Дело застраховател

Дело застрховател

Много често причина за дело застраховател са отказите на застрахователите. Както и навика им да използват и най-незначителните причини, за да Ви откажат да изплатят застрахователно обезщетение. Така успяват да се отърват от хората, които не са склонни да потърсят правни услуги и по този начин си спестяват редица дължими обезщетения на собственици на валидни застрахователни полици. В случай че получите такъв отказ от застраховател да изплати застрахователно обезщетение, моля веднага се обърнете към добър и опитен адвокат по застрахователни дела или адвокат по транспортни дела, за да си спестите нервите, който ще последват в кореспонденцията и комуникацията по щетата.

Застрахователите посочват причини, които всеки адвокат по застрахователни дела ще прецени, че са несериозни. Но това е преценка на специалист и понякога пострадалите.  В разпоредбата на 208 КЗ се визира задължение на застраховател да изплати застрахователно обезщетение на пострадалия в срок. Това става след настъпване на застрахователното събитие описано в протокол за ПТП или в други документи.дело застраховател

Важно е да знаете, че този срок не може да бъде по-дълъг от 15 дни. Тече от деня, в който е представен последният изискан от застрахователя документ. В този смисъл след този срок, застрахователят е задължен да посочи срок за изплащане на застрахователното обезщетение. Може да направи мотивиран отказ от изплащане на застрахователно обезщетение.

Съществуват случаи, в които застрахователите посочват като причина за отказа разминаване  и несъответствие на увреждането с описаните в уведомлението до него щети. В този случай обаче, това е явен знак, че се опитва да си спести и избегне задължението да изплати застрахователно обезщетение. Ние като опитни адвокати ще Ви посъветваме, да заведете веднага съдебно дело за изплащане на застрахователно обезщетение.

Детайли при дело застраховател

В повечето случаи от нашата съдебна практика като при дело застраховател, застрахователят е склонен дори да води делата с цел да отложи изплащането на застрахователното обезщетение с години. Преди това да дойде и в процеса на делото пред втора или трета инстанция да предложи съдебно споразумение, с което да изплати част от претендираната сума без лихви и разноски по делата до този момент.

За съжаление в нашата съдебна практика като забелязваме, че отказът на застрахователите да изплатят обезщетение е станало вече официална практика. Повечето хора не се наемат да водят дълги съдебни дела, без да знаят евентуалният изход от тях. Съществуват хипотези, на които застрахователите използват незнанието на пострадалите, тяхната неосведоменост. Карат ги да сключат споразумение за изплащането на незначителни суми. След което пострадалите без нужната консултация с адвокат се лишават от възможността за претенция за по-големи суми и обезщетения, въпреки, че законът и съдебната практика позволяват това.

Затова в случай, че получите отказ от застраховател, във връзка с неплащане на обезщетение по дадена щета,  молим да потърсите консултация с адвокат. Така ще защитите Вашите права при възможност за изплащане на застрахователно обезщетение. За повече информация, можете да се обърнете към нас на тел. + 359  2 858 10 25 или на mail info@lawyer-bulgaria.bg

 

tags  

адвокат, адвокат Балчик, Адвокат Банско, адвокат ваканционни имоти, Адвокат за промяна на обстоятелствата на фирми, адвокат застрахователни дела, Адвокат Застрахователно право, Адвокат земеделска земя, Адвокат Златни Пясъци, Адвокат Монтана, адвокат Несебър, Адвокат Павел баня, адвокат Пампорово, Адвокат Пещера, адвокат ПТП, адвокат Слънчев, адвокат София, адвокат транспортни дела, адвокат щети на пътя, адвокати, адвокати гражданска отговорност, адвокати застрахователно обезщетение, Адвокати застрахователно право, адвокати съдебни дела застрахователи, адвокатска кантора, Адвокатска кантора Разлог, адвокатски услуги, адвокатски хонорар, административното право, банковото право, бракоразводни дела, Бряг, български адвокат в Германия, вещно право, вещното право, граждански дела, граждански иск срещу застраховател, гражданско дело, гражданско дело при птп, гражданско дело срещу застраховател, гражданско право, данъчно право, данъчното право, дарение, Дела застрахователни обезщетения, дела срещу застрахователи, Дело изплащане обезщетение щета, дело пред ЧСИ, дело ПТП, Дело ПТП щети, дело срещу застрахователна компания, договори, дружественото право, завеждане на щета, закон за автомобилния превоз, закон за минималната работна заплата, застрахователна компания, Застрахователно обезщетение, защита на интелектуалната собственост, изготвяне на нотариални актове по давност, изплащане застрахователно обезщетение, инвестиции в Китай, искове срещу застрахователи, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации по гражданско-правни въпроси, наем, наказателно право, наказателното право, наследствено право, обезщетение от застраховател при птп, Обезщетение при ПТП, Обезщетение при ПТП средна телесна повреда, обезщетение при смърт при птп, обжалване на откази, образуване на изпълнително дело, оспорване на отказ застраховател, отказ изплащане на застрахователно обезщетение, отказ на застрахователна компания, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, права дело ПТП, правна консултация, правни консултации, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, право, превозвач, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, Протокол за пътно транспортно произшествие, пряк иск срещу застрахователя, ПТП протокол, пълномощни, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, СМГС, спедиционно право, съд, съдебен иск за клевета съдебен иск образец, съдебен иск за неизплатени заплати, съдебен иск срещу застраховател, Съдебен процес срещу застраховател, Съдебна защита застраховател, съдебни, съдебно Споразумение, товарителница, Транспортно право, трудово право, трудовото право, търговско право, търговското право, финансовото право, Щета ПТП адвокат, юридически консултации.Адвокат промяна на обстоятелствата на фирми
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics