Оспорване завещание

Оспорване завещание

Ако Ви предстои оспорване завещание, консултацията с добър адвокат е първата стъпка, която трябва да предприемете. Опитният адвокат наследствени дела ще Ви разясни специфичните особености на този конкретен тип документ и ще Ви предостави помощ при изготвянето му, ако се нуждаете от такава.

Формата за действителност на завещанието е писмена.То може да бъде изготвено саморъчно или нотариално. Като личен акт, чрез който се изразява волята на завещателя, той съдържа в себе си информация за безвъзмездно разпореждане с имуществото на наследодателя за след смъртта си. Основно особеност, която Вашият адвокат ще Ви подчертае, е така наречената запазена част от наследството. Тя е полагаема за Вашите наследници. Въпреки, че се отнася за Вашето имущество, Вие нямате право да лишите наследниците си от тази запазена част.

Валидно завещаниеоспорване завещание

За да бъде едно саморъчно завещание валидно, то трябва да бъде изготвено лично от наследодателя. Трябва да съдържа дата, месец и година на съставянето му. Най-отдолу да бъде положен подпис от завещателя. Всякаква информация, която е записана след подписа на завещателя, не е част от завещанието и не може да породи правни последици.

Ако самият Вие сте наследник и вярвате, че завещанието съдържа пороци, Вие може да потърсите правни услуги от добър адвокат оспорване завещание. Той ще Ви обясни какви са условията за действителност и валидност на едно завещание. Първото условие, ако то е съставено саморъчно, е да бъде написано лично от завещателя. Саморъчно завещание не може да бъде напечатано, дори да е подписано саморъчно от завещателя, пред присъствието на свидетели. Това е порочност на завещанието, която го прави невалидно.

Саморъчното написано завещание, с дата, месец и година, но без подпис на завещателя, също не поражда правни последици. В случай че съставеното с помощта на адвокат, саморъчно завещание е написано ръкописно от трето лице, под диктовката на завещателя, и подписано лично от завещателя, такова завещание също е невалидно.

Компетентният адвокат ще Ви обясни защо поставянето на дата преди подписа на завещателя е от изключително важно значение. На първо място датата е важна, защото завещателят може да промени своето завещание няколко пъти. За валидно завещание се счита това с най-късна дата. Последната дата на изготвено завещание преди смъртта на наследодателя.

Особености около оспорване завещание

Добрият адвокат ще Ви каже, че състоянието на вменяемост на наследодателя се преценява към датата на съставяне на завещанието. Ако той не е бил в състояние да ръководи и осъзнава постъпките си, това означава че не е дееспособен да изготви завещание. Непълнота в изписването на датата в едно завещание, се явява равносилно на пълна липса на дата, месец и година. Единствено изключение може да се направи, ако от текста на завещанието могат да се извлекат нужните данни за датата.

Има важна особеност на завещанието, в което фигурират две дати. Би могло да се приеме, че първата дата поставя началото на изготвянето на завещанието, а втората – неговия край. Вашият адвокат ще Ви поясни, че лицето трябва да е било в състояние на вменяемост през целия период от време, ограден от тези две дати.

Правното основание за изготвяне на едно завещание не може да противоречи на закона, добрите нрави и морала. Друго основание за оспорване завещание е създаване на завещание под условие, обвързано с поемане от бенефициера на материални задължения. Поради причината, че завещанието има безвъзмезден характер, всяко условие, което противоречи на това правило, е основание за оспорване завещание.

На следващо място категорично основание за оспорване завещание е, ако то е било изготвено под натиск. Например, физическа или присихическа заплаха от страна на трето лице. Без значение в чия полза е изготвено това завещание – дали е в полза на третото лице, упражняващо натиск или не. При всички положения това завещание е нищожно и не поражда правни последици.

Свържете се с нас

Нашата кантора разполага с добри и опитни адвокати. Те са с дългогодишен опит в сферата на оспорване завещение и помощ при създаване на завещание.

Ние сме на разположение за съвет или правна консултация във връзка с Вашият наследствен въпрос. Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имоти, свържете се с нас. Това може да стане на посочения телефон 02/858 10 25 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси. Ще Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

tags  

Агенция по вписванията, Адвокат делба на наследствено Плевен, адвокат делба наследствени имоти, Адвокат делба наследство Велико Търново, Адвокат имотни дела Велико Търново, адвокат имотни дела софия, адвокат наследствени въпроси Велико Търново, Адвокат наследствени дела Габрово, Адвокат наследствени имоти Банско, адвокат наследствено право варна, адвокат наследствено право София, адвокат оспорване на завещание наследство, адвокат оспорване на саморъчно завещание, адвокат оспорване саморъчно завещание, адвокат съдебна делба на имот, апартамент придобит преди брака, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, възлагане на имот при съдебна делба, делба на имот между наследници, делба на имот след смърт, делба подобрения, доброволна делба на имот, доброволна делба на имот адвокат, доброволна делба на наследствен имот, добър адвокат наследствено право София, добър адвокат семейно право София, договор за доброволна делба, закон за наследството, заявление за вписване отбелязване или заличаване, имот делба, имот придобит преди брак, наредба за вписванията в търговския регистър, наследници на имот придобит преди брака, наследствен имот придобит по време на брак, наследство на имущество придобито преди брака, наследство придобито по време на брака, наследяване на имущество придобито преди брака, неподеляем имот адвокат, оспорване на завещание адвокат, оспорване на завещание давност, оспорване на нотариално завещание, подялба на имот между брат и сестра, правилник за вписванията лекс, продажба на имот придобит преди брака, разноски при съдебна делба, Районен съд Враца делба на наследствени имоти, срок за обявяване на завещание, срок за оспорване на завещание, съдебна делба адвокат Сандански, съдебна делба втора фаза адвокат, съдебна делба на земеделска земя, съдебна делба на имот адвокат, съдебна делба на имот адвокат Севлиево, съдебна делба на наследствен имот, съдебна делба на наследство Велико Търново, съдебна делба на недвижим имот, съдебна делба на недвижими имоти, съдебна делба на неделим имот, съдебна делба на неподеляем имот, съдебна делба на съсобствен имот, съдебна делба процедура адвокат, съдебна делба фази Окръжен съд Видин, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics