Данъчна оценка на имот. Адвокат недвижими имоти

Kакво e данъчна оценка на имот?

При предстояща покупко-продажба на недвижим имот, клиентите ни винаги се интересуват какви документи е необходимо да подготвят за прехвърлянето. Затова винаги съветваме всички да се допитат до правни услуги на добър адвокат по имотни дела и специалист недвижими имоти. Той ще Ви обясни изчерпателно какви документи са необходими при прехвърлянето на един имот.данъчна оценка на имот

Всеки добър и опитен адвокат по сделки с недвижим имоти ще Ви каже, че един от основните документи, необходими не само при покупко-продажба на недвижим имот, но и при дарение, учредяване на ипотека, включително рефинансиране на кредит, е удостоверението за данъчна оценка на имот. Този така съществен документ има задължителни реквизити. Aко те не бъдат вписани, собственикът на имота ще загуби доста време и пари, за да се разхожда напред-назад за точния документ. Понякога стават технически грешки при изготвяне на удостоверението за данъчна оценка на имот. За съжаление, в повечето случаи удостоверението за данъчна оценка ни е нужно спешно. Затова трябва да направим всичко необходимо, за да спестим време и да се сдобием с изряден документ.

Какво следва?

Ето защо, ако сте собственик на недвижим имот и сте го обявили за продажба, допитайте се до опитен адвокат недвижими имоти какво точно трябва да направите, за да се сдобиете незабавно с удостоверение за данъчна оценка.

Като адвокат по имотни дела разясняваме на клиентите, значението на издаването на удостоверението за данъчна оценка. Отговорът е сравнително ясен целта е държавата в лицето на съответната ТД на НАП, да си събере данъчните задължения. Самата данъчна оценка съдържа информация какви данъци се дължат за имота. Те са разделени в две категории – ДНИ (данък недвижим имот) и ТБО (такса битови отпадъци). Платежните нареждания от банката трябва да бъдат заверени с подпис и печат от издателя. Трябва да бъдат приложени към удостоверението за данъчна оценка.

В случай, че имате проблем при издаването на удостоверение на данъчна оценка на имот, обърнете се за помощ към адвокат недвижими имоти. Този документ се издава от данъчната служба към общината по местонахождение на недвижимия имот. То е със определна валидност. Ако документът бъде издаден до 30 юни на текущата година, той е валиден до тази дата, т.е. до 30 юни. Ако удостоверението бъде издадено след тази дата, то ще бъде валидно до края на текущата година.

Интересен факт е, че когато данъчните задължения за недвижимия имот са платени за календарната година, удостоверението за данъчна оценка е с валидност до края на календарната година без значение датата на издаването му. Вашият адвокат недвижими имоти може да Ви посъветва, ако очаквате да продадете недвижимия имот през първите 6 месеца на календарната година да не заплащате данъците за имота за цялата година. Сумата, която ще спестите може да не е голяма, затова действайте по Ваша преценка.

Ето какво още предлагаме

Подготвяйки всички необходими документи, указваме на клиентите какви документи трябва да носят, за да получат удостоверение. Както Вашият адвокат ще Ви предупреди, задължително носете оригинален документ за собственост. Той трябва да доказва правото Ви за собственост върху конкретния недвижим имот. Оригиналният документ за собственост се използва само за сверяване на информацията от него с приложеното копие. След като бъде направена тази проверка, оригиналния документ за собственост Ви се връща. Ако имотът, за който искате да получите данъчна оценка, е получен по наследство, тогава трябва да предоставите и удостоверение за наследници. На последно място, необходимо е попълването на молба по образец, която ще Ви бъде предоставена на място в общината.

Ако Вие нямате възможност лично да подадете необходимите документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка, това може да бъде направено от трето лице, включително адвокат недвижими имоти. Имайте предвид, че само собственика на недвижимия имот или упълномощено от него лице може да получи изготвения документ. Ако имота е съсобствен, достатъчно е личното явяване на единия от съсобствениците за получаване на документа.

Свържете се с нас за данъчна оценка на имот

Може би се интересувате и за какъв срок ще бъде изготвено удостоверението за данъчна оценка на имот и каква е дължимата такса? Като добър и опитен адвокат по имотни дела и адвокат сделки с недвижими имоти, следва да Ви уведомим, че срокът за издаване на този документ е две седмици от датата на подаване на документите и заявлението за издаване. Дължимата такса е различна в зависимост от отделните общини, обикновено варира за срочност и експресност на услугата.

Ако искате да получите бърза консултация, свържете се с нас на посочения телефон 02/858 10 25 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

tags  

Агенция по вписванията, адвокат Бургас, адвокат Варна, адвокат варна България, адвокат варна недвижими имоти, адвокат Велико Търново, адвокат данъчна оценка, адвокат Декларация по чл.25 ал.2 ЗННД, адвокат дело закъснение полет, адвокат дело срещу авиокомпания, адвокат доказване на изневяра в съда, адвокат документи за развод по взаимно съгласие, адвокат жалба до авиокомпания, адвокат застрахователни дела Велико Търново отказ от наследство в полза на друг наследник, Адвокат Застрахователно право, адвокат имотни дела варна адвокат пълномощно за развод по взаимно съгласие, адвокат имотни дела пловдив, адвокат имотни дела софия, Адвокат имотни казуси, адвокат искова молба за развод по взаимно съгласие, адвокат искова молба за развод поради разстройство на брака, адвокат наказателни дела Велико Търново, адвокат наказателно право варна, адвокат недвижими имоти бургас, адвокат недвижими имоти варна, адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти софия, адвокат недвижимо имущество, адвокат обезщетение закъснял полет, адвокат оспорване на отказ от наследство, адвокат отказ от наследство, адвокат прехвърляне имот, адвокат ПТП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, АДВОКАТ ПТП ВИДИН, адвокат ПТП мнения, адвокат развод без присъствието на единия развод по вина изневяра, адвокат развод без съгласието на единия, адвокат развод по взаимно съгласие документи, адвокат развод по взаимно съгласие по новия семеен кодекс, адвокат развод по вина, адвокат развод по исков ред, адвокат развод по исков ред неявяване на ответника, адвокат развод по исков ред процедура, адвокат развод цена, адвокат сделка пред Нотариус, адвокат сделка с имот, Адвокат Севлиево, адвокат скица на имот, адвокат София, адвокат Споразумение по развод, адвокат справка данъци имот, адвокат търговски дела Велико Търново, адвокат Удостоверение за данъчна оценка, адвокати в Бургас, адвокати в Стара Загора списък, адвокати варна граждански дела, адвокати варна имоти, адвокати варна наказателно право, адвокати варна семейно право, адвокати Велико Търново граждански дела, адвокати във велико търново, адвокати Пловдив център, адвокати по наказателни дела в Пловдив, адвокати ПТП ГАБРОВО, адвокати Сливен семейно право, адвокати София наказателно право, адвокати София списък, адвокати София топлофикация, адвокати София цени, адвокати Стара Загора имоти, адвокатска кантора велико търново, адвокатска кантора развод по исков ред цена, адвокатска колегия, адвокатска колегия велико търново, адвокатска колегия видин, адвокатска колегия габрово, адвокатска помощ имоти Велико Търново, адвокатски кантори в габрово, адвокатски кантори варна, адвокатски кантори велико търново, адвокатски кантори габрово, адвокатски услуги Плевен, адвокатски услуги цени, адвокатски услуги цени Варна, адвокатски услуги цени София, адвокатско пълномощно бланка, адвокатско пълномощно за развод, анулиране на полет, анулиране самолетен билет, безплатна консултация с адвокат по телефона, безплатни адвокати в София, българска асоциация на пострадали при катастрофи, видове развод добър адвокат велико търново, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, граждански иск срещу застраховател, гражданско дело Велико Търново, гражданско дело при птп, декларация за отказ от наследство, декларация за отказ от наследство бланка, дело срещу застрахователна компания, добри адвокати в габрово, добри адвокати в търново, добри адвокати Велико Търново, добър адвокат варна, добър адвокат велико търново, добър адвокат габрово, добър адвокат по наказателни дела, добър адвокат при птп, добър адвокат софия имоти, добър имотен адвокат, доказателства за изневяра, единен регистър на адвокатите, жалба за изгубен багаж, заявление за вписване отбелязване или заличаване, значение на вината при развод, изгубен багаж при полет, изрично пълномощно образец, имотен адвокат Велико търново, Иск за обезщетение при ПТП, консултация с адвокат, консултация с адвокат варна, консултация с адвокат онлайн, консултация с адвокат по телефона, най добрите адвокати в софия, най добрите адвокати във варна, най добрите адвокати по наказателни дела варна, най добрия адвокат по наказателни дела, наредба за вписванията в търговския регистър, недействителен отказ от наследство, недействителност на отказ от наследство, нищожност на отказ от наследство, обезщетение, обезщетение за закъснял полет, обезщетение при забавен багаж, Обезщетение при ПТП, Обезщетение при ПТП средна телесна повреда, обезщетение при смърт при птп, обжалване на отказ от наследство, оспорване на отказ от наследство, оспорване на отказ от наследство от кредитор, от застраховател при птп, отказ от наследство адвокат, отказ от наследство в полза на друг наследник, отказ от наследство Велико Търново, отказ от наследство последици, отказ от наследство при живи родители, отказ от наследство приживе, отказ от наследство съдебна практика, права на пътниците пътуващи със самолет, правилник за вписванията лекс, пряк иск срещу застрахователя, развод по взаимно съгласие адвокат, развод по взаимно съгласие срок, развод по взаимно съгласие цена, развод по вина изневяра, развод по вина имущество, развод по вина на съпругата, развод по исков ред, развод по исков ред адвокат, развод по исков ред неявяване на ответника, развод по исков ред процедура, развод поради изневяра, развод с доказване на вина, развод цена адвокат, регистър адвокати Бургас, споразумение за развод по взаимно съгласие, срок за отказ от наследство добър адвокат недвижими имоти софия, съдебен иск срещу застраховател, тарифа за адвокатските хонорари, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията, топ адвокати варна, унищожаване на отказ от наследство, хонорар на адвокат за наказателно дело, Цени за юридически услуги, частичен отказ от наследство
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics