Застрахователно обезщетение

Застрахователно обезщетение

Застрахователно обезщетениеВ практиката ни като адвокати по застрахователни дела и съдебни спорове относно ПТП, винаги съветваме нашите клиенти, че са длъжни да следят за актуална застрахователна полица, през цялата година. В повечето случаи, разпоредбите на застрахователния кодекс предвиждат възможности за застрахователно обезщетение на претърпените материалните, както и нематериални вреди от ПТП-та и катастрофи чрез задължителната застраховка „Гражданска отговорност„. Смисълът на сключената ГО е да бъдат поправени вредите от нечие неправомерно поведение в случай на настъпване на т.нар. застрахователно събитие. Т.е. катастрофа на пътя или ПТП. Самото обезщетение се изразява в изплащане на обезщетение. Въпросът се свежда до изплащането на съответни суми от застрахователите, независимо дали става дума за имуществени или неимуществени вреди.

Най-важната задача на всеки един добър и опитен адвокат по застрахователни дела и пътни инциденти е да прецени и подготви своите клиенти за последващите претенции за обезщетение към застрахователя.

Адвокатите по застрахователни дела и ПТП случаи в кантората много често участват в съдебни дела по предявени претенции на клиенти за изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност“. Такива дела срещу застрахователи и застрахователни дружества, по правило се предявяват направо пред застрахователя. Презумпцията в кодекса за застраховането е, че той следва и разполага с достатъчно средства за предотвратяване на настъпилите материални и нематериални вреди и по този начин изплащането на застрахователни обезщетения става по-бързо. За съжаление това не винаги е така. Често се случва делата за изплащане на застрахователни обезщетения да отнемат и години.

Кодекс за застраховането

Съгласно Кодекса за застраховането, за настъпили вреди по пътно транспортно произшествие се изплащат имуществени и неимуществени вреди. Като адвокати по застрахователни и транспортни дела бързаме да уверим и изясним пред нашите клиенти, че за да може един застраховател да признае настъпили неимуществени вреди е нужно пострадалото лице да разполага с писмени документи, от които да е видно, че неимуществени вреди – уплаха и стрес са налице.

Нашите клиенти се съветват с нас за получаването на искове и претенции за материални и нематериални вреди пред застраховател документи преди да бъдат предявени съдебно.

Считаме, че за да е налице валидна искова претенция спрямо застраховател за изплащане на имуществени и неимуществени вреди е необходимо пострадалото лице да разполага с валидна застрахователна полица. То трябва да е изпълнило всички изисквания на застрахователя. Т.е. да е уведомило в указания от него срок за настъпването на самото ПТП. Освен това трябва да е взело всички мерки да предотврати настъпването на щетите.

Примерно:

Да не е употребило алкохол в момента на настъпването на ПТП. Или да разполага с валидни и редовни документи за управление на МПС, даващи му легитимация на участник в пътното движение. По силата на валидно сключена застрахователна полица „Гражданска отговорност“ всеки застраховател обезщетява вреди, причинени от застрахования на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и др.

Често пъти някои клиенти ни питат относно действието и размера на застрахователната полица. Съветваме ги, че действието на застраховката, както и покритието на риска от застрахователя се отнася до обезщетяване на всички настъпили  неимуществени и имуществени вреди. Такива са в резултат на телесно увреждане или смърт, вредите, причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, стига те да са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП, довело до увреждането.

Към списъка с горните особености, застрахователите изплащат претенции относно направените разходи във връзка с предявяването на претенция. Включително съдебните разноски, които след края на съдебното производство се присъждат в тежест на застрахования.

Действието на застрахователната полица „Гражданска отговорност“ покрива и отговорността за вреди, причинени от лица, които не са упълномощен да ползват автомобила причинил ПТП-то. Важно условие, което обаче поставя закона е автомобилът да не е бил краден. Застрахователят плаща дори, когато шофьорът няма книжка, или колата не е минала технически преглед. Тези въпроси обаче са малко по-сложни, тъй като материята е малко по-особена. Те представляват различни случай от стандартната процедура по изплащане на застрахователни обезщетения.

Защо да се обърнете към адвокат?

Застрахователно обезщетение

В практиката ни досега, ние винаги съветваме клиентите, че е необходимо известно време, преди застрахователят да се произнесе окончателно. Най-често това се случва в срок от 3 месеца.

В този период застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението или да даде мотивирано становище, в случай че откаже плащане, или когато основанието и размерът на вредите не са били напълно установени.  Много пъти нашето мнение и становище като адвокати по застрахователни дела и транспортни инциденти се е оказвало правилно.

Това е така, тъй като често пъти застрахователите определят сравнително ниски нива на застрахователното обезщетение. Те често не признават и не изплащат застрахователно обезщетение за нематериални вреди, поради липса на основание, съмнение за наличието на такива неимуществени вреди или липса на писмени документи и доказателства за тях.

Съветваме нашите клиенти, че по закон застрахователят е длъжен да се произнесе по основателността на претенцията за обезщетение, когато за удостоверяването на произшествието е бил представен някой от следните документи:

  • Констативен протокол за настъпването катастрофата от самите участници;
  • Писмен протокол за ПТП, издаден от мобилна група на КАТ, МВР;
  • Удостоверение, издадено на законово основание от МВР/двустранен писмен констативен протокол.

Нашите съвети при настъпването на ПТП за следното са:

  • Винаги пазете протокола от него. Той е единственото доказателство и гаранция за изплащането на застрахователно обезщетение.
  • При подписване на протокол за ПТП внимателно проверете как точно са описани фактите. Най-вече къде и как е посочено обстоятелството за вина за настъпването на ПТП.
  • Внимателно прочетете протокола преди да го подпишете. Така ще знаете какво може да очаквате в последствие от застрахователя.
  • Следете внимателно за спазването на всички изисквания на застрахователя особено за срока на уведомяването му, започващ от датата на настъпването на ПТП.
  • Като адвокати по застрахователни и транспортни дела сме длъжни да предупредим, че давността при застрахователни събития е 5г. срок, в който всеки пострадал би могъл да иска изплащането на обезщетение по съдебен ред, в случай на отказ от застраховател.

Кантората и нейните адвокати по застрахователни и транспортни дела биха Ви съдействали за изясняването на всички правни въпроси. И най-вече за настъпването на ПТП, застрахователно събитие и изплащането на застрахователни суми.

За повече информация или нужда от правна помощ моля да се обърнете към нас. За допълнителна информация на info@lawyer-bulgaria.bg или на тел.0897 90 43 91

tags  

Абонаментно правно обслужване на фирми, адвокат, адвокат бракоразводен процес, адвокат вещно право софия, адвокат договори, Адвокат за ПТП, адвокат застрахователни дела, Адвокат Застрахователно право, адвокат извънсъдебно споразумение, адвокат имотни дела, адвокат имотни дела софия, Адвокат недвижим имот, адвокат недвижими имоти, адвокат недвижими имоти варна, Адвокат недвижими имоти варна добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат по данъчни дела, Адвокат по дела за обезщетение, адвокат по договори и Лицензи, Адвокат по Застрахователно право, адвокат по имотно вещно право, адвокат по наследствени дела, адвокат по Несъстоятелност, адвокат по съдебни дела и процес адвокат по арбитражни дела, Адвокат прехвърляне апартамент, Адвокат при катастрофа, адвокат ПРОДАЖБА, Адвокат Разводи, адвокат София, Адвокат Ямбол, Адвокати застрахователно право, адвокати по административни дела и обществени поръчки, адвокати по вещно правни дела, адвокати по гражданско Право, адвокати по застрахователни дела, адвокати по семейни дела, адвокати по търговско и дружествено право, бракоразводен адвокат, бракоразводен адвокат Пловдив, БУРГАС, Бургас адвокат, вещно право, вземане, вземане за навла, вписване в строителния регистър, възбрана, възложител, Въпрос за ПТП, гражданин, гражданско дело, дарение, дела за обезщетение, делба на фирма, дело, Добър адвокат застрахователно право, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат по имотни дела София, ДОГОВОР, Документи обезщетение при ПТП, експерт, закон, законодателство, запис на заповед, заповедно производство, запор, Застрахователен Адвокат, Застрахователен Адвокат Пловдив, застрахователни дела адвокат, Застрахователно обезщетение, Застрахователно обезщетение при ПТП, Застрахователно право, Застрахователно право България, Застрахователно право за консултация, издръжка, Изплащане на обезщетение при ПТП, изпълнител, инцидент на пътя, иск, Иск за обезщетение при ПТП, Иск обезщетение ПТП, казус, кантора, кодекс, консултации, консултация, Лихва обезщетение ПТП, международно-правна кантора, мнение, МПС, навло, наследство, недвижими имоти, несъстоятелност, нотариален акт, нотариални покани, нотариус, обезпечаване на вземане, Обезщетение за неимуществени вреди ПТП, Обезщетение по застраховка гражданска отговорност, Обезщетение при гражданска отговорност, Обезщетение при ПТП, Обезщетение при ПТП здравето, Обезщетение при ПТП средна телесна повреда, Обезщетение при смърт, Обезщетение ПТП, Обезщетение ПТП обезщетението, Обезщетение ПТП смърт, Обезщетение след ПТП, Обезщетение смърт при ПТП, Обезщетенията при средна телесна повреда, обжалване решение на Общото събрание пред СЪД, Обществени поръчки, опис, оценка, покупка недвижимости предварительный договор, Права на пострадали при ПТП, правни съвети, правни услуги, право на ползване, право на строеж, превозвач, предварителен договор, пререгистрация ООД, Претърпяно ПТП, привилигировани кредитори, принудително изпълнение, присъда, процес, ПТП Обезщетение, пълномощни, пълномощно, пътен инцидент, пътно транспортно произшествие, развод, регистрация на ЕТ, регистрация на фирма, регистрация на фирми, родителски права, сделка, сделка адвокат, сделки с недвижими имоти, сделки с недвижими имоти по банков път, СЕМЕЕН КОДЕКС, семейно жилище, синдик, спедитор, Срок изплащане обезщетение ПТП, съд, СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, съдия, съдружие, създаване на ЕООД, сътрудничество, ТЕЖЕСТИ, транспортни разходи, Търся адвокат застрахователно право, учредяване на ФИРМА, цени
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics