Адвокат вписване на завещание

Адвокат вписване завещание

Обявяване и вписване на обявеното завещание

Повечето хора не знаят как се изготвя завещание и какво трябва да се направи след като завещателят почине. Ако сте наследник на починал наследодател, изготвил завещание, или Ви предстои съставяне на завещание, консултирайте се с адвокат вписване завещание. В нашата кантора Вие ще имате възможност да получите правни услуги и консултации от специалисти.

Видове завещания

Има два типа завещателно разпореждане – изготвено саморъчно и нотариално завещание. При саморъчното завещание има определени изисквания за форма. Трябва да има ясно записана дата, месец и година. Трябва да бъде конкретизиран наследника на завещанието, а също така и завещаното имущество.адвокат вписване завещание

Саморъчното завещание може да бъде пазено от самия наследодател (до смъртта му), от избрано от него лице, както и от нотариус. Задължително е при изготвянето на завещание, наследодателят да уведоми наследника за изготвеното завещателно разпореждане. Наследникът трябва да знае къде и при кого се съхранява въпросното завещание.

Вашият адвокат вписване завещание ще Ви посъветва, че е най-добре саморъчното завещание да се приеме за пазене от нотариус. В този случай нотариусът съставя писмен протокол, че при него е предадено завещание за съхранение. Той е длъжен да уведоми съдията по вписванията. С уведомлението той предава данните, кое лице, в качеството си на завещател, е предал завещателно разпореждане за съхранение.

След като е настъпила смъртта на наследодателя, следва завещанието да бъде обявено. Както всеки адвокат наследствени дела ще Ви информира, обявяването на едно саморъчно завещателно разпореждане се извършва от нотариуса, който е съхранявал до този момент повереното му завещание. Може и от съдията по вписванията, ако завещанието се съхранява в архива на съответната служба по вписванията.

Какво трябва да знаете за завещанията

При обявяването на саморъчно завещателно разпореждане се съставя протокол. В него се отбелязва в какво състояние се намира завещанието, и се разпечатва пликът, в който е положено. След това следва ­­прочит на цялото съдържание на завещателното разпореждане. Датата на обявяване на завещанието и датата на издаване на препис от завещанието, се отбелязват в регистъра на нотариуса. Както ще Ви каже и Вашия адвокат вписване завещание, това обявяване има само информативно действие за заинтересованите лица. Дори и да не бъде прочетено завещателното разпореждане, то пак ще породи правните последици, които се очакват да бъдат породени. Неспазването на това изискване не е основание за оспорване на завещанието. Прочитът на завещанието, неговото обявяване, не означава, че наследството е прието.

Ако Вие сте наследник на обявено завещание и възнамерявате да приемете наследството, адвокатът ще Ви уведоми, че обявяването е едва първата стъпка от процеса на приемане на завещанието. Вие, в качеството си на наследодател, следва да извършите няколко действия. Целта е да се снабдите с надлежния документ за собственост на завещаното имущество, предмет на завещанието.

Ако сте „заинтересовано лице” и искате да поличите заверен препис от обявеното саморъчно завещание, тогава трябва да представите пред нотариуса, който го е обявил, редица документи, включващи: пълни доказателства за правото на собственост на наследодателя върху имуществото, предмет на завещанието, към момента на откриване на наследството, удостоверение за данъчна оценка на недвижимите имоти, предмет на завещанието, доказателства за застрахователната стойност на завещаните МПС-та. Освен това трябва да представите удостоверение за наследници на завещателя, а също и декларация по образец за недвижими имоти и движими вещи – собственост на завещателя към момента на смъртта му.

Още малко подробности…

Необходимо е и да проверите на каква стойност е държавната такса, която дължите, и да я заплатите. Ако имате затруднения при събирането на всички необходими документи, консултирайте се с адвокат вписване завещание, и го опълномощете за да извърши всички необходими действия вместо Вас. Така ще си спестите много време и излишни нерви, и ще бъдете сигурни, че са събрани и представени всички документи. Добрият адвокат наследствени дела знае и как да се справи с едно често срещано затруднение при обявяването на завещание, а именно че през периода между изготвянето на завещанието и смъртта на наследодателя, наследодателят се е разпоредил с част от завещаното имущество.

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имоти, свържете се с нас на посочения телефон 02/858 10 25 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

Агенция по вписванията, адвокат Декларация по чл.25 ал.2 ЗННД, адвокат имотни дела варна, адвокат имотни дела пловдив, адвокат имотни дела софия, Адвокат имотни казуси, адвокат наследствено право, адвокат наследствено право варна, адвокат наследствено право София, адвокат недвижими имоти бургас, адвокат недвижими имоти варна, адвокат недвижими имоти пловдив, адвокат недвижими имоти софия, адвокат недвижимо имущество, адвокат оспорване на отказ от наследство, адвокат отказ от наследство, адвокат по наследствени дела, адвокат прехвърляне имот, адвокат пълномощно за развод по взаимно съгласие, адвокат сделка пред Нотариус, адвокат сделка с имот, адвокатско пълномощно бланка, адвокатско пълномощно за развод, вписване на имот в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт в агенция по вписванията, вписване на нотариален акт срок, декларация за отказ от наследство, декларация за отказ от наследство бланка, делба на имот между наследници, делба на имот след смърт, доброволна делба на имот, добър адвокат наследствено право София, добър адвокат недвижими имоти софия, добър адвокат семейно право София, добър адвокат софия имоти, добър имотен адвокат, договор за доброволна делба адвокат, заявление за вписване отбелязване или заличаване, изрично пълномощно образец, най добрите адвокати в софия, наредба за вписванията в търговския регистър, наследствен имот при смърт, наследствени дела, недействителен отказ от наследство, недействителност на отказ от наследство, нищожност на отказ от наследство, обжалване на отказ от наследство, оспорване на отказ от наследство, оспорване на отказ от наследство от кредитор, отказ от наследство адвокат, отказ от наследство в полза на друг наследник, отказ от наследство Велико Търново, отказ от наследство последици, отказ от наследство при живи родители, отказ от наследство приживе, отказ от наследство съдебна практика, подялба на имот между брат и сестра, правилник за вписванията лекс, развод по исков ред адвокат, развод по исков ред неявяване на ответника, развод по исков ред процедура, споразумение за развод по взаимно съгласие, Срок за отказ от наследство, съдебна делба на имот адвокат, съдебна делба на неделим имот, съдебна делба на съсобствен имот, тарифа за държавните такси събирани от агенцията по вписванията, унищожаване на отказ от наследство, частичен отказ от наследство
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics