Документи за прехвърляне на недвижим имот

Списък на необходимите документи за покупко-продажба недвижим имот

Като адвокат недвижим имот, предоставяме списъка с всички необходими документи в случай, че предстои прехвърляне на недвижим имот. Ако не разполагате с времето и информацията, необходими за безупречната подготовка на всички изискуеми документи, не се колебайте да потърсите нашите правни услуги.адвокат недвижим имот

Нашите адвокати се занимават активно с изготвянето на всички необходими документи. Тук се включват Удостоверения за наследници, Актуални данъчна оценка и скица, както и Нотариални актове, Договори за закупуване на общински и държавни имоти и други. Екипът на адвокатската кантората разполага с правни специалисти. Всеки един от тях е разполага с дългогодишен опит и изключителни познания в сферата на подготовка на документи за покупко-продажба на недвижими имоти.

Адвокат недвижим имот може да изготви пълен и изчерпателен списък с документи, нужни за осъществяването на една сделка за покупко-продажба.

Списъкът от необходими документи за покупко-продажба на имот се състои от множество документи, които се предвиждат за всеки конкретен случай. Тук ще разгледаме тези документи, с които Вие може да представите на нашите адвокати недвижими имоти.

Необходими документи за адвокат недвижим имот:

1. Актуален документ, удостоверяващ право Ви на собственост върху недвижимия имот – с този документ Вие се легитимирате като собственик и продавач на имота. Тук следва да отбележим, като адвокати по сделки с недвижими имоти, че най-разпространени видове документи за собственост са следните:

  • нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания по местонахождение на недвижимия имот. Видове нотариални актове: нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт, нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по наследство, нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по завещание, нотариален акт по правоприемство на основание съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен по реда на чл.19 от ЗЗД.;
  • крепостен акт, с приложена записка за вписването му;
  • договор за покупко-продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
  • договор за покупко-продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако този договор е сключен след датата 01.06.1996 г. той следва да бъде вписани в Служба по вписванията към Агенция по вписванията.
Ако сте изгубили или не можете да намерите къде сте прибрали документа за собственост, не изпадайте в паника!

Дубликат на този документ може да бъде издаден срещу съответната такса и документ за самоличност. Това става в Служба по вписванията към Агенция по вписванията по местонахождение на недвижимия имот.

2. Удостовение за данъчна оценка на недвижимия имот. Този тип удостоверение се издава от съответната данъчна служба към общината по местонахождение на имота. В данъчната оценка адресът на недвижимия имот трябва да съответства с адреса на недвижимия имот по нотариален акт. Ако не съответства, трябва да представите удостоверение за идентичност на адреси.

В данъчната оценка на недвижимия имот се вписват трите имена на всички съсобственици на имота. Всички задължения за недвижимия имот трябва да бъдат погасени от всички съсобственици. Информацията за задълженията на имота се вписва в данъчната оценка. При наличие на задължения на имота, вписани в удостоверение за данъчна оценка, тези задължения трябва да бъдат платени преди вписването на сделката в Агенция по вписванията. За целта се прилага платежно нареждане, заверено от банката, в което платената сума съответства на сумата, вписана като задължение в удостоверение за данъчна оценка. За допълнителни въпроси се консултирайте с Вашия адвокат по недвижими имоти.

3. Удостоверение за семейно положение на продавача (собственика на недвижимия имот). От него става ясно какво е било семейното положение на собственика към датата на придобиване на имота. Удостоверението за семейно положение се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация на лицето. Заявлението за издаване на удостоверение може да бъде подадено от самото лице, негов законен представител, упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, лице, в чийто законен интерес е издаването на съответното удостоверение, лице, което черпи права от издаването на удостоверението за семейно положение, и при наличието на предпоставките по чл. 186 ГПК, чл. 133 НПК и чл. 42 АПК, както и изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Свържете се с нас

Повече информация и съвети, от къде може да бъдат издадени необходимите документи, може да видите в следващата статия. Оставаме на разположение за въпроси и консултация на посочения номер или имейл, които ще откриете в контакт формата в нашия уебсайт.

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

агенции български недвижими имоти, Агенция по вписванията, адвокат, адвокат адвокатски административно вещно данъчно договор домашно етажна собственост защита казуси лица митническо наематели наказателно насилие наследствено облигационно право, Адвокат банкови дела, Адвокат Банско, адвокат Банско агенция недвижими имоти, адвокат бракоразводен, адвокат бракоразводни дела варна, адвокат бракоразводни дела пловдив, адвокат бракоразводни дела софия, адвокат Бургас, адвокат Варна, адвокат Велико Търново, адвокат вещно право, адвокат данъчни дела, адвокат договор, адвокат договорно право, адвокат етажна собственост, Адвокат имоти Плевен, адвокат имотни дела Сандански, адвокат имотни дела софия, Адвокат Казанлък, адвокат казуси, адвокат митнически спорове, адвокат наематели, адвокат наследствено право, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти бургас, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти Плевен, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат недвижими имоти Сандански, адвокат недвижими имоти софия, адвокат недвижими имоти стара загора, Адвокат Павел баня, адвокат Плевен, адвокат по банкови дела пловдив, Адвокат по изпълнителни дела, адвокат правна защита, Адвокат Разлог, адвокат Сандански, адвокат Сандански имоти стара загора, адвокат сделки имоти варна, адвокат семейни отношения, адвокат Слънчев бряг, Адвокат Смолян, адвокат София, адвокат съсобственици, адвокат трудово правни спорове, адвокат търговски договори, адвокат услуги физически лица, адвокат Хисар, Адвокат Хисаря, адвокат юридически лица, адвокати, Адвокати банкови дела, адвокати Бургас, адвокати варна имоти, адвокати варна наказателно право, адвокатска кантора, адвокатска кантора недвижими имоти, адвокатска кантора стара загора, бракоразводни дела, бракоразводни дела цени, вещно право, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, възбрана, възбрана върху ипотекиран имот, възбрана върху недвижим имот, възбрана върху право на строеж, възбрана недвижим имот, гражданско изпълнително производство, гражданско право, давност на изпълнителен лист, данъци, дело, добри бракоразводни адвокати софия, добър адвокат недвижими имоти бургас, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат недвижими имоти Хисаря, добър адвокат по бракоразводни дела, добър бракоразводен адвокат в софия., добър имотен адвокат, договори, домашно насилие, жалба срещу ЧСИ, жалба ЧСИ, законопроект, запис на заповед изпълнителен лист, запис на заповед предявяване, запор, Запор на автомобил, запор на акции, запор на дружествен дял, запор на заплата, запор на пенсия, запор на сметка, запор на трудово възнаграждение, защита, Защита на длъжника по изпълнителни дела, заявление за вписване отбелязване или заличаване, издаване на изпълнителен лист, издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, изпълнителен лист, изпълнителен лист за издръжка, изпълнителен лист по запис на заповед, изпълнителен лист се издава от, изпълнителен лист срещу община, изпълнителен лист срок, изпълнителен лист такса, изпълнителен лист топлофикация, Изпълнителни дела, Изпълнителни Дела адвокат, изпълнително дело давност, изпълнително дело за издръжка, изпълнително дело справка, изпълнително производство, изпълнително производство по ГПК, изпълнително производство по новия ГПК, изпълнително производство съдебна практика, имотен казус, имотен спор, Искове ответници, кодекс, комисионни, молба за издаване на изпълнителен лист, молба за пристъпване към изпълнително производство, наредба за вписванията в търговския регистър, недвижими имоти, Недвижими имоти - сделки, Недвижими имоти Адвокат в София, недвижими имоти стара загора, недвижими имоти стара загора ново строителство, недвижимо имущество адвокат, недвижимо имущество търг, нотариална покана запис на заповед, Обжалване действие на ЧСИ, обжалване на запис на заповед, Обжалване на Запорно съобщение от ЧСИ, Опис на активите, опис на имущество, опис на наличните активи, опис на недвижим имот, ответна страна, Покупко-продажба на имот, правилник за вписванията лекс, правни съвети, правни услуги, правно обслужване, правно становище, право, предназначение, Просрочени задължения адвокат, процес, процесуален, процесуално, пълномощни, регистрация на фирма, регистрация на фирми, регулация, сделки с недвижими имоти, списък агенции за недвижими имоти стара загора, Строителство и сделки с недвижими имоти, събиране на вземания, събиране на дългове, събиране на задължения, събиране на кредити, събиране на просрочени вземания, съд, такса за издаване на изпълнителен лист, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията, Търся добър адвокат по имотни дела в София, Търся добър адвокат по имотни дела София, Удостоверение за липса на изпълнителни дела, фирма, фирми, хонорар, Частен съдебен изпълнител, ЧСИ, ЧСИ Пловдив, юридически, юридически лица, юрист, юрист недвижими имоти
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics