Адвокат документи покупко-продажба

Адвокат документи покупко-продажба

Предоставяме на нашите клиенти адвокат документи покупко-продажба, който ще улесни значително процеса на подготовката на така необходимите документи. Все пак не забравяйте, че винаги можете да разчитате на нашите правни услуги и подкрепа. Кантората разполага с добър екип от опитни адвокати. Професионалисти, които ще Ви помогнат като да подготвите Вашите документи.

Друга част от документите, необходими за прехвърлянето на недвижим имот са следните:

 1. Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът–собственик на недвижимия имот е семеен. Удостоверението може да бъде предоставено лично на лицето, заявило неговото издаване.
 2. В случай че недвижимият имот не е придобит по време на брака, той не е СИО (семейна имуществена общност). Tой е изцяло собственост на единия съпруг. Имайте предвид, че ако другият съпруг е регистриран с постоянен адрес там, е необходимо попълването на декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото правило важи за недвижими имоти, които са придобити по наследство, дарение или чрез друг правен способ, които не представляват СИО.
 3. Ако за имота има учредено и вписано ограничено вещно право на ползване, за да се извърши покупко-продажба на недвижим имот, следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право. Отказът се извърша с подаването на декларация за отказ от право на ползване. Декларацията се подписва пред нотариус и се вписва в Служба по вписванията. При положение, че ползвателят е починал, се представя извлечение от акт.адвокат документи покупко-продажба
 4. В случай, че за недвижимия имот е извършвана делба – съответен документ – може да бъде договор или съдебно решение. Трябва да е вписан надлежно в Агенция по вписванията.
 5. Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място, върху което е построен имота/апартамента). Издава се от техническата служба на района към общината по местонахождение на недвижимия имот. Валидна е 6 месеца от датата на издаването. Когато недвижимият имот е наследствен се предоставя Удостоверение за наследници. Също и акт за смърт на наследодателя, завещание.

Ще ви трябват и следните документи:

 1. Ако собственикът на недвижимия имот е разведен, се представя съдебно решение за прекратяване на брака с развод.
 2. В специални случаи се изискват допълнителни документи, проследяващи историята на недвижимия имот. Целта е категорично и несъмнено доказване правото на собственост.
 3. Удостоверение за тежести върху имота. Издава се от Агенция по вписвания. Прилагат се всички документи за собственост, при наследство и удостоверения за наследници. Ако към недвижимия имот има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота. Ако се извършва покупко-продажба на недвижим имот, който е урегулиран от кадастрална карта, скицата/ схемата се издава от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър). Ако имотът се намира на адрес, който не е урегулиран от кадастрална карта, тогава скицата се издава от съответната техническа служба към общината.
 4. В случай че продавачът няма физическата възможност да присъства лично на сделката за покупко-продажба, той има право да упълномощи трето лице, което да го представлява с нотариално заявено пълномощно. В пълномощното изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Към пълномощното се заверяват нотариално и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК. Това лице може да бъде Вашият адвокат документи прехвърляне на имоти.
 5. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача.
 6. Когато се извършва покупко-продажба на недвижим имот в новопостроена сграда – трябва да бъдат представени съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.
 7. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката за покупко-продажба. Предвид на многообразието от документи, е препоръчително същите бъдат надлежно проверени от адвокат документи прехвърляне на имоти, специализиран в сферата на покупко-продажба на недвижими имоти.

Свържете се с нас

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имотисвържете се с нас на посочения телефон 0897 90 43 91 или на имейл office@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

агенции български недвижими имоти стара загора, Агенция по вписванията, Адвокат Банско, адвокат Банско агенция недвижими имоти, адвокат Варна, адвокат Велико Търново, адвокат идеални части недвижим имот варна, Адвокат имоти Плевен, адвокат имотни дела варна, адвокат имотни дела пловдив, адвокат имотни дела Сандански, адвокат имотни дела софия, Адвокат имотни казуси, Адвокат Казанлък, адвокат наследствено право варна, адвокат наследствено право София, адвокат недвижими имоти бургас, адвокат недвижими имоти варна, адвокат недвижими имоти Велико Търново, адвокат недвижими имоти Плевен, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти русе, адвокат недвижими имоти Сандански, адвокат недвижими имоти софия, адвокат недвижими имоти стара загора, адвокат недвижимо имущество, Адвокат Павел баня, адвокат прехвърляне имот, адвокат пълномощно за развод по взаимно съгласие, Адвокат Разлог, адвокат Сандански имоти стара загора, адвокат сделка пред Нотариус, адвокат сделка с имот, адвокат сделки имоти варна, адвокат Хисар, Адвокат Хисаря, адвокати варна имоти, адвокати варна наказателно право, адвокатска кантора недвижими имоти, адвокатско пълномощно, адвокатско пълномощно за развод, адрес недвижими имоти стара загора, вписан надлежно в Агенция по вписванията, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, дарение, делба на имот между наследници, делба на имот след смърт, Делба на имущество, делба на наследен имот, дело за делба на наследствен имот, доброволна делба на имот, добър адвокат наследствено право София, добър адвокат недвижими имоти бургас, добър адвокат недвижими имоти Велико Търново, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат недвижими имоти Хисаря, добър адвокат семейно право София, добър адвокат софия имоти, добър имотен адвокат, договор за доброволна делба адвокат, заявление за вписване отбелязване или заличаване, изрично пълномощно образец, най добрите адвокати в софия, наредба за вписванията в търговския регистър, наследствен имот при смърт, недвижими имоти стара загора, недвижими имоти стара загора къщи, недвижими имоти стара загора ново строителство, недвижими имоти стара загора Нотариус, недвижимо имущество адвокат, недвижимо имущество търг, подялба на имот между брат и сестра, правилник за вписванията лекс, правни съвети, придобити по наследство, придобито по наследство, присъждане на разноски по дело за делба, развод по исков ред адвокат, развод по исков ред неявяване на ответника, развод по исков ред процедура, Разрешение за ползване Акт 16, сделки с недвижими имоти, списък агенции за недвижими имоти стара загора, споразумение за развод по взаимно съгласие, съдебна делба на имот, съдебна делба на имот адвокат, съдебна делба на наследство, съдебна делба на неделим имот, съдебна делба на съсобствен имот, съдебно решение за прекратяване на брака с развод, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията, Удостоверение за тежести върху имота., юридически, юрист недвижими имоти
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics