Какво представлява доверителна Escrow сметка ?

Какво представлява доверителна Escrow сметка ?

доверителна Escrow сметка, ескроу сметкаЧесто пъти купувачите на недвижими имоти имат притеснения относно самата сделка. Когато такава им предстои, е добре да знаят начини да могат да защитят максимално парите и интересите си. Всеки опитен и добър адвокат по вещно право и имотни дела ще Ви предложи различни варианти. Те ще гарантират Вашите пари и интереси при сделка с недвижими имоти. Международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ участва активно в преговори между страните при уговаряне на условията за прехвърляне на имота и намиране на най-правилното и сигурно решение за своя клиент.

Важна роля в този процес е внимателната подготовка на документите и спазването на отделните процедури. Те са гарантиращи за правната сигурност на сделката. Най-честата форма на разплащане е то да бъде осъществено по банков път.

Винаги уведомяваме нашите клиенти, че в кантората на Нотариуса в деня на сделката, предварително двете страни продавач и купувач подписват окончателния Договор за прехвърлянето на собствеността на имота, под формата на Нотариален акт за собственост, след което се отива в банката и се превеждат парите. До този момент, подписаният предварителен договор остава при Нотариуса. След потвърждение от страните, че плащането е извършено, сделката може да бъде вписана в Имотния регистър към Агенцията по Вписванията. В такива ситуации, всички нотариални такси по прехвърляне на имота (местен данък, такса вписване и др.) също се оставят при Нотариуса. Той ги внася чак след потвърждаване на плащането.

Кога се използва доверителна Escrow сметка ?

В нашата практика като адвокати по търговски дела и правни спорове с имоти, осъзнаваме, че съществуват някои ситуации, когато по отношение на имота съществуват определен вид отношения. Те следва да бъдат изчистени. В същото време купувачът не желае да пропусне сделката и да изтърве имота. Според нас, подписаният между страните предварителен договор е и основание за плащане в банката. Това дава право на купувача да го обяви за окончателен.

доверителна Escrow сметка Полученото от банката платежно нареждане, че сумата е преведена по сметка на продавача е доказателството, нужно на Нотариуса, за да допусне сделката за вписване. Така се гарантира, че цената по същата тази имотна сделка е напълно и изцяло изплатена. Освен, разбира се, ако няма някакво отлагателно условие. Вписването на  Нотариален акт отнема още няколко дни. Самото вписване в Агенцията по вписванията не става толкова бързо. От друга страна, Нотариусът по сделката е длъжен до следобедните часове на същия работен ден да внесе подписания от двете страни Нотариален акт за прехвърляне на собствеността върху имота.

Като адвокати по имотни дела и вещно правни спорове, препоръчваме на нашите клиенти да работят  с още един инструмент – това е т.нар. Доверителна Escrow сметка. Тя се предлага в случаите, когато се сключва тристранен договор между купувач, продавач и банката, в която ще бъдат извършени плащанията. При този вид сметки продавачът може да освободи парите си само след представяне на вписан нотариален акт или ако има някакви други предварително поставени условия.

Правна информация

Банката става гарант срещу определена комисионна. Тя гарантира, че условията по договора ще се изпълнят, за да се извършат плащанията между страните до предаването на описаните в Договора за откриване на доверителна Escrow сметка писмени документи. Ако желаете да Ви бъде оказано съдействие и да си спестите излишни усилия и средства, можете да се обърнете за съвет към нас :

Tel./. Fax  : +359 2 858 10 25

E-mail  :  info@lawyer-bulgaria.bg

tags  

автобуси, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат дела присъединяване, адвокат договори, адвокат европейско право, адвокат електроразпределително, адвокат жалба, адвокат задължения фирма, адвокат защита дела, адвокат защита потребител, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, адвокат иск качество компенсация корекция кредитор, адвокат компенсация, адвокат наемател, адвокат наемодател, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат немски език, адвокат обезщетение, адвокат по имотно вещно право, Адвокат прехвърляне апартамент, адвокат развод сделка от разстояние, адвокат решаване на сметка, адвокат София, адвокат съдебна практика, адвокат съдебни дела, адвокат съдебно дело, адвокати, адвокати гражданска отговорност, адвокати онлайн търговия, адвокати пострадал ПТП, адвокати собственик недвижим имот, адвокатска кантора, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административното право, акцизни стоки и стоки без бандерол, блудство и изнасилване, боеприпаси и пиротехнически изделия, бракоразводен адвокат Пловдив, бракоразводни дела, брокери, български адвокат Германия, ВАРНА, велосипедисти, вещно право, вещното право, възложител, възобновяеми, грабеж, гражданин, граждански дела, гражданско дело, гражданско право, данъци, данъчно право, данъчното право, дарение, дела в Европейски съд, дела в ЕС, Дела ВКС, дела застраховател, дело, детектив, детективска агенция, детективски услуги, джетове, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат по имотни дела София, ДОГОВОР, договор за дружество, договори, документна измама, документни и компютърни престъпления, домашно насилие, дружественото право, държава-членка, държане, Европейски съюз, европейско, експерт, електрическа, енергия, жестокост към животни, закон, законодателство, законопроект, защита, злепоставяне, извършени при превишаване пределите на неизбежна отбрана или „граждански арест”, изготвяне на нотариални актове по давност, измама, изнудване, изпълнител, имотен казус, имотни дела, имотни сделки, казус, както и престъпления, кантора, каруци, катастрофи /ПТП с пътни превозни средства – автомобили, квалифицирана контрабанда – стоки в големи размери, кодекс, Комисия Регламенти на ЕС, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации, консултации по гражданско-правни въпроси, консултация, кражба, лихви, лъжесвидетелство, мнение, набедяване в престъпление, наем, наказателно право, наказателното право, наркотици и прекурсори за тях, наследствено право, недвижими имоти, незаконни лов, незаконно притежаване на оръжие, нелегално преминаване на граница и трафик на хора през граница, неплащане на издръжка; футболно хулиганство, нотариален акт, нотариус, Обжалване актове, обжалване на административен акт, обжалване на акт, обжалване на акт за административно нарушение, обжалване на акт за прихващане и възстановяване, обжалване на акт НАП, обжалване на акт от инспекция по труда, обжалване на акт от нап, обжалване на наказателно постановление, обсебване, онлайн, организиране на престъпна група, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, покупка недвижимости предварительный договор, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, пострадали пешеходци, правна защита, правна консултация, правни консултации, правни спорове за имоти, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, правни услуги гр.София, правни услуги Смолян, правни услуги троян, право, предварителен договор, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, престъпления, принуда и вземане на заложник, присъда, Протокол, процес, пълномощни, пълномощно, пътнотранспортни произшествия, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, Регламент 2201/03, риболов и сеч на дърва, сблъскване между плавателни съдове /лодки, свързани с производство, сделка, сделки с имоти, сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти по банков път, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, Страсбург, съд, съдебни, съдия, съдружие, сътрудничество, телесна повреда, техни аналози или прекурсори за тях; военни престъпления, трамваи и тролейбуси, транспортни престъпления, трудово право, трудовото право, търговско право, търговското право, убийство, употреба и пласиране на наркотици, управление на МПС след употреба на алкохол и/или без шофьорска книжка от неправоспособен, финансовото право, хулиганство, частен детектив, юридически консултации, яхти/
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics