска агенция, детективски услуги, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат по имотни дела София, ДОГОВОР, договор за дружество, договори, домашно насилие, дружественото право, държава-членка, Европейски съюз, европейско, експерт, електрическа, енергия, закон, законодателство, законопроект, защита, изготвяне на нотариални актове по давност, изпълнител, имотен казус, имотни дела, имотни сделки, казус, кантора, кодекс, Комисия Регламенти на ЕС, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации, консултации по гражданско-правни въпроси, консултация, лихви, мнение, наем, наказателно право, наказателното право, наследствено право, недвижими имоти, нотариален акт, нотариус, Обжалване актове, обжалване на административен акт, обжалване на акт, обжалване на акт за административно нарушение, обжалване на акт за прихващане и възстановяване, обжалване на акт НАП, обжалване на акт от инспекция по труда, обжалване на акт от нап, обжалване на наказателно постановление, онлайн, покупка недвижимости предварительный договор, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, правна защита, правна консултация, правни консултации, правни спорове за имоти, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, правни услуги гр.София, правни услуги Смолян, правни услуги троян, право, предварителен договор, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, присъда, Протокол, процес, пълномощни, пълномощно, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, Регламент 2201/03, сделка, сделки с имоти, сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти по банков път, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, Страсбург, съд, съдебни, съдия, съдружие, сътрудничество, трудово право, трудовото право, търговско право, търговското право, финансовото право, частен детектив, юридически консултации
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics