Адвокат събиране на задължения

Адвокат събиране на задължения

Често пъти в нашата практика като адвокат по събиране на задължения се случва, длъжник да закъснее със задълженията в банка или финансова институция. Досегашната ни практика като опитен доказва, че в повечето случай банките имат специални правила за действие. В такъв случай те избират между следните правни възможности:

  1. Пристъпват към принудително събиране на вземанията и реализиране на обезпечението, дадено от длъжника;адвокат колекторски фирми
  2. Ангажират колекторска фирма да информира длъжника за дълга и изисква неговото своевременно плащане.
  3. Прехвърлят чрез договор за продажба дълга като продават цялото вземането на колекторска фирма. Обикновено се случва чрез писмен Договор за цесия по чл.99 ЗЗД. Основното задължение на кредитора е да уведоми длъжника за станалата цесия. Прехвърленото взема и новият кредитор, за да се знае кой е новият кредитор на длъжника.

Като дългогодишен адвокат събиране на задължения Ви информираме, че в този случай фирми, които са ангажирани да уведомяват и следят за плащането не са кредитор на длъжника. Това е така до момента, в който вземането не бъде прехвърлено легално с Договор за цесия между кредиторите на този длъжник.

Основно изискване в този случай, е клиентите да проверят дали наистина съществува вземането. Повечето адвокати по граждански дела, ще Ви кажат, че е от значение да се провери не само точния размер на вземането. Трябва и основание към коя дата вземането е било изискуемо, от кога текат лихвите и др.

Съветваме Ви да пазите всички писмени документи и разписки. В това число сключените от Вас двустранни договори, касови бележки и данъчни или обикновени фактури, свързани с доставчици на услуги. Целта е да следите сроковете за плащане на съответните суми и надлежно погасяване на задълженията.

Прехвърляне на вземането (ЦЕСИЯ – 99 ЗЗД)

При т.нар. прехвърляне на вземането от стария на новия кредитор, задължително да сте уведомен за сключването на Договора за цесия по чл. 99 ЗЗД между стария и новия кредитор. Процесуална предпоставка за настъпване на правните последици на Договора за цесия е да бъде доказано извършеното уведомяване. То трябва да е прието и съобщено в писмена форма. Въпреки това, следва да уточним нещо важно. Преди да бъдете уведомен за прехвърлянето, новият кредитор – в случая фирмата изкупила дълга няма право да иска задължениетоадвокат колекторски фирми.

Това означава,че до момента на съобщението от страна на стария кредитор, той все още е кредитор на задължението и можете да оспорите задължението и да платите  дължимата сума на стария си кредитор, като изпълнението ще бъде редовно, задължението ми се счита за изцяло изпълнено. Съобщаването трябва да е изпратено на длъжника от стария кредитор.В повечето случай доставчиците на комунални, битови и мобилни услуги посочват в Общите си  условия, че ще бъдат предприети действия по извънсъдебно събиране на парични задължения, включително и с трети лица.

Самите дружества нямат право да начисляват никакви допълнителни такси и разноски. Това е така, защото прехвърленото им вземане напълно съвпада  по обем с вземането на стария кредитор. Преди да започнете преговори с тях, Ви съветваме, да се консултирате с нас. Всякакви суми за разноски и такси могат да бъдат поискани само ако е образувано изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител.

Свържете се с адвокат събиране на задължения

Съществен момент, който съветваме нашите клиенти, като добър и опитен адвокат по финансови и банкови дела е да се провери предварително, дали задължение не е погасено по давност.ЗЗД – чл. 111  посочва,че задълженията за обезщетения и неустойки по неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания се погасяват с изтичането на 3-годишен давностен срок. Всички останали вземания, за които законът не предвижда друг срок, се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.( чл.110 ЗЗД).

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 2 858 10 25  или  info@lawyer-bulgaria.bg   Само така ще си спестите средства и неприятности. А понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

адвокат, адвокат административни дела, адвокат английски език, Адвокат банкови дела, адвокат бракоразводен, адвокат бракоразводни дела варна, адвокат бракоразводни дела пловдив, адвокат бракоразводни дела софия, адвокат Бургас, адвокат в Банкя, адвокат в Банско, адвокат в Берковица, адвокат в Благоевград, адвокат в Ботевград, адвокат в Бургас, адвокат в Габрово, адвокат в Горна Оряховица, адвокат в Гоце Делчев, адвокат в Добрич адвокат в Дупница, адвокат в Елена, адвокат в Исперих, адвокат в Каварна, адвокат в Казанлък, адвокат в Калофер, адвокат в Карлово, адвокат в Карнобат, адвокат в Кърджали, адвокат в Кюстендил, адвокат в Ловеч, адвокат в Лозенград, адвокат в Лом, адвокат в Мадан, адвокат в Монтана, адвокат в Несебър, адвокат в Никопол, адвокат в Нова Загора, адвокат в Оряхово, адвокат в Перник, адвокат в Петрич, адвокат в Пещера, адвокат в Пирдоп, адвокат в Плевен, адвокат в Пловдив, адвокат в Поморие, адвокат в Попово, адвокат в Приморско, адвокат в Провадия, адвокат в Първомай, адвокат в Радомир, адвокат в Разград, адвокат в Разлог, адвокат в Русе, адвокат в Самоков, адвокат в Сандански, адвокат в Свиленград, адвокат в Свищов, адвокат в Своге, адвокат в Севлиево, адвокат в Силистра, адвокат в Симеоновград, адвокат в Сливен, адвокат в Смолян, адвокат в Созопол, адвокат в Солун, адвокат в Сопот, адвокат в София, адвокат в Стара Загора, адвокат в Стражица, адвокат в Троян, адвокат в Тутракан, адвокат в Търговище, адвокат в Харманли, адвокат в Хасково, адвокат в Хисар, адвокат в Царево, адвокат в Червен бряг, адвокат в Чирпан, адвокат в Шумен, адвокат в Ямбол., адвокат Варна, адвокат Велико Търново, адвокат вещно право, адвокат във Варна, адвокат във Велико Търново, адвокат във Велинград, адвокат във Видин, адвокат във Враца, адвокат във Вършец, адвокат гражданско право, адвокат да, адвокат данъчни дела, адвокат данъчни консултации, адвокат дело в съда, адвокат договор, адвокат договори, адвокат договорно право, адвокат дружествено право, адвокат етажна собственост, адвокат задължения фирма, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат имотни дела, адвокат казуси, адвокат митнически спорове, адвокат наематели, адвокат наследствено право, адвокат обжалване Обществена поръчка, адвокат обществена поръчка, адвокат оспорване на задълженията, адвокат отказ от наследство, адвокат Плевен, адвокат по банкови дела, адвокат по банкови дела пловдив, адвокат по данъчни дела, адвокат по договори и Лицензи, Адвокат по изпълнителни дела, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, адвокат по финансови и данъчни дела, адвокат правна защита, Адвокат промяна на обстоятелствата на фирми, адвокат просрочени задължения, Адвокат Разводи, адвокат Сандански, адвокат семейни отношения, Адвокат Смолян, адвокат София, Адвокат събиране на задължения, адвокат съсобственици, адвокат трудово правни спорове, Адвокат тръжни документи, адвокат тръжнипроцедури, адвокат търговски договори, адвокат услуги физически лица, адвокат финансови дела, адвокат частна жалба, адвокат ЧСИ, адвокат юридически лица, адвокати, Адвокати банкови дела, адвокати Бургас, адвокати имотни правни спорове, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по имотни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско, адвокатска кантора, адвокатска кантора имоти, адвокатски, Адвокатски такси, адвокатски услуги, адвокатски услуги адвокатски хонорар, адвокатски хонорар, адвокатско възнаграждение административно право, административното право, Балчик, банков кредит, банкова гаранция, банковото право, бракоразводен адвокат, бракоразводни дела, бракоразводни дела цени, България, вещно право, вещното право, възбрана, възбрана върху ипотекиран имот, възбрана върху недвижим имот, възбрана върху право на строеж, възбрана недвижим имот, граждански дела, гражданско дело, гражданско изпълнително производство, гражданско право, давност на изпълнителен лист, данъци, данъчно право, данъчното право, дарение, дело, дело за издръжка, Дело срещу длъжник, добри бракоразводни адвокати софия, добър адвокат, добър адвокат по бракоразводни дела, добър бракоразводен адвокат в софия., Договор за цесия, Договор за цесия на вземане, договори, домашно насилие, дружественото право, евтин адвокат, жалба срещу ЧСИ, жалба ЧСИ, задължения цесия, заем, законопроект, заложна къща, запис на заповед, запис на заповед изпълнителен лист, запис на заповед предявяване, запор, Запор на автомобил, запор на акции, запор на дружествен дял, запор на заплата, запор на пенсия, запор на сметка, запор на трудово възнаграждение, защита, защита на длъжника, Защита на длъжника по изпълнителни дела, защита на интелектуалната собственост, защитна стратегия, изготвяне на нотариални актове по давност, издаване на изпълнителен лист, издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, издръжка, изпълнителен лист, изпълнителен лист за издръжка, изпълнителен лист по запис на заповед, изпълнителен лист се издава от, изпълнителен лист срещу община, изпълнителен лист срок, изпълнителен лист такса, изпълнителен лист топлофикация, Изпълнителни дела, Изпълнителни Дела адвокат, изпълнително дело, изпълнително дело давност, изпълнително дело за издръжка, изпълнително дело справка, изпълнително производство, изпълнително производство по ГПК, изпълнително производство по новия ГПК, изпълнително производство съдебна практика, имотен казус, Искове ответници, както и конкурентно право, качествен юрист, кодекс, колекторски фирми, комисионни, конкурс, консултантски услуги в сферата на гражданското право, консултации по гражданско-правни въпроси, лизинг, личен адвокат, лоши кредити, международно и европейско право, молба за издаване на изпълнителен лист, молба за пристъпване към изпълнително производство, наем, наказателно постановление, наказателно право, наказателното право, наследствено право, нотариална покана запис на заповед, нотариални покани, Обезпечение, Обжалване действие на ЧСИ, обжалване на запис на заповед, Обжалване на Запорно съобщение от ЧСИ, обжалване на наказателни постановления, обжалване на наказателно постановление, Обществени поръчки, Опис на активите, опис на имущество, опис на наличните активи, опис на недвижим имот, Оспорване задължения адвокат, Оспорване на вземане фирми за бързи кредити, оспорване на задължения, Оспорване на права, ответна страна, отказ от наследство, покупко-продажба на недвижим имоти и движими вещи, правна консултация, правна помощ, правни консултации, правни съвети, правни услуги, Правни услуги в областта на гражданското право, правно обслужване, правно становище, право, прекратяване на брак по взаимно съгласие, прекратяване на брак по исков ред, придобивания, ПРИЕМАНЕ И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО, процес, процесуален, процесуално, процесуално представителство, пълномощни, развод, регистрации на фирми и еднолични търговци, регистрация и пререгистрация на фирми, регистрация на фирма, регистрация на фирми, семейно право, семейното право и наследственото право. гражданско право, събиране на вземания, събиране на дългове, събиране на задължения, събиране на кредити, събиране на просрочени вземания, съд, съдебни, такса за издаване на изпълнителен лист, трудово право, трудовото право, тръжна процедура, търгове, търговско право, търговското право, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, финансови и банк, финансовото право, фирма, фирми, хонорар, Частен съдебен изпълнител, ЧСИ, ЧСИ Пловдив, юридически, юридически консултации, юридически лица, юрист
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics