АДВОКАТ АРБИТРАЖНИ ДЕЛА

ОТМЯНА НА АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ. АДВОКАТ АРБИТРАЖНИ ДЕЛА

арбитражни дела

Арбитражни дела

Като адвокати по арбитражни дела и адвокати, специализирани по съдебни дела и търговски арбитраж, наблюдаваме една тенденция. Тя е негативна по своя характер и се изразява в увеличаване броя на частните арбитражи. Те действат повече в насока услуга на кредитора, за сметка на гражданите и тяхната правна защита. Кредиторите обикновено желаят да заобикалят строгите изисквания на Закона за международния търговски арбитраж и, за жалост, успяват.

Бидейки компетентни юристи в областта на търговския арбитраж и арбитражни дела, за нас всички случаи са идентични. Масово клиентите ни се оплакват от своеволията на частните съдилища по инициативи, свързани с:

отдавна просрочени вземания и парични задължения, погасени вече по давност, които не подлежат на събиране по съдебен ред. За жалост обаче на длъжника не е дадена правна възможност да възрази. Той е възпрепятстван да направи съдебно възражение за изтекла погасителна давност. Нещо повече – той узнава за всичко това едва когато частните арбитражни съдилища са извадили съдебно Решение и в някой случай дори Изпълнителен лист срещу длъжника. Повечето адвокати по търговски арбитраж и адвокати по арбитражни дела имат опит вече с натрупана съдебна практика по подобен род  арбитражни дела.

Като адвокати по арбитражни дела, като специалисти в съдебните дела по търговски арбитраж, забелязваме редица недоразумения, с които хората се сблъскват ежедневно. Така например в самите документи се посочва, че съдебните решения от арбитражен „съд“ са окончателни и не подлежат на обжалване. От този момент за хората започват проблемите, които ние бихме желали да изясним.

Допускаме, че същинско „производство“ по новообразуваното арбитражно дело пред частният арбитраж вероятно изобщо не е имало. Решението се взема в закрито заседание, т.е. без реално да се води дело срещу длъжника. Поради тази причина смятаме, че, на лицето не се дава възможност да се защити или позове на изтеклата погасителна давност.

За да не ставате и Вие жертва…

Всеки компетентен юрист, занимаващ се с арбитражни дела и/-ли колега-специалист по съдебни дела и търговски арбитраж, би Ви посочил следното:

  • За съжаление, издадените и постановените от частните арбитражни съдилища решения са окончателни и не подлежат на обжалване.
  • След като са окончателни, те подлежат на принудително изпълнение. Всички кредитори точно това целят – бързо и безпроблемно да получат Изпълнителен лист, след което образуват Изпълнително дело пред ЧСИ. Издаденият Изпълнителен лист се получава за дни, след писмена Молба на кредитора.
  • Много кредитори, чрез заобикаляне на правилата и законите, прибягват до решаване на спора от съмнителни арбитражни „съдилища”. В такива случаи страните изобщо не са избирали посочената юрисдикция за разрешаването на проблема. Арбитражът пък не е бил правно легитимиран да разгледа спора поради липса на арбитражна клауза. Точно на този момент искаме да Ви обърнем внимание – абсолютна предпоставка, за да може спорът да бъде разгледан от  т.нар. „арбитражен съд“, е наличието на арбитражна клауза, която в договорите между длъжника и кредитора НЕ съществува.
  • Липсата на тази клауза, която предвижда особена подсъдност на спора, автоматично прави „арбитражните съдилища“ некомпетентни. Те не могат да постановяват съдбни решения именно заради отсъстващите компоненти.
  • Кредиторите използват правна възможност и заобикалят закона чрез неправилно и изключително порочно разширено тълкуване на чл.7, ал.3 от ЗМТА. В нея се казва, че арбитражно споразумение има, когато ответникът приеме спорът да бъде разгледан от арбитража. Това приемане става писмено или със Заявление, отбелязано в Протокола на арбитражното заседание. Ответникът, освен това, когато участвува в арбитражното производство, не трябва да оспорва компетентността на арбитража.

Като изводи можем да извлечем следното:

Често не се знае какъв е пътят, по който се стига до дадено заключение. В голям брой от случайте „обвиняемият“ дори не е бил призоваван за заседание на Арбитражния съд. Най-често призовките пристигат месеци след като всички срокове за обжалване са изтекли и кредиторите са извадили Изпълнителен лист.

Бихме желали да посочим, че в 99% от случаите, в Договора между длъжника  и кредитора – дали е обществена услуга, или нещо друго – оператор напълно отсъства. Да не говорим, че практиката познава ситуации, в които т.нар. арбитражна клауза за решаване на споровете пред Арбитражен съд липсва.

За съжаление, „арбитражният съд” не само счита, че длъжникът е редовно уведомен,но и е участвал в производството. В случай че не е подал възражение, това автоматично означава, че е съгласен  „арбитражното дело“ да се гледа от “арбитражен съд“. За нас, като адвокати по арбитражни дела, след като се е стигнало до тук, съществуват няколко правни средства за защита, но всички те зависят изцяло от спазването на сроковете за обжалване и оспорване на тези т.нар. необжалваеми арбитражни решения,постановени от т.нар. частни арбитражи.

За повече информация се свържете с нас или ни изпратете Вашите документи по мейл info@lawyer-bulgaria.bg

 

Полетата маркирани с * са задължителни!

tags  

Абонаментно правно обслужване, адвокат арбитраж, Адвокат Арбитражен съд, адвокат арбитражен съд софия, адвокат арбитражно дело, Адвокат обжалване на арбитражни решения, адвокат осъдени от сг груп, Адвокат съдебни дела Арбитражен съд, адвокат търговско право, Адвокати арбитражно решение, Адвокати ЗМТА, Адвокати Международен търговски арбитраж, адвокати оспорване арбиражно решение, адвокатска кантора, арбитраж адвокат, арбитражен съд бск, Арбитражен съд Бургас, арбитражен съд варна, арбитражен съд глобул, Арбитражен съд гр. Пловдив, арбитражен съд към псирс, арбитражен съд манастирски ливади, арбитражен съд пловдив, арбитражен съд при бтпп, арбитражен съд при бтпп адрес, арбитражен съд сг груп, Арбитражен съд София, арбитражен съд софия адвокат, арбитражен съд софия адрес, арбитражен съд софия бтпп, арбитражен съд софия контакти, арбитражен съд софия манастирски ливади, арбитражен съд софия правилник, арбитражен съд софия при сппм, арбитражен съд софия справки, арбитражен съд юстиция, арбитражна клауза в общи условия, АРБИТРАЖНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ, арбитражни съдилища адвокати, арбитражния съд, арбитражно дело адвокат, Арбитражно производство адвокат, възражение срещу арбитражен съд, дела срещу сг груп адвокат, закон за арбитражен съд, закон за международния търговски арбитраж лекс, змта, Изпълнителен лист решение арбитражен съд, иск за отмяна на арбитражно решение, иск чл. 47 ЗМТА, Незаконосъобразно принудително изпълнение, обжалване на решение на арбитражен съд, Оспорване на арбитражно решение, Оспорване на изпълнителни дела, осъдени от сг груп, отмяна на арбитражно решение, писмо от арбитражен съд, сг груп арбитражен съд, сг груп дело, сг груп запис, сг груп заплахи адвокат, сг груп контакти, сг груп мнения, сг груп оод варна, сг груп оод длъжници, сг груп оод монтана, Съдебни и арбитражни дела, Съдебни и арбитражни спорове, Съдебни и арбитражни спорове. Адвокат арбитражни дела, Търговски арбитраж дела
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics